Stenografický zápis 46. schůze, 12. února 2002


(Schůze zahájena v 14:07 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


91. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 1134/ - prvé čtení

Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Cyril Svoboda
Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Zdeněk Jičínský


92. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 1189/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Senátor Jiří Stodůlka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka


93. Návrh poslanců Milana Urbana, Ladislava Šustra, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1193/ - prvé čtení

Poslanec Milan Urban
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Černý
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec František Vnouček


95. Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení

Poslanec Petr Matějů
Poslanec Miloslav Kučera st.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jan Kasal
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP