Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
31. ledna 2002 v 9.04 hodin

Přítomno: 163 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře zemědělství. Zahajuji třetí jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a sdělili mi, kdo má vydanou nebo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Rostislav Čevela - pro nemoc, pan poslanec Václav Grulich - lázeňské léčení po operaci, kolegyně Ivana Hanačíková - jak jsem se dnes dočetl v denním ranním tisku, v pondělí porodila zdravého, silného kluka, takže zřejmě z těchto důvodů na mateřské dovolené (potlesk), pan kolega Kučera Miloslav - lázeňské léčení, Mihaličková Monika - zdravotní důvody, Petr Pleva - nemoc, Škromach Zdeněk - nemoc, Vejvoda Josef - nemoc, Výborný Miloslav - hospitalizace, Křeček Stanislav - až v poledne, svědecká výpověď u soudu, Karas Jiří, Šulák Petr - zahraniční cesta OBSE, Petr Nečas - zahraniční služební cesta, Payne Jiří - zahraniční služební cesta, Vojtěch Vymětal - služební cesta a Lubomír Zaorálek - také zahraniční služební cesta.

Z vlády jsou dnes omluveni: pan místopředseda Miroslav Grégr - rekonvalescence, od poledního času pan ministr Jan Fencl, kdy odchází na jednání Senátu po projednání jeho bodů, pan ministr Jiří Rusnok - pracovní jednání mimo Prahu a Pavel Rychetský, místopředseda vlády - zasedání Legislativní rady vlády.

Dnes budeme projednávat body 19, 34, 38 a 39, další podle schváleného pořadí. Nejprve mi dovolte ještě před zahájením těchto bodů jeden procedurální návrh. Včera jsme obdrželi - předseda Poslanecké sněmovny - dopis místopředsedy vlády a zahraničních věcí Jana Kavana, v němž tlumočí přání předsedy Konventu budoucnosti Evropy Valéry Giscarda d‘Estaing, aby byla jména parlamentních zástupců do Konventu oznámena pokud možno do 1. února 2002. Protože prvním dnem, kdy bude splněna příslušná lhůta pro volbu delegátů Poslanecké sněmovny a jeho zástupce ve sněmovně, je 5. únor 2002, je zde návrh, abychom bod 173 schváleného pořadu přeřadili na úterý 5. února, a to jako 7. bod, protože již šest bodů je pevně stanoveno na úterý 5. února, a to jsou body 51, 52, 53, 54 a 55 a bod 22. Takže je zde procedurální návrh zařadit volby do evropského Konventu na 5. února jako sedmý bod po pevně zařazených šesti bodech.

Já se pokusím ještě sehnat některé poslance, protože pravá část sněmovny je, zdá se, trošku vylidněna.

Znovu požádám všechny příchozí, aby se zaregistrovali svými kartami, budeme hlasovat o procedurálním návrhu.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 89 poslanců pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP