Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. prosince 2001 v 9.04 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři. Zahajuji jedenáctý den 43. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám a přeji dobrý den. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Grulich Václav - rehabilitace po operaci, Havlíček Jiří - hospitalizace, Jungová Yvona - hospitalizace, Maňásek Jaroslav - nemoc, Melichar Jaroslav - hospitalizace, Němec Stanislav - zahraniční cesta, Ransdorf Miloslav - zahraniční pracovní cesta, Stránská Zdeňka - zdravotní důvody, Svoboda Pavel - služební cesta, delegace Parlamentního shromáždění NATO, Němcová Miroslava a Štěpová Vlasta - zasedání politického výboru Rady Evropy v Paříži.

Z vlády se na dnešní jednání omlouvá pan ministr Dostál Pavel - pracovní cesta do Německa a Belgie, pan místopředseda vlády Miroslav Grégr - kontrolní den Jaderné elektrárny Temelín, ministr Jiří Rusnok - dlouhodobě plánovaná účast na pracovních jednáních, místopředseda Rychetský Pavel - dopoledne na zasedání Legislativní rady vlády.

Dnešní jednání začneme body, které byly již pevně zařazeny, tj. body 139 - odpověď na písemné interpelace, kterých jak jsem včera vpodvečer sdělil, je jedna a půl, a opakovaným druhým čtením zákona o ovzduší, tj. bod 152, sněmovní tisk 912. Připomínám, že jako první bod odpoledního jednání jsme zařadili bod 110, což je třetí čtení zákona o volbách, sněmovní tisk č. 969.

Dále chci všem připomenout, že dnes ve čtvrtek nejsou žádné interpelace ani na předsedu vlády, ani na ministry české vlády, proto o zákonech budeme jednat dnes až do 17. hodiny, a potom budeme projednávat další body ve schváleném pořadí, které budou z bloku "Zprávy a návrhy".

 

Přistoupíme tedy k bodu

 

139.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání 43. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo šest odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a proto požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Ve čtvrtek 6. prosince 2001 jsme projednali čtyři odpovědi na interpelace poslanců. Zbývá nám dokončit projednávání jedné odpovědi a projednat ještě další odpověď na písemnou interpelaci poslance. Nyní tedy přistoupíme k projednávání těchto interpelací.

Přerušená interpelace na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hrnčíře ve věci neudělení výjimky na provoz lyžařských vleků na Pradědu - Ovčárně v Jeseníku. Interpelace spolu s odpovědí je předkládána jako tisk č. 1174. Projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci bylo zahájeno již ve čtvrtek 6. prosince 2001 a bylo přerušeno ve stadiu rozpravy. Připomínám, že poslanec Pavel Hrnčíř navrhl v průběhu rozpravy usnesení k tomuto bodu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí ministra životního prostředí Miloše Kužvarta na jeho písemnou interpelaci.

Budeme tedy pokračovat v rozpravě a já mám jedinou písemnou přihlášku a ta je od pana poslance Zdeňka Kořistky.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já jsem přesvědčen, že jednání k této interpelaci již bude velice krátké, protože minule zde zaznělo snad vše. Bohužel jsem se minule toho jednání nemohl účastnit, protože jsem byl nemocen. A protože jsem byl také jeden z těch poslanců, kteří interpelovali pana ministra, a dostal jsem od něho odpověď a ta odpověď mě neuspokojila. Přesto bych zde dnes chtěl ještě něco málo říci.

Já bych tady chtěl poznamenat, že s Ministerstvem životního prostředí mám dlouhodobě velice dobré a korektní vztahy, i když jsem členem hospodářského výboru. To většinou nebývá obvyklé. Hodně si rozumíme jak v energetice, pohledu na obnovitelné zdroje atd. Přesto v této konkrétní záležitosti musím jít s panem ministrem do sporu. Velice s ním nesouhlasím. Já jsem si četl stenozáznam z té minulé diskuse a myslím si, že ta diskuse byla poznamenána neochotou odpovídat na konkrétní položené otázky. Odpovídalo se nepřesně, neodpovídalo se na nepříjemné věci, případně se používaly polopravdy. Já bych tady chtěl položit několik otázek, a protože z té diskuse, kterou jsem si četl, vyplývá, že pravděpodobně na ně nedostanu odpověď, a tu diskusi již bych dále nechtěl protahovat, odpovím na ně sám.

Za prvé. Pan ministr zde hovořil o pokutách. Hovořil zde o pokutách směrem k jednomu panu podnikateli. Já tady nebudu zmiňovat jeho jméno. To znamená, kolik tedy bylo těch pokut a kdo je dostal? On zde hovořil pouze o tomto podnikateli. Já bych zde chtěl říci, že v roce 1999 byla uložena tomuto podnikateli pokuta ve výši 20 tisíc korun, ale pan ministr zde již nesdělil, že i ostatní provozovatelé těchto zařízení dostali pokuty ve stejné nebo ve větší výši. To je jedna věc.

Za druhé. Hovořil zde stejně jako v písemné odpovědi na mou interpelaci o posudcích, o studiích, zaštiťoval se se znaleckými posudky atd. Já bych chtěl říci, že k dnešnímu dni je pouze jedna studie. V této studii se nikde nehovoří o tom, že vlastně zde došlo k takovému poškození přírody lyžováním. Nikde zde není nic takového napsáno a ty závěry, které pan ministr používá, podle mne nejsou korektní.

Za třetí. Sledoval jsem jak pan ministr zlehčoval dopad pozastavení nebo útlumu těchto vleků nebo zkrácení těchto vleků na nezaměstnanost. Samozřejmě, objevila se mnohá čísla, ale již dnes můžeme vidět, jaký to má dopad. Já jsem byl minulý týden na Pradědu a musím konstatovat, že v období, kdy je sněhová pokrývka ve výši 80 nebo 90 centimetrů, nevím, jak to je dnes, se v tomto období na Pradědu pohybovalo a lyžovalo několik tisíc - tři až čtyři tisíce - turistů. Minulý týden na Pradědu se pohybovalo několik desítek lidí. Myslím si, že to je jasný úkaz toho, co se vlastně na Pradědu stalo a jaký do bude mít dále řetězec. To znamená, nejde přece jen o těchto několik vleků, ale jde i o dopad na podhůří, penziony, na obce, o kterých pan ministr hovořil, že tam bude směrovat peníze např. do čistíren odpadních vod atd. Ale z druhé strany budou ztrácet jiné příjmy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP