Stenografický zápis 46. schůze, 8. února 2002


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


44. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Pavel Němec


45. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Milan Urban
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Kořistka


26. Vládní návrh soudního řádu správního /sněmovní tisk 1080/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního /sněmovní tisk 1081/ - druhé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner


163. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Senátor Jiří Liška
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Klas
Senátor Jiří Liška
Poslanec Miroslav Ouzký


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Evžen Snítilý


141. Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 949/ - třetí čtení

Poslanec Petr Koháček


142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Aleš Rozehnal
Předseda PSP Václav Klaus
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal


143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva


144. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Kupčová


146. Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů /sněmovní tisk 1077/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.01 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


83. Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Stanislava Voláka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1178/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Václav Krása
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Libor Ježek


86. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1181/ - prvé čtení

Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Tom Zajíček


87. Návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1202/ - prvé čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Grüner
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Václav Grüner


88. Návrh poslanců Miroslava Beneše a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb. /sněmovní tisk 1184/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Miroslav Beneš


89. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1185/ - prvé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip


90. Návrh poslance Miroslava Beneše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 66/2001 Sb., o geologických pracích /sněmovní tisk 1188/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze skončila v 15:59 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP