(16.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

K panu poslanci Martínkovi - pro hasiče jsme neudělali nic. Možná pan poslanec Martínek, pokud byl, a nevím, zda ještě je, starostou, tak pro ně opravdu neudělal nic. Pak by bylo fér, kdyby to zde řekl, a pak by bylo také fér, kdyby přiznal, že jako starosta neplnil zákonné povinnosti, které mu v této oblasti zákon ukládá. Protože ve městě, ve kterém žiji já, máme dlouhá léta vládu ODS a starostu ODS a podobné problémy neřešíme. Záchranný sbor byl vybaven novými prostředky, které potřeboval, s pomocí obecního rozpočtu, dobrovolní hasiči se těší přízni městského rozpočtu jako málokterá jiná organizace, protože jsme si velmi dobře vědomi toho, co pro nás dělají a jakou záslužnou práci, což zde bylo řečeno, ve svém volném čase a zcela dobrovolně vykonávají. My jsme našli způsob, jak tuto jejich práci ocenit. Jestli jej nenašel pan poslanec Martínek, bylo by v pořádku, kdyby zde řekl, na co jiného jeho rozpočet pamatoval, když mu nezbyly prostředky na to, co mu ukládá zákon v oblasti požární bezpečnosti.

Pan poslanec Martínek dále řekl, že nechápe, proč bychom nemohli postupovat jako jiné civilizované země kolem nás. Zapomněl ovšem dodat, že v těchto zemích toto pojištění platí za předpokladu, že jej platí téměř všichni účastníci daného typu pojištění. Je to buď pojištění povinné, anebo se tohoto typu pojištění účastní 80 až 90 % všech občanů. To je potom úplně jiná písnička. Jestliže my se bavíme o tom, že 20 % účastníků některého pojištění bude dotovat zbytek 80procentní, přece je to úplně jiná situace.

Dále pan poslanec Martínek buď ví, anebo nechce říci, že výše pojistného v těchto zemích, s nimiž nás chce porovnávat, je dramaticky vyšší než u nás. Ať potom tedy rovnou řekne, že chce, abychom takto zvýšili sazby pojistného placeného v České republice, a že takto zvýšené taxy vytažené z kapes každého jednotlivého občana poslouží účelu, o němž zde mluví.

A už jenom na závěr mi zde dovolte říci - a to už mi přijde opravdu trochu legrační, slova pana navrhovatele o tom, že takováto sazba a takováto novela umožní vlastně soukromému subjektu, kterým je pojišťovna, dobře investovat. Zákon jí přikáže, aby dobře investovala 3 % svého zisku, a pak se ptám - jak to, že máme jiný metr na tento podnikatelský subjekt, proč tedy všem podnikatelským subjektům v České republice, když je to tak blahodárné, nepředepíšeme nějakou povinnou kvótu k tomu, aby takto výhodně a zdatně investovaly?

Vážené dámy a pánové, mám dojem, že zde zazněly všechny argumenty, které bylo možné k tomuto tématu říci, a vadí mi, že se to dostalo do polohy navýsost politické, do polohy, která byla velmi populistická a která byla vypočtena k blížícím se volbám. Nikdy bych si nedovolila tohoto tématu takto zneužít a je mi líto, že se tak stalo.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Budeme nyní hlasovat o návrzích, které zazněly v obecné rozpravě. Jako první hlasování bude hlasování o zamítnutí předložené novely, jako druhé bude event. vrátit předloženou novelu navrhovateli k dopracování, třetí hlasování bude o zkrácení lhůty o 20 dnů a čtvrté o 40 dnů.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

První hlasování je o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 431 z přítomných 166 poslanců pro 79, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 432 z přítomných 166 poslanců pro 83, proti 68. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden jediný hlas a všichni ověřovatelé se vrhli k záznamovému zařízení, uděláme si kratičkou přestávku ke kontrole výsledků hlasování. (Krátká pauza.)

Nejsou námitky. Nezbývá, než konstatovat, že ani tento návrh nebyl přijat.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Myslím, že je to otázka dobrovolných hasičských sborů. Navrhuji výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 433 z přítomných 169 poslanců pro 154, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 434 z přítomných 169 poslanců pro 86, proti 65. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Nyní se budeme zabývat zkrácením lhůty k projednání. (Předsedající se dohaduje s předsedou sněmovny.) Ano, děkuji panu předsedovi za upozornění. První návrh je na prodloužení o 20 dnů a druhý návrh je na zkrácení o 40 dnů. Takže budeme hlasovat o prodloužení o 20 dnů. (Námitka ministra vnitra - mimo mikrofon.) Do 20 dnů ne, pane ministře, do 20 dnů může padnout návrh.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 435 z přítomných 170 poslanců pro 86, proti 79. Návrh byl přijat.

 

Pokud by tento výsledek byl definitivně, druhý návrh je nehlasovatelný. Počkám na kontrolu výsledků hlasování. (Krátká pauza.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP