(9.50 hodin)
(pokračuje Maštálka)

Není pravdou, že by neexistoval systém letecké záchranné služby, který by nefungoval 24 hodin denně. Takový systém funguje v Německu a dokonce i soukromí provozovatelé mohou létat v nočním režimu. Jestliže to není u nás, v tom případě zřejmě v něčem chybujeme, nebo jsme něco nedotáhli na takovou úroveň, kterou bychom si sami přáli.

V této souvislosti se chci zeptat pro upřesnění pana ministra na tři následující otázky.

Jakým způsobem se chce ministerstvo vyrovnat se třemi různými režimy provozovatelů letecké záchranné služby? Zcela jistě není dlouhodobě únosné, aby jeden režim fakticky bez omezení umožňovaly předpisy pro policii, tj. že mohou létat a přistávat kdykoli a kdekoli. Druhé předpisy má vojenské letectvo a třetí soukromí provozovatelé, jejichž činnost je těmi předpisy výrazně omezena.

Druhá otázka, kterou chci položit, je, jak se chce ministerstvo vyrovnat se situací, kdy v Praze není jediný regulérně fungující noční heliport. Všechno se řeší v zájmu pacienta, takže se přistává i v nočních hodinách a na připravených místech. Nicméně nejsou to místa, která by byla pro noční přistávání regulérně schválena.

Třetí dotaz, který chci položit, souvisí s možným vstupem do EU. Jakým způsobem bude koncipována spolupráce se záchrannými leteckými službami Německa a Rakouska, o jejichž provázanosti s naší leteckou záchrannou službou v případě vstupu zcela jistě není pochyb. Sdílím názor kolegy Švrčka, že je nepochybně nutné zabývat se touto problematikou, ať už v pracovní skupině, nebo v garančním výboru, protože si myslím, že cesta k funkční letecké záchranné službě fungující 24 hodin je v České republice ještě velmi dlouhá.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji. Reagoval bych na pana ministra Schlinga.

Má nepochybně pravdu, že by poslanci neměli mluvit do letecké záchranné služby a rozhodovat, jak mají létat. Pocházím z Plzeňského kraje, v Plzni máme leteckou záchrannou službu. Nejsem sice odborník přes tyto věci, ale jsem v kontaktu s těmito lidmi. Vím, že mají 15 minut lhůtu na dolet na nejbližší místo. Myslím, že i ta sanitka, která je sice perfektně vybavena, má více objektivních překážek na silnicích, než má letecká záchranná služba. Je mnoho případů, kde opravdu rozhodují minuty.

Myslím si, že by se ministerstvo mělo zabývat finančními prostředky, aby bylo možno nakoupit zařízení pro noční vidění. Mluvil jsem s odborníky z letecké záchranné služby, kteří říkali, že není problém, když se dostanou nad mlhu nebo nad mraky, někam doletět. Problém však je přistát v mlze. Takže je třeba zabývat se zařízením pro noční vidění. Dalo by se jistě vykázat, kolik takových případů letecká záchranná služba v naší republice dokázala zachránit. V našem kraji je Fakultní nemocnice v Plzni, která je dobře vybavena. Když vezmeme přejezd do Klatov nebo do Strakonic, tak z těch vzdálenějších míst je to 30 km, což je minimálně 20 minut. Takže ta letecká záchranná služba je určitě potřebná.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevystupuji teď věcně. Chtěl jsem se jen ujistit, zda pan ministr hodlá reagovat na dotazy, které zazněly ještě v rámci obecné rozpravy, aby eventuálně své stanovisko k nim mohli říci kolegové, kteří své dotazy panu ministrovi kladli. Považoval bych to za korektní.

Zjišťuji, že pan ministr chce ještě vystoupit v rámci obecné rozpravy, za což mu děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, je to tak. Já jsem rozpravu ještě neukončil, dávám slovo panu ministru zdravotnictví. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Pane předsedající, dámy a pánové, pokusím se odpovědět na některé otázky, které mi byly položeny v průběhu obecné rozpravy.

Pan poslanec Maštálka, pan poslanec Cabrnoch i pan poslanec Langer se mě ptali na problém koncepce.

Pokud se týká koncepce letecké záchranné služby, bude ji nutno přebudovat tak, aby od 1. ledna 2004 odpovídala novým předpisům letového provozu. Koncepční práce bude nutno dokončit v první polovině roku 2003.

Podle stanoviska, které zastávám, by příslušnými odborníky při tvorbě koncepce měli být v prvé řadě pracovníci traumatologických center. Letecká záchranná služba je jen jeden článek v řetězu úraz - transport - léčení - rehabilitace pacienta. Finanční prostředky jsou i v nejbohatších zemích omezené a tito odborníci mohou nejlépe posoudit, kam finanční prostředky umístit. To je ke koncepci.

Nyní se pokusím odpovědět na jednotlivé otázky podrobněji.

K připomínce pana poslance Langera - na to odpovím naprosto zřetelně. On správně citoval moje vyjádření v tisku. Musím říci, že moje vyjádření v tisku vzniklo na podkladě nesprávné kuloárové informace. Na základě této informace mi bylo řečeno, že pokud by smlouva byla formulována tak jako loni, pak by se nestalo vůbec nic a vrtulníky by mohly létat i v noci z Olomouce pro celou Moravu. Ale v kuloárech jsem se dále dověděl, že se jedná o částku 600 tisíc korun, což je asi 0,3 procenta všech výdajů, které dáváme na zdravotnictví. Proto jsem se domníval, že mě moji spolupracovníci nesprávně informovali. Musím se omluvit svým spolupracovníkům, oni žádnou chybu neudělali, protože teprve 4. 2., tj. před dvěma dny, jsem dostal od soukromého provozovatele nabídku provozovat tuto službu za částku asi pětkrát vyšší, tedy za 4 mil. korun. I to je ale částka úměrná, proto jsme ochotni tuto smlouvu uzavřít.

Dále se pokusím odpovědět na otázku pana poslance Chytky. Chtěl bych odpovědět ano, to znamená, že ji zajistíme jako loni, ale musíme si uvědomit, že leteckou záchrannou službu zajišťuje soukromý provozovatel. A proto výsledek, jak bude zajištěna, záleží v prvé řadě na tom, s jakými podmínkami smlouvy bude souhlasit. Pokud bude jenom žádat o to, aby směl létat, a nebudou žádné dodatečné podmínky, a pokud bude dodržovat podmínky letových předpisů, které platí v celé zemi, nemám námitek.

Pokud jde o kraj Vysočina a konkrétní připomínky pana poslance Cabrnocha, vím o tom problému. Jsme ochotni to řešit asi tak, jak by si představoval. V současné době to není aktuální problém, protože máme zimní měsíce. Znamená to, že světelné podmínky plně pokrývá dosavadní časový interval smlouvy. Pokud soukromý provozovatel bude souhlasit - a to je bod, ke kterému se musím opakovaně vracet - upravíme to tak, aby na Vysočině mohly vrtulníky létat od východu do západu slunce za dobrých podmínek viditelnosti. Letecká záchranná služba v Jihlavě není vybavena na noční létání.

Teď bych chtěl ještě říci několik vět obecně. Letecká záchranná služba České republiky, a to opakuji, je finančně dotována prostředky, které vzhledem k silniční síti, vzhledem k hustotě zdravotnických zařízení, vzhledem ke geografickým podmínkám jsou takové, že není ve světě země, která by byla lépe než Česká republika zabezpečena leteckou záchrannou službou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP