(9.10 hodin)
(pokračuje Kořistka)

Za čtvrté. Zda jde o ochranu, nebo o osobní spor mezi Ministerstvem životního prostředí a Chráněnou krajinnou oblastí Jeseník na jedné straně a podnikatelem. - Já uvedu jeden konkrétní příklad, který svědčí podle mě o tom, že celý problém už není vůbec o ochraně životního prostředí, ale je veden osobně. Jsem o tom bytostně přesvědčen.

Víte, jak bylo naloženo s jedním vlekem, s vlekem A. Pro vaši informaci - v těsném sousedství tohoto vleku je jiný vlek, 15 metrů od tohoto vleku, tento vlek pravděpodobně vůbec nevadí, přitom tomuto vleku nebyla zkrácena nástupní dráha tak jako vleku A. To znamená, že v úplně stejné lokalitě, pouhých několik desítek metrů od sebe, zůstal jeden vlek jiného správce bez dotčení. I když musím konstatovat, že byl postaven bez územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to tady ani minule ještě nezaznělo. To znamená, jestli se tady hovořilo o právu, je to docela kuriózní.

Já bych mohl pokračovat ještě dalšími věcmi, ale nechci vás dále zdržovat. Mám takové tušení, že bohužel problém je v tom, že pan ministr se jaksi "zasekl". Dnes je ten krok zpět velice těžký. Nevím, co bude dál. Pravděpodobně budou následovat soudní spory mezi podnikateli a Ministerstvem životního prostředí, a jak víme z minulosti, ty soudní spory většinou Ministerstvo životního prostředí prohrávalo. Já mám obavy, že pokud nedodržuje správní řád tak jako v tomto případě, tak všechny své soudní pře opět prohraje.

Chtěl bych na závěr konstatovat, že neočekávám odpověď od pana ministra životního prostředí, protože si myslím, že jsem na ty otázky odpověděl sám. Připojuji se k tomu nesouhlasu, který tady zazněl od kolegy Hrnčíře na odpověď pana ministra, a myslím si, že bychom mohli přistoupit velice rychle k hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se přihlásil pan ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak předsedající této schůze na úvod konstatoval, věří, že tato jakoby půlka písemné interpelace zabere výrazně méně času. Já mám zde k dispozici jedenáctistránkový hustě psaný stenozáznam z toho pořadu přesně před týdnem. Také jsem věřil, že nebude nutné ubírat čas zákonodárnému sboru opakováním některých věcí. Musím ale nyní zareagovat na celkem tři okruhy, které zde zmínil můj předřečník.

Za prvé není pravdou, že byla uložena pouze ta pokuta 20 tisíc Kč. Byla uložena také pokuta stotisícová, která byla na základě procedurálních chyb dávno předtím, nežli jsem nastoupil do funkce - byl přesáhnut termín o jeden den - nakonec rozsudkem Vrchního soudu zrušena, a na základě doporučení rozkladové komise ministra jsem zhruba v prosinci 1998, několik měsíců po nástupu do funkce, toto musel zrušit. Nebyl problém věcný, že byla uložena protiprávně, ale procedurální.

Tady bych ještě zmínil bod 4, který jsem si poznačil, že Ministerstvo životního prostředí prohraje případné soudní spory. Chtěl bych upozornit, že ty různé soudní spory prohrávalo v dobách již několik let minulých, za mých předchůdců. Zde v této situaci z hlediska procedur, dodržení správního řádu jsem si jist, že toto riziko Ministerstvu životního prostředí nehrozí.

Ale to, co mě zaujalo v tom vyjádření pana poslance, byla záležitost problému s udělováním nějakých nápravných opatření, pokut, že žádné další tady nebyly. Prosím vás, žádný jiný z provozovatelů těch vleků neměl uděleno nápravné opatření typu omezení provozování zmíněné sjezdovky C, té, která nedostala výjimku ze zákona. Takže žádný jiný takto bezprecedentně nebyl postižen. Tady bych chtěl říci, že to bylo v prosinci 2000. Takže se rozhodně nejedná o to, že zde měli stejný problém s dodržováním podmínek výjimky ze zákona všichni provozovatelé vleků. Jeden z nich výrazně z hlediska těch postihů tuto statistiku přesahuje.

Byla zmíněna studie. Prosím vás, tu studii si objednal právě onen nejmenovaný podnikatel. Pokud bude zájem ze strany interpelujícího poslance, rád mu poskytnu svoji kopii. V té studii jsou doloženy škody na vegetaci, na tom, co je předmětem ochrany v Národní přírodní rezervaci Praděd.

Okruh problémů, které odstartovaly celou tuto záležitost, se týká nezaměstnanosti. Dovolte mi, abych ocitoval výrok toho, kdo je k tomu patrně nejpovolanější, protože nejsem expertem na problematiku zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Cituji: "Problém nezaměstnanosti, se kterým se Figura ohání, zpochybňují pracovníci bruntálského úřadu práce. Původní odhady pracovaly s uzavřením celého areálu. To by postihlo 2000 lidí, ale včerejší rozhodnutí Ministerstva životního prostředí se bude týkat desítek lidí, a možná ani to ne, řekl Jaroslav Pozdíšek, vedoucí poradenského odboru Úřadu práce Bruntál." Tolik citát z Lidových novin ze dne 20. listopadu t. r. Takže i tento problém zde je postaven úplně jinak.

Chtěl bych tady zmínit věc, která je možná mnohem důležitější. Často tady zaznívalo, zdali bylo to rozhodnutí citlivé vůči regionu, vůči zaměstnanosti, vůči podnikatelům. Já jsem obdržel s datem 6. prosince t. r. text, který je nadepsán Rozvoj podnikání ve vrcholové části Pradědu, národní přírodní rezervace, od pana Fürsta, který provozuje chatu Barborku. Dovolte mi, abych ocitoval jeden jediný odstavec z toho textu: "A teď bych něco rád řekl k lyžařským vlekům v národní přírodní rezervaci. Co pět let se vydávají výjimky Ministerstva životního prostředí, takže Ministerstvu životního prostředí přísluší rozhodnout, komu je vydá a komu ne. Jak mi tedy vysvětlíte fakt, že Lesy České republiky, Lesní správa Loučná nad Desnou, Velké Losiny, uzavřou nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2007 s firmou CENTRUM SPORT FIGURA na lyžařský vlek Velký Václavák, když výjimka platí do 30. května 2001!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP