(18.50 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Domnívám se, že v době, kdy chceme umožnit maximální přístup studentů k vysokoškolskému vzdělání, musí zůstat toto vzdělání bezplatné. Domnívám se, že veřejné výdaje na vysoké škole zdaleka nenarostly do té míry, abychom řekli, že více nemůžeme dát. Jestliže se počet studentů od roku 1990 téměř zdvojnásobil, vůbec to neznamená, že se zdvojnásobila míra výdajů na veřejné vysoké školy. Při obrovské vnitřní proměně, kterou vysoké školy musely realizovat, tvrdím, že stát na vysokých školách šetří, a tento nedostatek a vnitřní zadlužení, o kterém kolega Matějů hovořil, tyto díry by se podle návrhu zákona měly zalepit dodatečným "přímým zdaněním" vysokoškoláků.

S tímto řešením změn ve financování vysokých škol nesouhlasím, a to přesto, že si cením aktivity a velké práce, kterou kolega Matějů tomuto návrhu zákona věnoval. Pokusil se otevřít vážnou debatu o školném, nebo podle mého názoru lépe o vyšší míře spoluúčasti občanů na svém vysokoškolském vzdělání.

Závěrem mi dovolte stručně shrnout.

Zavedení školného podle tohoto návrhu zákona není doplňkem, ale náhradou za trvale nedostatečné dotace z veřejných zdrojů. S touto substitucí veřejných zdrojů nesouhlasím. Pravděpodobnost, že zavedením školného dojde k rozšíření kapacit a zpřístupnění vysokých škol všem, kdo pro studium mají předpoklady, je pouze nerealistickou hypotézou, kterou zákon ani důvodová zpráva nijak neprokazuje. Konečně předpoklad, že zavedením tohoto typu školného odstraníme nerovnost v přístupu ke vzdělání a budeme motivovat studenty i školy k zodpovědnějšímu jednání, považuji za nenaplnitelný cíl těmito prostředky.

Klub KDU-ČSL tedy z těchto důvodů nepodpoří další projednávání tohoto zákona v dalším čtení.

Dovolte mi ještě na závěr reagovat na dvě tvrzení, která se zde objevila. Jednak chci upozornit, že již v roce 1996 se v průvodci politikou KDU-ČSL můžeme dočíst, že KDU-ČSL nepodpoří takové školné, které bude muset být doprovázeno půjčkami na školné, které zadluží absolventy a znevýhodní jejich vstup do života.

Konečně se chci zmínit o tom, jak probíhalo schvalování vysokoškolského zákona v roce 1998. Pan kolega Matějů zde zmínil, že tehdy nebylo školné schváleno kvůli odporu rektorů. Chtěla bych říci, že v roce 1998 nebylo školné schváleno ani ne tak z důvodu odporu rektorů, ale z důvodu nesouhlasu se školným, které bylo navrženo daleko nižší, v rozsahu od nuly do deseti procent průměrných výdajů. Třicet procent mělo jít na stipendijní fond atd. Tehdy nebylo školné schváleno z důvodu zásadního odporu sociální demokracie. A protože jsme chtěli dosáhnout široké podpory vysokoškolského zákona, proto tehdy část poslanců KDU-ČSL návrh na školné v této podobě nepodpořila.

Musím říci jedno velmi důležité. V té době nárůst výdajů na veřejné vysoké školy rostl - meziroční index let 1997/8 a 1998/9 skýtal naději, že výdaje na veřejné vysoké školy porostou. To je důležitý rámec pro zavedení jakéhokoliv školného.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Bartoš, připraví se paní poslankyně Orgoníková.

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, slyšeli jsme několik velmi závažných projevů našich kolegů, kteří se zabývají problematikou školství.

Moje otázka zní: Kde je ministr školství? Kde je! Jak chce reflektovat názory, které zde zaznívají? Je to nehoráznost, je to arogance vůči této sněmovně a já žádám, aby bylo přerušeno jednání do doby, než se pan ministr dostaví a než bude absorbovat to, co zde zaznělo. Mně to přichází jako nezodpovědné vůči těm, kteří se na svá vystoupení velmi pečlivě připravovali. Věřím, že i kolegové z České strany sociálně demokratické toto pochopí. V tuto chvíli, když zde zaznívaly velmi vážné projevy a názory poslaneckých klubů, byl přítomen pan místopředseda vlády Špidla, který, řekněme, se projevům věnoval přiměřeně, nechci to komentovat, on ví, o čem hovořím.

Dámy a pánové, myslím, že toto není důstojné prostředí pro projednávání tak závažného zákona. Proto žádám, aby bylo jednání přerušeno do doby, než důstojné prostředí bude zajištěno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, přestože v této sněmovně je ani ne třetina poslouchajících poslanců, tak je zde ve sněmovně takový hluk, že pokud pan ministr sedí tam na kraji, slyší toho polovinu, než když bude stát v kuloárech a bude poslouchat u amplionu. I vaše strana se tam baví, několikrát jsem na vás kýval, abyste se ztišili, ale ani vy jste tomu nevěnovali pozornost, když mluvila paní poslankyně. Tak neobviňujte pana ministra školství. Přesto má váš návrh možnost hlasování.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedající, myslím, že nemáte pravdu. Ministr je povinen při projednávání tohoto zákona sedět ve sněmovně. Pokud se někdo domnívá, že tomu tak není, hluboce se mýlí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, tento návrh zákona nepředkládá pan ministr, je to poslanecká iniciativa a je na panu ministrovi, zda bude poslouchat opoziční projevy zde, nebo jestli si je vyslechne někde v klidu u televizní obrazovky.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji pánům poslancům z České strany sociálně demokratické - znamená to tedy jinými slovy, že v případě, že jsou předkládány vládní návrhy, že poslanci opozičních stran mohou být mimo sněmovnu. Je to tak správně? Bude to kvalifikováno, že je to normální? Dámy a pánové, je normální, aby ministr školství, mládeže a tělovýchovy byl přítomen, když se projednává tento závažný zákon. To je normální. Tím končím, a chcete-li v projednávání pokračovat za přítomnosti pana ministra, nemám nic proti tomu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme pokračovat. Hlásí se pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Jenom faktickou připomínku. Nemám důvod se na pana kolegu Kasala nějak vytahovat nebo vyvyšovat, ale jednou jsme také od něho slyšeli, že něco sledoval u televize.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že tato rozprava nemá význam v této době.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, souhlasím s vámi, nebudu v této diskusi pokračovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím nyní kolegyni Němcovou, aby se ujala slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP