Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. prosince 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 151 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, zahajuji osmý jednací den 43. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Miroslav Kapoun má náhradní kartu č. 2.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Boháčková Jarmila - akutní lékařské ošetření, Grebeníček Miroslav - zahraniční pracovní cesta, Grulich Václav - rehabilitace po náročné operaci, Havlíček Jiří - hospitalizace, Karas Jiří - zahraniční pracovní cesta na zasedání OBSE, Ivan Langer - od 10 hodin účast na inauguraci děkana Právnické fakulty v Olomouci, Laštůvka Vladimír - zdravotní důvody, Lobkowicz Jaroslav - zasedání kandidátských zemí států do EU ve Slovinsku, Machatá Marie - zdravotní důvody, Mlynář Vladimír - účast na zasedání řídícího výboru pro prodej UMTS na ČTU, Parkanová Vlasta - osobní důvody, Perger Jaroslav - studijní povinnosti, Stránská Zdeňka - předoperační vyšetření, Šulák Petr - služební cesta do Lotyšska a Estonska, Radim Turek - vážné rodinné důvody, Zvěřina Jaroslav - služební cesta do Berlína, Ekert Milan a Zdeněk Jičínský - zasedání Valného shromáždění OSN.

Z vlády se na dnešek od 10 hodin omlouvá místopředseda vlády Miroslav Grégr - pracovní povinnosti mimo Prahu, Gross Stanislav - 9 až 11 hodin jednání s místopředsedou vlády Slovenské republiky Lubomírem Fogašem, Kavan Jan - zahraniční služební cesta, Rychetský Pavel - povinnosti související s návštěvou místopředsedy vlády Slovenské republiky Lubomíra Fogaše, a Jaroslav Tvrdík doprovází předsedu Senátu při jeho návštěvě vojenských útvarů Armády ČR.

Dnešní jednání začneme včera přerušeným bodem, a to 143 - Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k Informaci předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu dne 5. 12. 2001. Prosím pana poslance Bohuslava Sobotku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a o slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, já bych nejdříve chtěl vystoupit s velmi stručným návrhem, a to návrhem procedurálního typu. Zjistil jsem po svém návratu z Bruselu, že jste včera projednávali zařazení nového bodu, který velmi vítám a který bych navrhl sám, aby byl zařazen, a všiml jsem si, že byl zařazen na středu 12. prosince jako první bod odpoledne. Zdá se mi, že je to příliš dlouhá doba mezi dneškem a projednáním tohoto bodu a doba, kdy se mohou ve vzduchu vznášet nejrůznější missinterpretace a dezinterpretace, a proto dávám pozměňovací návrh, aby tento bod byl zařazen okamžitě, nyní, v tuto chvíli. A kromě toho, že to dávám jako formální návrh, tak prosím sněmovnu, aby tento návrh vyslyšela a nenutila mě k využívání dalších postupů a procedur, které podle jednacího řádu mám a umožňují mně, abych jako předseda sněmovny si stejně vzal slovo kdykoliv, ale já bych velmi preferoval, kdyby to nebylo mým jednostranným rozhodnutím, ale po dohodě se sněmovnou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh byl včera hlasováním přijat, zařazen jako první odpolední bod ve středu 12. 12. Znamená to, že vy dáváte procedurální návrh předřadit tento bod na jednání okamžitě dnes, teď, právě v tuto chvíli.

O procedurálním návrhu nechám bezprostředně hlasovat. Věřím, že všichni, kdo jsou přítomni, jsou zaregistrováni.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 143 poslanců pro 130, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy bod

142.
Informace předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení
v Evropském parlamentu dne 5. 12. 2001

 

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, když jsem se včera večer vrátil z Bruselu, z pravidelného setkání předsedkyně Evropského parlamentu s předsedy či místopředsedy parlamentů kandidátských zemí, nemohl jsem uvěřit svým očím a uším a nemohl jsem věřit hysterii kolem uměle, zcela uměle vyvolané aféry s mým vystoupením na této akci.

Trvám na tom, že je to aféra skutečně umělá, že je to aféra jen a jedině a výlučně virtuální. Není to žádná aféra v Bruselu a v Evropské unii. Tam k žádnému konfliktu ani skandálu ani ve vteřině tohoto dvoudenního jednání nedošlo. Je to aféra pouze a výlučně domácí, pouze a výlučně aféra vnitropolitická. Ukazuje, bohužel, na jakou velmi smutnou úroveň se diskuse v české politice dostala.

Ukazuje se, že pro mnoho lidí nikoli skutečné zájmy naší země a její budoucnost, ale osobní zášť a snaha za každou cenu a při každé příležitosti si vyřizovat účty s politickými soupeři jsou zásadním motivem jednání na české politické scéně.

K věci samotné. V Bruselu jsem nevystoupil s žádným předem připraveným projevem, s žádným textem. Nevystoupil jsem jednou, ale v Bruselu jsem vystoupil celkem třikrát, třikrát jsem reagoval v průběhu otevřené, klidné diskuse, které se zúčastnilo pět poslanců Evropského parlamentu, části i komisař Verheugen a jinak zástupci parlamentů kandidátských zemí.

Chtěl bych říci, že jsem vystoupil třikrát, aby tedy bylo jasno. Za nejpodstatnější považuji vystoupení k bodu, který se jmenoval "Problémy rozšiřování Evropské unie", na kterém byl přítomen též pan komisař Verheugen. Zodpovědně sděluji, že není žádný text. Pokud si někdo chce oxeroxovat mé anglické věty, které jsem si psal k tomuto vystoupení, tak to tady mohu klidně rozdat, ale já je doslova přečtu. Řekl jsem pět vět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP