(Jednání opět zahájeno ve 14.13 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, pane premiére, členové vlády, dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Čas na polední přestávku vypršel.

Budeme se zabývat pevně stanovenými body, kterými jsou třetí čtení zákonů pod body č. 161, 162, 130, 137, 139 až 146. Chtěl bych ještě jednou všechny upozornit, že dnes je čtvrtek a nejsou interpelace na předsedu vlády, jsou pouze ústní interpelace na členy vlády, které začnou od 17. hodiny, to znamená, že Poslanecká sněmovna může jednat o návrzích až do 17.00.

 

Jak jsem řekl, jako první bod bude

 

161.
Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 1039/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády Pavel Rychetský a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1039/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Pan místopředseda vlády může vystoupit i mimo rozpravu, protože může vystoupit kdykoliv. Proto se táži, jestli se někdo skutečně hlásí do rozpravy ve třetím čtení, která pojednává pouze o legislativně technických písemných stenotypických úpravách. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu uzavírám a o slovo se přihlásil místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Myslím, že dnešní den by mohl být velkým dnem pro českou demokracii, protože poosmé, tuším, že to je, se dostává zákon o obecném referendu do závěrečné fáze projednávání v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že není pochyb o tom, že moderní zastupitelská demokracie se bez referenda neobejde, že referendum je významný doplňující prvek ústavního systému a že koneckonců kladným hodnocením a kladným hlasováním v tomto případě naplníme i požadavek ústavy, který referendum předpokládá. (Hluk v sále.)

Velmi často se uvažuje o tom, zda referendum je institutem, který je schopen nebo který občanům umožňuje, aby se zodpovědným a účelným způsobem rozhodovali. Myslím si, že na počátku tohoto tisíciletí je tato otázka dávno vyřešena a že naopak úvahy o tom, že politické rozhodování má být vyhrazeno pouze politickým profesionálům, jsou hluboce anachronické. Znamenají ve své podstatě podceňování vzdělanostní úrovně a občanské úrovně našich lidí. Vezměme v úvahu, že prakticky dvě stě let je v českých zemích plná gramotnost a přístup k informacím v době internetu a moderních informačních technologií je takřka absolutní. Myslím, že toto hledisko nepřipadá v úvahu a je to hledisko překonané.

Velmi často se hovoří o tom - a já si pamatuji na výrok, který byl řečen v určité souvislosti, totiž obava, že v okamžiku rozhodování v přímé demokracii se rozhodování zmocňuje lůza a že toto rozhodování není odpovědné. Podíváme-li se do dlouhých dějin lidstva, do dlouhých politických dějin lidstva, myslím si, že v moderním období nenalezneme případ, kdy by se referendem rozhodlo o něčem, co mělo zásadní tragické důsledky, ale nacházíme velmi mnoho případů selhání politických elit a za největšími historickými tragédiemi jsou právě selhání politických elit. Vezměme v úvahu například nástup Adolfa Hitlera k moci, který se odehrál jako nepovedený čachr konzervativních sil.

Dámy a pánové, dovolte mi také, abych vám sdělil, že Česká strana sociálně demokratická uspořádala na podporu požadavku referenda rozsáhlou petiční akci a během přibližně 14 dnů jsme pro tuto akci získali více než 80 tis. podpisů. Myslím, že ta věc je naprosto jasná, že naši občané považují referendum za významný prvek, a jsem také přesvědčen o tom, že naši občané mají na referendum právo, že by bylo správné této touze vyjít vstříc a umožnit toto právo naplnit.

Chtěl bych také sdělit, že princip referenda je do té míry zásadním politickým požadavkem, že pro sociální demokracii je samozřejmé, že v případě dílčího neúspěchu v tomto hlasování budeme pokračovat ve svém úsilí dál jak v oné petiční akci, tak především v politickém úsilí za prosazení tohoto podle našeho názoru hlubokého, moderní době odpovídajícího a politicky nezbytného instrumentu. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane místopředsedo. Táži se navrhovatele pana místopředsedy vlády Rychetského, zda chce využít svého závěrečného slova. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane ministerský předsedo, vážené dámy a pánové. Zdánlivě může být moje vystoupení zbytečné. Většina z vás je asi předem rozhodnuta o tom, jak bude hlasovat a zda umožní nebo neumožní národům žijícím v České republice rozšíření jejich možnosti podílet se na věcech veřejných.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP