(14.50 hodin)
(pokračuje Langer)

Velmi by mě zajímal celkový součet počtu úředníků na ministerstvech před zřízením krajských zastupitelstev a po zřízení krajských zastupitelstev s tím, že na krajská zastupitelstva přešla celá řada agendy, kterou až dosud zastávala právě ona ministerstva. Troufám si tvrdit, že porovnání těch čísel by neznamenalo, že poté v Praze na ministerstvech je zaměstnáno méně lidí. Troufám si říci, že srovnání povede ještě k absurdnějšímu závěru, že zde v Praze na jednotlivých ministerstvech pracuje po zřízení krajských zastupitelstev a krajských úřadů více lidí. Je to úžasný výsledek první etapy veřejné správy.

Jestli chceme v něčem pokračovat, tak myslím, že první, co by nás mělo zajímat, když už jsme kraje zřídili, když už krajská zastupitelstva máme, tak jak fungují naše ministerstva. První, co by měla vláda předkládat, je návrh přinejmenším na zrušení když ne několika, tak alespoň jednoho - Ministerstva pro místní rozvoj.

Když už máme krajská zastupitelstva, krajské úřady, myslím, že logickým krokem musí být zrušení okresních úřadů. Až donedávna jsem měl pocit, že i v tomto existuje jakési shodné stanovisko politické reprezentace zastoupené v Poslanecké sněmovně. Myslím, že spekulace, vážné úvahy vlády sociální demokracie a jejích reprezentantů o tom, že by snad okresní úřady mohly být zachovány, není ničím jiným než důkazem absolutní chaotičnosti toho, co je nám zde předkládáno, důkazem absolutní nekoncepčnosti veškerých úvah a materiálů, které jsou nám zde předkládány. Jestli Ministerstvo vnitra bylo schopno před několika měsíci vážně uvažovat o tom, že budou krajské úřady zachovány, tak potom ať před nás nepředstupuje s tímto návrhem a netváří se, že přichází s reformou veřejné správy. Myslím, že buď platí jedno, nebo platí druhé. Obojí platit nemůže.

Pokud už máme kraje, potom myslím, že bychom měli po zrušení okresních úřadů stanovit jasná pravidla toho, co bude dál. Jakási jasná pravidla, o kterých sice můžeme polemizovat a můžeme s nimi nesouhlasit, byla stanovena a bylo řečeno, jaké obce by měly být pověřeny výkonem státní správy po zrušení okresních úřadů. Je pikantní, že samotná vláda jako důkaz koncepčnosti svého přístupu pravidla stanovila a samotná vláda ta pravidla ve svém vládním návrhu porušila. Nevím, kdo chce slyšet další důkaz toho, že tato vláda skutečně neví, co chce, a když už něco chce, tak to ani není schopna dodržet.

Proto si myslím, že pokud by měl následovat - a souhlasím s tím, že by měl následovat - nějaký krok, měl by to být krok, ve kterém ta pravidla budou jasná a srozumitelná, budou pochopitelná, a zejména, pokud ta pravidla budou stanovena, že budou také dodržována. Jedním z těchto pravidel je návrh výboru pro veřejnou správu a životní prostředí, který říká, že pravidlo je jednoduché, srozumitelné a pochopitelné pro každého: tam, kde končí okresní úřad, přechází jeho agenda na magistrát, na radnici, která je sídlem okresního úřadu. Já k tomu osobně dodávám - nebyl jsem přítomen jednání výboru - že pro mne to neznamená navždy, že by to nemělo také znamenat definitivu, že pokud se toto stane, zůstane to také jednou provždy. Myslím si, že v tuto chvíli je to krok logický a rád bych vám řekl své odůvodnění, proč si to myslím.

Je to krok logický v tom smyslu, že aspoň trochu dává naději, že po zrušení okresních úřadů celkový součet úředníků v této zemi bude díky tomu, že část agendy okresních úřadů právě ta města, která jsou sídelními městy bývalých nebo ještě existujících okresních úřadů, již vykonávají, že dává tento krok alespoň naději, že celkový součet lidí zaměstnaných ve státní správě nebo vykonávajících státní správu bude nižší, že tedy celkový součet nákladů, které jsou s nimi spojeny, bude také nižší.

Je to také krok, který bude odpovědný vůči všem obcím, které se v tuto chvíli cítí být osloveny a mají ambice stát se malými okresy, protože to bude krok, který jim umožní před volbami se ještě jednou zamyslet nad tím, zda skutečně jim stát v podání Ministerstva vnitra garantuje to, že když už je pověří výkonem státní správy, že jim také tento výkon státní správy zaplatí, resp. že jim ministerstvo stanoví, což dosud nestanovilo, přesný objem finančních prostředků na takovýto výkon státní správy, že si tedy budou moci starostové nebo budoucí starostové, budoucí zastupitelstva, jasně a přesně spočítat, kolik je ta kulatá razítka a ti lidé, kteří u nich budou případně zaměstnáni, budou stát. Budou si schopni spočítat, kolik peněz z investiční části rozpočtu obce a města pohltí výkon administrativy, tedy kolik je budou stát úředníci, kolik budou muset zaplatit úředníkům místo toho, aby byli schopni investovat do oprav a rekonstrukcí majetku obce.

Poslední poznámka k této části. Myslím, že právě to, že máme před komunálními volbami, je takovéto rozhodnutí rozdělit výkon státní správy nebo pověřit některé obce výkonem státní správy do počtu 200, 210, 220, 230 - nevím, jaké bude výsledné číslo, což samo o sobě je důkazem toho, že neexistuje žádné pevné a férové pravidlo pro nikoho, umožní těmto obcím si skutečně promyslet tento krok, připravit se na něj a zejména dát to k uvážení a rozhodnutí politické reprezentaci, která ponese důsledky za to, že takovýto krok bude učiněn, politické reprezentaci, která vzejde z komunálních voleb na podzim t. r.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem bytostně přesvědčen, že to, co je zde vzletně nazýváno slovem reforma, není reformou. Má-li se to nazvat jedním slovem, je to antireforma, protože slovo reforma skutečně je slovo s pozitivním významem smyslu slova, a já jsem se pokoušel dokázat, že to, co je zde předkládáno, má navýsost negativní význam. Má-li to být ovšem nazváno reformou, znovu bych se přihlásil k tomu, co jsem již řekl, že je to reforma, která mi připomíná jeden geniální vynález geniálního českého myslitele, slavného a slovutného Járy Cimrmana. Je to reforma přesně podle jeho koncepce, jakou vyřešil problém dopravy horníků do dolu, kdy přišel na geniální myšlenku, že vždy na tu plošinu, která má sjížděl dolů do dolu, dá o jednoho horníka navíc než na plošinu, která má vyjet s horníky nahoru. Jediný problém této geniální myšlenky byl ten, že po čase zjistil, že se mu v dole hromadí horníci. Myslím, že zásadním problémem této tzv. reformy je to, že se nám v této zemi hromadí úředníci. A každý, kdo chce, aby to byla reforma podle Járy Cimrmana, nechť hlasuje a podporuje návrh, který předložilo Ministerstvo vnitra.

Já ovšem chci skutečnou reformu a myslím si, že podoba záchranné brzdy, kterou poskytl výbor pro veřejnou správu, je tou podobou, která umožňuje hovořit a myslet skutečně o reformě a realizovat skutečnou reformu. Takže se ukáže, myslím, kdo a nakolik chce být Cimrmanem a kráčet v jeho šlépějích a kdo chce být rozumným a zodpovědným politikem, který se zodpovídá za vše, co dělá, vůči těm, kteří si ho zvolili.

Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouze, přesto vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Tom Zajíček, připraví se poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednáváme v této chvíli sněmovní tisk 1159 jako jeden z nejdůležitějších zákonů mezi zákony, které mají realizovat druhou etapu reformy veřejné správy. První etapu máme jakoby za sebou.

Můj předřečník tady velmi podrobně se vyjádřil k problematice krajů a krajských úřadů. Ptal se či odhadoval tady, jak globální reforma, tedy stav výkonu veřejné služby po reformě, bude vypadat s ohledem na počet úředníků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP