(11.50 hodin)
(pokračuje Payne)

Ve své podstatě tím poškozuje Českou republiku.

Pro tento okamžik bych ukončil své vystoupení a myslím, že budeme pokračovat nadále nejenom zde ve sněmovně, ale věřím, že i čeští novináři, kteří doposud prokázali velmi malou znalost v oblastech obranného plánování, že se vzpamatují a že začnou o něco lépe studovat příručky o obranném plánování, že si prostudují vše potřebné a že se stanou kvalifikovaným partnerem vlády, protože vláda nám v této věci předkládá mnoho mylných a možná i lživých informací, a je na českých médiích, aby v této věci také prokázala svoji kvalifikovanost a odpovědnost, která na nich leží.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nejprve se přihlásil s faktickou poznámkou pan ministr obrany Tvrdík, poté pan kolega Vymětal Karel.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Musím se upřímně přiznat, že je mi z této debaty poměrně smutno, ale myslím, že se to dalo očekávat. Byl jsem rozhodnut dlouze nevystupovat a dovolím si velice krátce reagovat na pana poslance Payna, nic jiného mi nezbývá.

Přestože zpochybnil skutečnost, resp. není mu jasné, kdo řídí resort obrany a Armádu České republiky, jestli ministr je pomocníkem náčelníka generálního štábu, nebo naopak náčelník generálního štábu je pomocníkem ministra, já mohu říci, že se to pokusím změnit hned po svém návratu na Ministerstvo obrany. Pokusím se vyhodit velitele vzdušných sil a komisi odborníků a toto místo vzápětí navrhnu panu poslanci Paynovi.

Nemohu reagovat jinak na jeho projev, který bych dokázal rozdělit do dvou částí. Do části první, za kterou bych mu chtěl poděkovat, protože uvedl řadu údajů, které zde zaznít měly, a já pevně věřím, že ještě zazní. Je vidět, že byl jeden z pěti poslanců, který si kromě poslanců výboru pro obranu a bezpečnost zprávu o stavu vzdušných sil přečetl. Údaje, které použil v první části, byly velice fundované a kvalifikované.

Ve druhé části mně připadalo, že nehovoří samozřejmě za konsorcium - to bylo zřejmé z jeho vystoupení - ale připadalo mi, že hovoří jako agent jiných firem, a já nebudu domýšlet kterých. Myslím, že to není dostatečně důstojné pro tuto sněmovnu, a myslím si, že v této souvislosti mohu říci, že už v roce 1997 tehdejší ministr obrany pověřil komisi vedenou velitelem vzdušných sil a odborníky z generálního štábu a z vedení vzdušných sil a bez toho, že bych citoval 31 požadavků, kterými mě pan poslanec Payne zahrnul a na které mu v zákonné lhůtě odpovím, tak jenom řeknu, že komise - zjednodušeně pro tuto sněmovnu, nikoliv tak odborně - posuzovala hlediska, jako je výkonnost letounů, úderná síla letounů, provozní spolehlivost, nutné práce, cena a provozní náklady, přístup k informacím v reálném čase, schopnost pracovat s inteligentní municí, schopnost minimalizovat dobu přípravy a dalších 15 parametrů. Já panu Paynovi pošlu výsledek tohoto procesu, tohoto posuzování pro zájem této sněmovny.

Vzhledem k udávaným skutečnostem - citace konce této zprávy - a možnostem komise při zjišťování údajů se komisi jeví jako nejvýhodnější letoun JAS 39 Gripen. Odpovím panu poslanci na letouny, které byly posuzovány, F16 CD, F18 CD, MiG 2000 (?) a JAS 39 Gripen. Trochu mi to připadalo, že pan poslanec JAS 39 v životě neviděl, odborné zprávy mu nejsou k dispozici, a já pevně věřím tomu, že jestliže tato sněmovna bude mít zájem, že se zúčastní pokračování v debatách, že se zúčastní semináře k interoperabilitě. Já mám oprávněnou obavu, zdali vůbec všichni víme, co to je. Já jsem hovořil ve svém úvodním vystoupení o semináři, o dvoudenním semináři za účasti britských odborníků, amerických odborníků, aliančních odborníků, na který všechny zvu. Jsem připraven přijmout všechny poslance, počítám s jejich účastí, a tam veďme debatu, která zde je dnes vedena na plénu této sněmovny. Já si myslím, že na tyto technické detaily sněmovna nemá čas. Tento zákonodárný sbor by měl řešit jiné věci než 31 požadavků interoperability tak, jak byly předneseny. Že letoun JAS 39 zdaleka není nejhorším letadlem, tak jak jsem to před chvilkou poslouchal. A předesílám, že to bylo v roce 1997, kdy tato sněmovna neřešila materiál vlády České republiky, a nebylo to půl roku před volbami jako politické řešení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Hovořit bude pan poslanec Payne s faktickou poznámkou. Reaguje na svého předřečníka.

 

Poslanec Jiří Payne: V roce 1997 Česká republika nebyla členem Severoatlantické aliance a normy STANAC byly pro nás v té době nedostupné. My jsme ještě nevěděli, jaké podmínky máme splnit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Karel Vymětal, s procedurálním návrhem zřejmě.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Ano, chci předložit procedurální návrh.

Dámy a pánové, nechci mluvit o mikrofonové masturbaci, i když by to někdo mohl tak cítit, já to tak necítím. Já vnímám, že do současné chvíle byla přednesena řada velmi rozsáhlých a hlubokých projevů, jako například pana poslance Sloty, promiňte Nečase, nějak se mi ta slovenština plete do slova, a z toho důvodu si myslím, že bychom měli po těchto projevech mít v klubech dostatečný prostor, abychom si je promysleli, abychom se připravili na další projednávání tohoto významného bodu. Z toho důvodu navrhuji přerušení a odročení projednávání tohoto bodu hned do 15 hodin.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Je to procedurální návrh, o kterém musím nechat hlasovat, přestože před projednáváním tohoto bodu řídící pan místopředseda Langer doporučil pokračovat v projednávání až do ukončení tohoto bodu.

Na žádost z pléna vás všechny odhlásím, ale pokusím se zabezpečit dostatečný počet hlasujících poslanců. Pro příchozí opakuji, že zazněl procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do 15 hodin.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 537 z přítomných 122 poslanců pro 8, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Omlouvám se všem, kteří přišli na procedurální hlasování. Budeme pokračovat v rozpravě.

Pro zájem publika - jsou přihlášeni pan poslanec Cyril Svoboda, Pavel Severa, Miloš Titz, Petr Šulák, Vilém Holáň, Jan Zahradil, Hynek Fajmon a Kučera Miloslav mladší. Myslím, že nám to vystačí až do polední přestávky.

Prosím pana poslance Cyrila Svobodu, aby přednesl svůj projev.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, mě také velmi zaujal projev pana poslance Payne. Nejvíc mě zaujalo, že si ho sám nahrává. To je věc, která mě velmi zaujala. Ale chci říci něco k souvislostem.

My jsme dostali materiál Reforma ozbrojených sil, reforma Armády České republiky, kde je cílový stav profesionalizace armády. Tam upozorňuji na to, že i v usnesení, kterým to vláda schválila, bylo uloženo jednat s ostatními politickými stranami na toto téma, a ba dokonce v usnesení se konstatuje, že - teď nevím, jestli v březnu, nebo v dubnu tohoto roku - místopředseda vlády pan Vladimír Špidla podá informaci vládě, jak tento dokument projednal s ostatními parlamentními stranami. Žádné takové jednání neproběhlo a místo toho dokument, který se nazývá Reforma Armády České republiky, byl vytištěn na křídovém papíře v české a anglické verzi a je distribuován myslím i mimo území České republiky. Z tohoto důvodu se mi zdá, že se žádná debata neočekává, protože věc je hotová.

Tam je jistě mnoho námitek, které teď asi nebudeme otevírat, protože diskutujeme jinou otázku. Já upozorním pouze na dva základní problémy. Oba dva souvisí s tím, co dnes projednáváme.

První problém je, že v dokumentu o reformě armády není vlastně vyčísleno, co reforma bude stát. Je tam pouze výhled. Výhled je označen pouze za výhled v minimálních cenách a já si myslím, že povinností Ministerstva obrany je říci přesně, kolik to bude stát v celkovém výsledku, protože jsou tady dva náklady vedle sebe. Je tu náklad na koupi stíhaček a je tu náklad na reformu armády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP