(10.10 hodin)
(pokračuje Matějů)

Všichni dobře víme, že neudělala vůbec nic. Přitom je známo, že stipendia existují minimálně v osmi zemích EU, půjčky, sociální dávky speciálně designované pro studenty vysokých škol existují nejen tam, kde bylo zavedeno školné, ale i tam, kde školné neexistuje. Ptám se proč, když tak leží na srdci této vládě osud dětí z dělnických rodin, které nemohou studovat, proč neudělala nic pro to, aby studovat mohly? Zákon, který navrhuji, je alespoň prvním krokem tímto směrem.

Na závěr chci říci, aniž bych šel do detailů, že stanovisko vlády prozrazuje jistou bezradnost. Ostatně jako vždy, kdy se vláda měla vyrovnat s problémem našeho školství. Je smutné, že naše ideologicky zatvrzelá levice se rozhodla populistickou argumentací vydělat politický kapitál na sporu o zákonu, který vedle školného a půjček zavádí řadu mechanismů směřujících k postupnému odstraňování neúnosně velkých sociálních bariér, o což se tato vláda, jak jsem řekl, ani nepokusila. Vláda a sociální demokracie velmi dobře vědí, že není těžké na svoji stranu získat všechny, pro které současný systém financování vysokého školství sice znamená málo peněz, ale také pohodlnost, téměř žádnou odpovědnost a konkurenci a téměř žádná rizika neúspěchu. Mnohem těžší je tento systém změnit a je docela smutné, že populismu konzervativní levice sekunduje i KDU-ČSL. Je to o to smutnější, že tato strana se podílela na tvorbě volebního programu dnes již neexistující čtyřkoalice, který změnu systému financování vysokého školství pomocí školného a půjček navrhoval.

A to, co je na tom všem nejsmutnější, je, že jediným poraženým v této ideologické bitvě nakonec budou vysoké školy a bohužel ti zájemci o vysokoškolské vzdělání, kteří opět zůstanou před zavřenými dveřmi vysokých škol, aby si navždy pamatovali, že prioritou této vlády byl rozvoj vzdělání a investice do lidského kapitálu a že v parlamentu v době projednávání tohoto zákona nebyla žádná politická strana, která by neměla rozvoj vzdělání jako jednu z hlavních priorit své politiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní poprosím pana poslance Kučeru. Ještě se hlásí pan poslanec Vojtěch Filip - jako předseda klubu, protože rozpravu jsme ukončili, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Nerad zneužívám své právo vystoupit kdykoli, jen musím podotknout jednu repliku k projevu pana navrhovatele. Já jsem rád, že naše sociálně demokratická vláda není tak nekritická ke svým vzorům včetně pana Blaira. Dovolím si vám říci, proč. Ocituji Petera Osborna z Walesu, který v článku "Británie těchto dnů" z Haló novin říká: "Jak Tony Blair říkal, že jeho prioritou je vzdělávání, vzdělávání a vzdělávání (podtrhl to třikrát, další bylo zdravotnictví), a jaká je realita? Dosud mnoho lidí se zdravotními problémy musí odejít z různých typů vzdělávacích kursů. Je to pro ně příliš drahé, drahé a drahé." (Potlesk komunistických poslanců.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím zpravodaje, aby přednesl závěrečné slovo a poté nás seznámil s hlasováním.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, možná vás to překvapí, ale dospěl jsem k závěru, že méně je někdy více, a proto se zcela dobrovolně vzdávám lákavé příležitosti, abych jako zpravodaj přednesl řečnické cvičení pro televizní kamery a pro naše novináře na téma školné. (Potlesk zleva).

Já bych tedy navrhl, pane místopředsedo, jestli mohu, provést závěrečnou rekapitulaci.

V obecné rozpravě k návrhu zákona o změně financování studia na vysokých školách, když nebudu počítat faktické a technické poznámky, vystoupilo celkem 19 diskutujících, z toho byl jeden ministr poslanec a jeden místopředseda vlády senátor. Z těch 19 diskutujících jsme tady zaslechli celkem třináctkrát názor na zamítnutí návrhu tohoto zákona, přičemž třikrát to bylo deklarováno jako stanovisko jednotlivých politických klubů v pořadí sociální demokracie, KSČM, KDU-ČSL, ale to není rozhodující. Tři z vystupujících naopak podpořili návrh tohoto zákona a navrhli, počínaje poslancem Bartošem, aby byl zákon propuštěn do druhého čtení.

Podle mého názoru tedy, pane místopředsedo, byste měl dát nejprve hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat o tomto zákoně, jsou přítomni. Pokusím se ještě několikrát dát signál do kuloárů. Pokud je tady pan poslanec Škromach, tak jsme všichni.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 438 z přítomných 175 poslanců pro 105, proti 66. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh zamítli v prvém čtení.

 

Děkuji předkladateli panu poslanci Matějů i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu č. 95.

 

Vzhledem k tomu, že nastala jedenáctá hodina, přistoupíme k návrhům ve třetím čtení. Jako první bude bod č. 150, kterým je

 

150.
Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb.
/sněmovní tisk 991/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Doležal a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Eduard Vávra. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 991/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které se přihlásil místopředseda vláda Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, beru si slovo v trochu neobvyklé situaci, to je ve třetím čtení návrhu zákona, které by mělo být věnováno už jen hlasování o pozměňovacích návrzích a hlasování konečnému. Činím tak proto, že bych chtěl ještě jednou poukázat na stanovisko vlády předložené k tomuto návrhu, které jednoznačně vyjádřilo s návrhem nesouhlas, a dál tak činím proto, že další pozměňovací návrhy ve druhém čtení, zejména pozměňovací návrhy pana poslance Vávry, by mohly přinést opravdu negativní dopad na jednu z nejdůležitějších oblastí lidské činnosti, lidské existence, a to je živnostenské podnikání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP