(10.50 hodin)
(pokračuje K. Vymětal)

K tomu snad jedna krátká řeč. Zaznamenal jsem, že pan kolega Kalousek - není tady momentálně - říkal, jak jsme v období ekonomického růstu. Nevím, ale návrh státního rozpočtu nějak neodpovídá tomu výraznému ekonomickému růstu České republiky. Když se podívám do kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu ve srovnání s rokem 2001, tak dotace na výzkum a vývoj jsou snižovány na příští rok o 17 %, to je o 200 mil., podpora malého a středního podnikání na plošné programy se snižuje o 25 %, o 316 mil., sektorový oborový program průmysl se snižuje o 60 %, tedy na 40 % o 150 mil., dotace na úsporné energetické programy se snižují o 13 %, o 12,7 mil., a to další už přeskočím. Ještě řeknu, že výdaje na proexportní politiku, to znamená na účast našich podnikatelů na mezinárodních výstavách, veletrzích, což jsou plošné podpory ekonomiky, se snižují o 18 %, o 54,7 mil. Kč. Tak nevím, na čem stojí ekonomika tohoto státu, když jsou takovéto návrhy na státního rozpočet.

Myslím, že to neodpovídá tomu ohromnému ekonomickému růstu naší republiky. A proto se snažím tyto peníze dát tam, kam patří, to znamená něco malinko do podpory malého a středního podnikání, to nevyrovná samozřejmě navržený deficit, a ten zbytek do výdajů na proexportní politiku, kterou je to srovnáno na úroveň roku 2001. To je jeden pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh ve vazbě na to, co jsem říkal o rozvoji hospodářství, se týká kapitoly 307 Ministerstva obrany. Mnoho se mluví - a ten státní rozpočet tak vypadá - o tom, že nejsou v této republice peníze, že musíme všechny kapitoly snižovat, a přitom Ministerstvo obrany roste a kyne o miliardy, dokonce se zase chystá nám předložit zákon, jak jsem slyšeli. Nedávno rozhodla vláda, aby na expedici našich vojáků na válečná stanoviště do Afghánistánu, že už na to nemáme ve státního rozpočtu, tak zase se přijde s návrhem na vypsání státních dluhopisů na náklady této vojenské mise. Mám takový pocit, že asi v republice máme peněz dost. Nemám pocit, že bych si měl dávat pozor na nějaké peníze. Když máme miliardy na takovéto účely, tak máme peněz dost. Nemám problém s penězi.

Byl bych rád, aby ve státních rozpočtu objevily položky, které budou znamenat jakousi podporu ekonomického růstu, že bychom si opět měli všichni uvědomit, že jestliže ekonomika České republiky nepojede, tak potom nebude mít vůbec Česká republika na nějaké mise Armády ČR v zahraničí, na školství, zdravotnictví, kulturu. Prostě to musí vyrobit hospodářství v této republice. Když to nevyrobí, nebude co rozdělovat.

Proto navrhuji pozměňovací návrh, který se týká snížení výdajů v kapitole 307 Ministerstva obrany, a to snížení výdajů na účast jednotek Armády ČR v zahraničních misích pod vedením NATO o 500 mil. Kč a zvýšení výdajů v kapitole 322 Ministerstva průmyslu a obchodu, a to dotace na výzkum a vývoj o 200 mil., čímž se dostaneme na úroveň roku 2001, a podporu malého a středního podnikání o 300 mil., kde se opět zhruba dostaneme na úroveň roku 2001.

Dámy a pánové, děkuji vám za to, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan kolega Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, nedá mi to a musím reagovat na některá slova pana poslance Karla Vymětala, která se týkala rozpočtového výboru a jeho členů v tom smyslu, že členové rozpočtového výboru jsou jacísi nadposlanci. Myslím, že je potřeba některé věci uvést na pravou míru. Pokud bych mohl použít jeho přirovnání, naopak bych řekl, že členové některých výborů, a to školského a zdravotního, jsou potom podle jeho příměru nadministři.

Školský výbor atakoval a vrhl se na 1 mld. Kč určenou pro internet do škol a tuto 1 mld. navrhl rozdělil právě na ploty, na zábradlí, na schody, tělocvičny a nevím, na co tady vyjmenoval pan poslanec Vymětal. Rozpočtový výbor naopak velmi intenzivně zkorigoval návrhy školského výboru a podařilo se mu zkrátit tento návrh minimálně o dvě třetiny.

Zdravotní a sociální výbor, jak má v názvu, se zase vrhl na sociální výdaje a zase je navrhl rozdělit na ploty, střechy, schody, tělocvičny a zábradlí. Rozpočtový výbor udělal totéž co u návrhu výboru školského, velmi intenzivně a razantně se pokusil tyto návrhy zkrátit.

Myslím, že pokud tady mají padat nějaké příměry, tak korektně. Poslanci rozpočtového výboru nejsou nadposlanci, pouze se snaží chovat racionálně k návrhu státního rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Karel Vymětal před chvílí pochyboval, že jsem laskavost sama vůči vám všem, a na důkaz toho mu znovu uděluji slovo, protože on avizoval, že předloží dvě alternativy v rámci svého pozměňovacího návrhu a na tu druhou zapomněl. Uděluji mu slovo, aby nám dodal i tu druhou.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji pěkně, pane místopředsedo, opravdu, vaše laskavost je nevýslovná. Musím poděkovat ještě panu předsedovi Tlustému, že mě na to upozornil, že já bloud jsem neřekl druhou variantu, takže, pane předsedo, také vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vy jste citoval klasika - sto roků mlčel jsem…

 

Poslanec Karel Vymětal: Plakala Maryčka Magdonova, ano. Jen jsem pokračoval tím, co pan místopředseda načal.

K tomu, co říkal kolega Urban, tomu rozumím. Jsem rád, že potvrdil, že rozpočtový výbor se snaží mít více rozumu než odvětvové výbory, když posuzuje jednotlivé kapitoly.

Vrátím se s omluvou k tomu prvnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem přednesl ke snížení běžných výdajů v kapitole 303 Senát, a přednesu druhou variantu, která, dámy a pánové, znamená, že vracím běžné výdaje Senátu na poměr, který existuje v roce 2001. To znamená, že Senát by měl na jednoho senátora o 14,3 % více než běžné výdaje sněmovny na jednoho poslance. To znamená, že budou mít víc.

Takže varianta II zní: snížení běžných výdajů v kapitole č. 303 Senát ze 459 803 000 na 405 856 000, to je o 53 947 000 Kč, a zvýšení výdajů v kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu na proexportní politiku o 53 947 000 Kč. Tím se dostává tato položka do úrovně roku 2001. Dám to panu předsedovi písemně, aby to nemusel vytahovat ze stena.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také děkuji. Slovo má pan kolega Šustr, připraví se pan kolega Holáň, poté pan poslanec Filip.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám velmi drobnou jednu změnu, pozměňovací návrh. V kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zvýšení programu 333 110 - výstavba a obnova budov a staveb základních škol, zařazení nové položky "individuální dotace - Základní škola Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež, využití půdního prostoru pavilonu D, Kociánka 2, Brno-Královo Pole".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP