(10.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Tam se jednoznačně hovoří o tom, že vláda ve své koncepci, která mimochodem existuje, počítá s budováním paralelní struktury, kde dojde k vytvoření systému jak soukromých provozovatelů, kterých bude více, tak státních provozovatelů, kteří budou zajišťovat i plnění jiných úkolů státních organizací, např. ve vztahu k Ministerstvu vnitra, nebo od roku 2005 letecká základna na Moravě, protože počítáme-li s tím, že Česká republika musí být připravena k prezentaci ochrany státních hranic, byť nevíme samozřejmě, jak to bude s rozšiřováním schengenského prostoru, tak budeme muset tuto záležitost zvládnout a budeme ji muset umět zafinancovat.

Pak mě zarazilo ve vystoupení pana místopředsedy Langera i konstatování, že si dobře pamatuje na rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, které počítaly s masivním nákupem vrtulníků. Chtěl bych vidět takovou rozpočtovou kapitolu Ministerstva vnitra, protože za dobu, co jsem ministrem vnitra, ani jednou v rozpočtové kapitole Ministerstva vnitra, ani jednou nebyly nákupy vrtulníků součástí kapitoly Ministerstva vnitra. Kupoval se jeden jediný vrtulník na konci roku 2000, který byl ale z mimořádných příjmů státního rozpočtu, a prošlo to tehdy vládou České republiky a nebylo to součástí kapitoly Ministerstva vnitra. Takže znovu říkám, byl bych rád, kdyby tady padaly věcné argumenty, a když už někdo argumentuje, aby argumentoval se znalostí.

Co se týče usnesení, myslím, že z mého pohledu opravdu není problém, aby se orgány sněmovny zabývaly příslušnými záležitostmi, jen bych apeloval na to, aby sněmovna nepřijímala usnesení, která ji tak trochu zesměšní, to znamená usnesení typu, aby se zrušilo usnesení 1029 z toho důvodu, aby bylo umožněno soukromým provozovatelům leteckou soukromou záchrannou službu provozovat. Právě toto usnesení vlády umožňuje.

Pak chci konstatovat, že pokud Ministerstvo zdravotnictví podepíše se Střediskem letecké záchranné služby v Olomouci dodatek ke smlouvě, nebo jakou právní formu to bude mít, to já nevím, tak aby mohl být provozován i noční provoz, noční lety, transporty, tak to rozhodně není v rozporu s tímto usnesením vlády a není zapotřebí k tomu usnesení vlády 1029 z roku 2001 měnit. Je to plně v souladu s tímto usnesením, protože tam není řešena záležitost rozšíření některých služeb případnými provozovateli.

Takže tolik k tomu a víc raději říkat nebudu, i když se mi chce něco říci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. O slovo se přihlásil opět místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že ruším, ale myslím, že je potřeba reagovat na způsob vystupování pana ministra vnitra. On už poněkolikáté používá stejný způsob argumentace, který zní: označím svého protivníka za neodborníka, a tudíž jsem já sám jediný, který problému rozumí. Byl bych rád, kdybyste, pane předsedající, vaším prostřednictvím sdělil panu ministru Grossovi, že to, že je ministr vnitra, ještě neznamená, že je skutečný odborník.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Pan ministr vnitra vzal vaši připomínku, a proto se opět přihlásil do obecné rozpravy.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, doufám, a opravdu to říkám bez jakékoli ironie, já si nemyslím, že pan místopředseda Langer je neodborník, myslím si, že je řada oblastí - a to myslím zcela vážně - kde je vzdělanější než já, je rozhodně odborník na rozdíl ode mne a to já vůbec nezpochybňuji. Jen říkám, že pokud se argumentuje, má se argumentovat se znalostí věci a faktů, ale když někdo nezná nějaký konkrétní detail, neznamená to, že je neodborník. To jsem neřekl. Ale faktem je, že některé detaily, kterými bylo argumentováno, prostě pravdivé nejsou, a to zase může vyplývat z toho, že já, který v tom žiji dennodenně, automaticky musím těch informací v této konkrétní věci mít více než on. On má informace a znalosti zase třeba v některých jiných oblastech, které já nezpochybňuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Pan poslanec Ivan David.

 

Poslanec Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že argumenty, které tady padají z obou stran, jsou zcela falešné. Jde o to, že letecká záchranná služba je výnosné podnikání, a já vůbec nepochybuji o tom, že příští pravicová vláda zprivatizuje všechno, co je potenciálně výnosné, tedy i leteckou záchrannou službu tam, kde dosud zprivatizována nebyla. Myslím, že je na místě toto upřímně říci, a myslím, že by se k tomu měli lidé také přihlásit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Pavel Severa, poté pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, avizoval jsem, že navrhnu usnesení, které by skutečně do budoucna mohlo celé situaci pomoci, a mohli bychom pokročit ve zlepšování služeb ve zdravotnictví na území České republiky. Dovolte mi, abych navrhl toto usnesení a potom abych zdůvodnil jednotlivé body, které budu navrhovat.

Navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny následovně:

1. Poslanecká sněmovna po informaci ministra zdravotnictví České republiky o situaci v zabezpečení letecké záchranné služby a zpravodajské zprávě žádá vládu o revokaci usnesení vlády ČR č. 1029/2001 a efektivní zajištění letecké záchranné služby v souladu s evropskými leteckými předpisy na celém území České republiky ve dne i v noci.

2. Poslanecká sněmovna ukládá výboru pro obranu a bezpečnost, aby se na svém zasedání zabýval problematikou řešení a koncepce letecké záchranné služby.

3. Poslanecká sněmovna ukládá výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, aby se na svém zasedání zabýval problematikou řešení a koncepce letecké záchranné služby.

4. Poslanecká sněmovna ukládá výboru hospodářskému, aby se na svém zasedání zabýval problematikou řešení a koncepce letecké záchranné služby.

5. Poslanecká sněmovna zřizuje podle § 47 odstavec 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu, dočasnou komisi pro řešení problematiky letecké záchranné služby v České republice. Zastoupení v této komisi se stanovuje počtem dvou poslanců z každého poslaneckého klubu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tato komise vypracuje do 30. března 2002 analýzu zajištění letecké záchranné služby a navrhne koncepci efektivního zajištění letecké záchranné služby v souladu s evropskými leteckými předpisy pro následující roky na celém území České republiky.

Dovolte mi, abych krátce odůvodnil jednotlivá usnesení. První usnesení, kde žádáme o revokaci usnesení 1029 vlády České republiky, ač to považuje pan ministr vnitra za zbytečné. Já se domnívám, když vám přečtu jen krátkou část tohoto usnesení, tak bude jasné, že to nadbytečné není. V tomto usnesení se říká:

"Síť stanovišť letecké záchranné služby se tvoří takto: a) stanoviště letecké záchranné služby v Praze a Brně s denním i nočním provozem a v Hradci Králové s denním provozem zabezpečovaná leteckými středisky Ministerstva vnitra; b) stanoviště letecké záchranné služby v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Liberci, Ostravě, Jihlavě a Olomouci. Denní letecký provoz je zabezpečován nestátními provozovateli na základě obchodní smlouvy s Ministerstvem zdravotnictví; c) stanoviště vojenské letecké záchranné služby Ministerstva obrany v Plzni. Ministerstvo obrany zajišťuje nepřetržitou pohotovost a úroveň záchranné letecké služby v rozsahu dohody uzavřené mezi Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP