(17.20 hodin)
(pokračuje Kučera st.)

Bílá kniha vznikala ve spolupráci s širokou pedagogickou veřejností, podílely se na ní desítky, stovky, a možná nebudu přehánět, když řeknu i tisíce, protože se sbíraly písemné materiály od pedagogické veřejnosti, tedy tisíce pedagogů a dalších odborníků, kteří zdaleka nemají s ČSSD nic společného. Dokonce jsem ve své poště předevčírem našel mail od jednoho z představitelů Asociace ředitelů gymnázií, který v souvislosti s tím, že na školství dostaneme patrně ve státním rozpočtu méně peněz, než by si ředitelé škol přáli, nám vyčítá a varuje nás a prosí nás, abychom zachovali Bílou knihu, aby se z této Bílé knihy nestalo jenom ono černé nic.

Já si myslím, že nazývat Bílou knihu ideologickým dokumentem ČSSD je trochu přehnaná záležitost. Bavme se o tom, jestli zkoušky na osmiletém gymnáziu jsou výsledkem šikany odborné pedagogické veřejnosti, jak jsme slyšeli, na straně jedné, nebo jestli naopak jsou potřebné, aby se tím odlišila kvalita ve čtyř- a osmiletém gymnáziu. Bavme se o celé řadě dalších věcí, ale prosím pěkně, bavme se o nich.

Z toho, co jsem zde řekl, je patrná jedna jediná věc. Pokoušel jsem se vás celou dobu nikoli uspat, ale přesvědčit o tom, že by bylo velmi vhodné, aby tato diskuse, byť třeba kontroverzní, mohla pokračovat. Pokračovat bude moci jedině v případě, že propustíme tuto přepracovanou verzi školského zákona do druhého čtení, o což si vás dovoluji požádat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám pane poslanče. Věřím, že slova, která jste adresoval panu poslanci Brouskovi, pan kolega slyšel. Druhé vaše vyzvání nebylo adresováno, takže je slyšeli všichni poslanci této sněmovny.

Táži se, kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy. (Nikdo.) Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Dávám možnost závěrečných slov, jak panu ministru Eduardu Zemanovi, tak zpravodaji kolegovi Marešovi. Slovo má ministr školství Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, zaznělo zde několik velmi pěkných projevů, některé z nich by se měly přímo tisknout. Nebudu se pokoušet jim konkurovat. Jen několik málo glos.

Souhrn toho, co zde zaznělo, se dá pojmenovat slovy: Je to malé, černé, špatně viditelné, zabme to! - Ne, ne! Je to příliš velké, bílé, oslňuje to, zabme to!

Dobrá, konstatuji, platí sedmé čarodějovo pravidlo, a to říká: je jedno, co chceme, je jedno, co si myslíme, platí to, co je. Platí tedy slova poslance Marka Bendy: proč bychom měli pár měsíců před volbami menšinové socialistické vládě ten zákon pouštět?

Zachovejte se, jak umíte. Učitelů je čtvrt milionu. Děkuji. (Potlesk sociálně demokratických poslanců.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím pana poslance Mareše, aby vystoupil se závěrečným slovem a poté přednesl návrhy, které zazněly v obecné rozpravě a rozpravu shrnul. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Mareš: Zdržím se závěrečného slova, neboť se domnívám, že vše, co bylo nutné, již bylo řečeno. Dokonce zde padlo i mnoho toho, co nebylo nutné říkat.

Dovolím si připomenout sněmovně návrhy, které v průběhu rozpravy padly. Padl zde návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona, který byl opakován několikrát, padl zde návrh na prodloužení lhůt, a to buď o 60 dní, za předpokladu, že bude souhlasit předkladatel, nebo o 20 dní. A konečně zde padl také návrh vrátit návrh zákona k dopracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Chtěl bych všechny požádat o klid ve sněmovně, abychom věděli, o čem budeme hlasovat, protože, jak už zde bylo předřečníky uvedeno, řadu poslanců návrh zákona vůbec nezajímá.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, opakuji, že zde padl návrh na zamítnutí, nebo vrátit návrh zákona k dopracování. Pak jsou zde dva návrhy na prodloužení lhůty. Prosím vás, abyste dal o těchto návrzích hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já se zeptám, zdali návrh na zamítnutí byl podmíněn poté návrhem na vrácení k přepracování. Pokud tomu tak není, budeme nejprve hlasovat - podle jednacího řádu - o vrácení navrhovateli k přepracování.

Všechny vás odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Poslanec Petr Mareš: Jako první zde padl návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Budeme tedy hlasovat o návrzích, tak jak zazněly v pořadí v rozpravě. Je tu návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Všechny znovu žádám, abyste se přihlásili, protože jsem vás před chvílí odhlásil. Myslím si, že je zde větší počet, než je číslo na displeji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 305 z přítomných 160 poslanců pro 77, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní můžeme hlasovat o druhém návrhu, který zazněl, a to návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 306 z přítomných 160 poslanců pro 77, proti 83. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať zvedne ruku a zvedne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 161 poslanců pro 145, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout o prodloužení lhůty. Táži se předkladatele pana ministra školství, zda souhlasí s prodloužením lhůty o 60 dnů. (Ministr Zeman: Navrhuji 20 dnů.)

Takže nebudeme hlasovat o 60 dnech, protože potřebujeme souhlas navrhovatele, ale budeme hlasovat o prodloužení o 20 dnů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 161 poslanců pro 120, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh projednali v prvním čtení a přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Lhůtu na projednávání jsme prodloužili o 20 dnů.

Končím prvé čtení sněmovního tisku 1150, končím bod č. 90. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP