(19.00 hodin)
(pokračuje Lachnit)

Víte, to je trochu špatná práce. Těžko se potom prosazují jakékoliv návrhy v tomto parlamentu. Samozřejmě, že stanovisko vlády vychází z velmi uvážlivého stanoviska, kdy tranzitivní ekonomika potřebuje, aby vláda ČR tuto možnost měla, ale potřebuje to i tenkrát, pokud nebudeme tranzitivní ekonomika.

Dovolil bych se ohradit, že vláda je nějaký sbor uličníků, kteří myslí tyto věci vtipem. Nemyslí, pane poslanče, myslíme to smrtelně vážně.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal pan poslanec Šulák, poté pan kolega Plachý.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, jestli tady ještě někdo je, omlouvám se vám, ale budu velice stručný, takže vás nebudu zdržovat a schůzi asi ukončíme.

Já si myslím, že snaha omezit pravomoci vlády asi není na místě. Mohou nastat i jiné situace než přírodní katastrofy, než mimořádné škody. Já si myslím, že v rozhodování vlády mohou být také jiné aspekty, např. dopad na zaměstnanost, rozběh ekonomiky, nová koncepce nebo rozvoj určitých odvětví ve státě apod. Jsem toho názoru, že návrh tohoto zákona a ty věci, které se tady navrhují, nejsou relevantní a opodstatněné.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chtělo by se mi říci, že to byla hezká tečka za naším dnešním jednáním, ale ještě o slovo požádal zpravodaj pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené dámy a pánové, pan ministr Lachnit uvedl na závěr své řeči, že myslí svá slova smrtelně vážně. Já tomu nevěřím. Já jsem totiž žádným zpravodajem zákona o družstevnictví, který mně byl přičten k dobru jako zamítnutý mou zásluhou, zodpovědně prohlašuji, nikdy nebyl. Stejně tak pan ministr smrtelně vážně prohlásil, že nový zákon o zadávání veřejných zakázek řešil situaci, kterou se my snažíme napravit novelou. Není to pravda. Výjimka pro vládu v posledním návrhu byla také obsažena.

Co se týče úmyslu vlády chovat se nějakým způsobem řekl bych nekale, tak se samozřejmě domnívám, aspoň věřím tomu, že vláda se chová naprosto zodpovědně, nicméně soutěž např. na výpočetní techniku na krajské úřady mohla být zadána dříve, nemuselo se tak dlouho čekat, protože o reformě veřejné správy se vědělo od počátku volebního období. Času bylo dost a nebyl využit zásluhou vlády. Z toho důvodu si myslím, že důvody, které uvedl pan ministr Lachnit, nejsou relevantní.

Tak jak jsem slíbil ve své úvodní řeči, navrhuji přikázat návrh zákona výboru pro obranu a bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě pan navrhovatel.

 

Poslanec Ivan Pilip: Já už vás, kolegyně a kolegové, nebudu zdržovat. Panu ministru Lachnitovi řeknu pouze tolik, nechť to bere tak, že chceme ministry ochránit od pokušení, protože samozřejmě nějaké špatné pocity z jejich práce mít nemůžeme.

Jediné, kvůli čemu vystupuji, je, abych navrhl zkrátit lhůtu o 40 dní, aby mohl být zákon rychle projednán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě paní kolegyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já jenom velice krátce k panu poslanci Pilipovi. Pokud chce chránit ministry, tak samozřejmě vycházím z toho, jakou formou pracovali oni ve vládě. Vy jste v té vládě byl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, chtěl bych vám, kolegyně a kolegové, poděkovat za dnešní milé názorové soutěžení. Končím obecnou rozpravu, končím také dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

Upozorňuji, že budeme pokračovat zítra v 9 hodin, a to odpověďmi na písemné interpelace.

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP