(15.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Pokud se týká okresních úřadů, je to 350 tisíc plus minimálně 80 tisíc ostatních nákladů. A to tady vůbec nehovořím o investičních akcích.

Co je příčinou této efektivity? Příčinou této efektivity jsou podle mého názoru dvě věci. Především to, že úředník je nejen kontrolován běžným systémem, tzn. systémem vyšší kontroluje nižšího, ale je také kontrolován veřejností. Veřejnost má s ním bezprostřední styk. Bezprostřední styk se projevuje v okamžité reakci na jeho chyby, které se zprostředkovávají přes zastupitele jednotlivých obcí. To je jeden z důvodů. Druhý z důvodů je systém, kterým je tato správa hrazena. To je ten známý příspěvek.

Musím samozřejmě souhlasit s kolegou Zajíčkem, že je tady jedna z hlavních věcí, která bude rozhodovat o efektivitě. Jestliže na státní správu budou mít obce dotaci, pak si uvědomme, co to znamená. Znamená to, že obce dostanou nalinkováno, kolik mají utratit peněz, budou kontrolovány úředníky až do posledního haléře, bude jim říkáno, kolik peněz mají vynaložit, a navíc v případě nějakých přebytků je odevzdají. K čemu to povede? Povede to k tomu, že se obce budou chovat stejně, jako se chovají některá ministerstva v této chvíli. Jestliže nemám motivaci na to, abych něco ušetřil, tak proč bych šetřil? To je hlavní důvod, proč obce pracují tak, jak pracují.

Proto si myslím, že je bezprostředně důležité a zásadní, aby obce měly jednak rozumný příspěvek, jednak aby vedle toho měly daňové příjmy, které doplní tyto příjmy na státní správu. Nebudu se v tuto chvíli zabývat otázkou daňových záležitostí, jak to někdo přede mnou zmínil, protože si počkám na výsledky minulého roku. Až výsledky budu znát, zcela určitě s nimi nebudu váhat seznámit Poslaneckou sněmovnu, aby bylo zřejmé, co je skutečnost, a ne co jsou představy. Jak víte, i v tomto směru jsme tady sváděli nejrůznější boje, co je spravedlivé a co je nespravedlivé. Je nepochybné, že daňová reforma přispěla obcím nárůstem prostředků. To je známo z hrubých čísel. Nemá ale cenu se o tom bavit, dokud nebudeme vidět dopady na konkrétní obce.

Pokud se týká pana kolegy Zajíčka, dovolím si reagovat na několik věcí. Osobně si ho velmi vážím, protože ho považuji za jednoho z nejpracovitějších lidí tady a není pro mne rozhodující, zda v tuto chvíli máme rozdílný názor. Myslím si dokonce, že je inspirativní, pokud člověk poslouchá jiného člověka, který se materií skutečně zabývá a který kritizuje se znalostí věcí. Nerozuměl jsem ale jedné věci, kde mluví o nějakých detašovaných pracovištích.

Pokud se týká konsensu mezi politickými stranami, zcela určitě oba víme, že mou ambicí bylo, aby pokud možno Poslanecká sněmovna hlasovala o těchto zákonech s maximálním konsensem. Byli jsme připraveni k jakýmkoli rozumným debatám o jakýchkoli pozměňovacích návrzích, které by konečný cíl ovšem nezhatily. Pak kolega Zajíček stejně jako ostatní kolegové měl k dispozici pracovní materiály v jednotlivých etapách, jak se připravovaly jednotlivé zákony. Myslím si, že na toto si stěžovat nemůže. Chápu, že politické cesty a názory na to, jak má stát vypadat, mohou být různé, a výsledkem toho jsou i konečné názory. Jestliže máme názor centralistický nebo decentralistický, nutně se to musí projevit.

Pokud se týká diskuse s jednotlivými obcemi, musím souhlasit s tím, co říkal, že začátek byl určitým způsobem nešťastný, protože materiál, který byl zveřejněn jako první v této záležitosti - bylo vysloveně řečeno paní náměstkyní Streckovou - byl materiál pracovní. V těchto zemích bývá zvykem, že jakmile zveřejníte něco, co je dáno písemně, všichni si už myslí, že to tak ve skutečnosti bude. Reakce byla velmi bouřlivá, některé věci materiálu byly nešťastné, ale jako vše špatné má na druhé straně v konečném efektu něco dobrého, tak musím říci, že se v této záležitosti rozpoutala taková diskuse, která nemá obdoby v této zemi. Tolik informací, které má k dispozici v této chvíli Ministerstvo vnitra, nikdy by nemělo, kdyby diskuse nebyla taková, jaká byla.

Poznámka ke kolegyni Němcové. Najezdil jsem osobně desítky tisíc kilometrů, spíše stovky tisíc kilometrů, a byl jsem skoro všude a diskutoval s mnoha desítkami starostů na toto téma.

Pokud se týká pana kolegy Beneše, už jsem se vyjádřil ve faktické poznámce. Nebudu se dále zmiňovat o těchto věcech, nemá to asi smysl.

Pokud se týká pana poslance Nájemníka, kdyby mě lépe poslouchal jako zpravodaje menšinové zprávy, měl by odpověď na svou otázku. Navíc je ve sněmovně delší dobu a ví, že vládní materiál, když je dán za určité konstelace do sněmovny a mezitím sněmovna změní názor, musí se měnit pozměňovacími návrhy.

Pokud se týká kolegyně Němcové, dvakrát mě zde osobně osočila. Dovolím si jí odpovědět na faktickou část, kterou říkala, jak jsou všichni nespokojeni, že existuje řádné usnesení rady Svazu měst a obcí, které se vyjádřilo pro podporu vládního návrhu zákona. A to je institut, který je víc než vážený. Je tam zastoupena většina starostů a představitelů obcí této země.

Pokud se týká jejích osobních výroků, velmi si vážím dam a žen vůbec a knihovníků obzvlášť. Proto se k tomu nebudu vyjadřovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám zde dvě přihlášky faktického charakteru. Nejprve pan poslanec Beneš s faktickou poznámkou, potom s faktickou poznámkou pan poslanec Zajíček a potom řádná přihláška pana poslance Grulicha.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych poděkovat předřečníkovi za to, že řekl, že obce nebudou dostávat dotaci na výkon státní správy, ale příspěvek, neboť dnes je to 40 až 60 procent skutečných nákladů na výkon státní správy. Myslím, že starostové vědí, o čem mluvím. Doufám, že oni sami posoudí a sami si udělají názor. Stovky tisíc kilometrů tady v minulosti najezdil jen jeden člověk.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím kolegu Zajíčka, potom kolegu Grulicha.

 

Poslanec Tom Zajíček: Pane místopředsedo, dovolte mi ve velmi krátké faktické poznámce reagovat především na to, co tady řekl pan poslanec Martínek. Jestliže mi budete věnovat pozornost, odvděčím se vám tím, že budu velmi stručný.

Pan poslanec Martínek řekl, že nerozuměl mé poznámce o detašovaných pracovištích. Je mi to líto, ale předvídal jsem, že bude poslouchat svého ministra velmi napjatě. Pan ministr se tady zmínil o tom, že v těch případech, kdy není dopravní spojení do míst výkonu veřejné správy, bude uloženo těmto obcím zřídit detašovaná pracoviště tam, kam se dojet dá. Tolik na vysvětlenou. Nevymyslel jsem si to, reagoval jsem na slova pana ministra.

Pan poslanec Martínek tady velmi správně řekl, a souhlasím s ním, že od obcí směrem vzhůru efektivita výkonu veřejné správy alespoň v přepočtu na peníze značně klesá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP