(9.50 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Pan premiér ale neřekl nic o tom, kdy vláda svým nařízením zařadila tyto smlouvy do seznamu utajovaných skutečností. Já mu znovu tuto otázku kladu.

Pan premiér bohužel rovněž neodpověděl na otázku, zda se vláda zabývala již zjištěními staršího data ze strany našich tajných služeb, zjištěními, která říkají, že nejméně jedna osoba spojená s firmou Falkon Capital je v podezření ze spojení s cizí tajnou službou, jiná osoba v podezření ze spojení s organizovaným zločinem. Prosím, abychom nehovořili o Usámovi, to slovo jsem tady já nepoužil. To považuji rovněž za hloupost.

To, že firma Falkon Capital by měla být velmi důkladně prověřena, je mimo jiné dáno i určitou historií. Jistě si vzpomínáte, že v roce 1997 se tato firma ucházela o účast na deblokaci libyjského dluhu a nebyla tehdejším ministrem financí doporučena právě na základě poznatků, o kterých jsem tady hovořil.

Odpověď pana premiéra mě nemůže uspokojit ani v bodě vlastní transakce. Pan premiér znovu zdůraznil, že firma Falkon Capital se již zúčastnila na deblokaci ruských pohledávek v rozměru 90 miliard dolarů. Znovu zdůrazňuji, že do toho žádné peníze nevložila, že se zúčastnila jako prostředník vývozu ruské elektrické energie. Nic více, nic méně. Alespoň podle toho, co je zatím známo, nynější postup deblokace ruské pohledávky nemá s tímto postupem skoro nic společného. Jen nepatrná část - v rozměru asi 30 milionů dolarů - se má realizovat právě vývozem elektrické energie do třetích zemí. Jaké přesné finanční toky jsou spojeny s tím zbytkem - mluvme tedy jenom za náš podíl, čili 520 milionů dolarů - není známo. Vypadá to, že se opravdu nejedná o žádné spojení s žádným skutečným komerčním obchodem.

Ponechám stranou odpovědi na to, odkud firma Falkon Capitol získala finanční prostředky. Formální toky přes banky jsou jedna věc, odkud peníze pocházejí, jsou věc úplně jiná.

Nemyslím si také, že je spravedlivé, aby pan premiér ve chvíli, kdy není připraven zodpovědět některé závažné otázky, vytvářel paralely se schopností nebo neschopností minulých vlád postupovat v deblokaci ruského dluhu. Svět se vyvíjí. Mimochodem k deblokacím bez odpuštění části dluhu docházelo i v minulosti kumulativně v poměrně velkém rozměru, i když samozřejmě dluh zdaleka nebyl splacen.

Ujišťuji pana premiéra, že nejsem jat závistí, že pokud se ukáže, že celá tato transakce je vysvětlitelná, objasnitelná, že všechny otázky, které kladu, jsou zodpověditelné bez toho, že by zůstala na České republice jakákoliv podezření, budu mít stejnou radost jako on z této transakce a ze skutečnosti, že jsme dostali alespoň 22 miliard korun. Domnívám se, že by nám všem prospělo, kdybychom se takto na věci dívali a nepoužívali slov, která doopravdy nepatří do Poslanecké sněmovny.

Ještě jednou vyzývám pana premiéra, aby - je-li schopen - zodpověděl alespoň některé z mých otázek. Konstatuji, že některé se alespoň pokusil zodpovědět. Jestliže toho schopen není, budu muset navrhnout usnesení, kterým by Poslanecká sněmovna vyslovila nespokojenost s jeho odpovědí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se přihlásil místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, úvodem svého vystoupení chci předeslat, že nejsem ekonom ani si na ekonoma nehraji, nejsem obchodník ani si na obchodníka nehraji. Rozhodně sama sebe nepovažuji za experta v oblasti vymáhání zahraničních dluhů či realizace úhrady a odkupu zahraničních dluhů jakéhokoli státu vůči jakémukoli jinému státu.

Co mě zajímá na celé této transakci, jsou bezpečnostní aspekty tohoto obchodu. Myslím si, že pokud dochází k tak masivní a obrovské finanční operaci, která má ve svém důsledku dopady na každého jednoho občana České republiky, neboť jde o pohledávku, kterou má Česká republika jako celek, a tu tvoří občané České republiky, musíme mít vedle ekonomické výhodnosti stránky věci také jistotu, že nejde o obchod, který je z bezpečnostního hlediska obchodem naprosto korektním, čistým, nezpochybnitelným a průhledným. Musíme mít jistotu, že je to obchod, který nemá jakoukoli souvislost na organizovaný zločin, že je to obchod, ve kterém se neperou špinavé peníze, že je to transakce, která není prováděna korupcí, a že provize, která je přirozenou součástí jakékoli obchodní transakce, je v tomto případě, protože jde o veřejné prostředky, skutečnou provizí, nikoliv ničím jiným, tedy úplatkem. Podíváte-li se na rozdíly částek, ve kterých se pohybujeme, je prostor pro provizi velmi velký. Myslím si, že otázky, na které zde upozorňuji, jsou podle mne na místě.

Seznámil jsem se s odpovědí předsedy vlády na interpelaci pana kolegy Kühnla a zaujala mě odpověď na druhou otázku, která zněla, co je známo vládě o společnosti Falkon Capital a proč byla společnost vybrána. Předseda vlády v této odpovědi mimo jiné sděluje, že kromě dostupných bankovních referencí byli zájemci také podrobeni zkoumání bezpečnostních informačních složek státu a Ministerstva vnitra.

V této souvislosti by mě tedy zajímalo, protože právě o bezpečnostní části celé transakce kolovala a koluje celá řada spekulací, pochybností - a nechci říkat důvodných či nedůvodných, protože veškeré informace, které mám, čerpám z otevřených zdrojů, tedy z tisku - jak to s onou prověrkou a výsledkem zkoumání bezpečnostních informačních složek státu a Ministerstva vnitra ve skutečnosti bylo. Právě proto bych se chtěl i jako poslanec, který byl prověřen na stupeň utajení "přísně tajné", jako poslanec, který je již šestým rokem členem kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, zeptat pana premiéra, zda vláda dostala pozitivní nebo negativní stanovisko civilní kontrarozvědky, tedy Bezpečnostní informační služby, k celé transakci, resp. ke společnosti Falkon Capital.

Za druhé - zda vláda byla upozorněna nebo nebyla upozorněna Bezpečnostní informační službou na bezpečnostní rizika spojená se společností Falkon Capital. A za třetí - pokud vláda varována byla, na základě čeho vláda usoudila, jednotliví ministři usoudili a premiér sám usoudil, že je vše v pořádku a že takováto případná varování, o kterých spekuloval tisk, nejsou nikterak závažná, že nejsou dostatečným důvodem pro to, aby celá transakce neproběhla. Naopak že jsou natolik nevýznamná, že je možné celou transakci uvést.

Z výpisu z tisku jsem zjistil, že v jednom z televizních pořadů televize NOVA "Sedmička" pan předseda vlády uvedl, že ještě - a cituji - Mertlíkovo Ministerstvo financí dělalo prověrku všech firem připadajících v úvahu, z toho vyšla firma Falkon jako jediná vítězná. Ten samý ministr Mertlík ovšem podle Hospodářských novin potvrdil, že vláda byla varována z napojení firmy Falkon Capital na cizí tajné služby a organizovaný zločin. Přiznám se, že v tuto chvíli nerozumím tomu, jak je možné, že přes takováto varování ona transakce proběhla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP