(15.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vím, že tato Poslanecká sněmovna může prakticky všechno, co si usmyslí, ale byl bych rád, kdybychom si všichni vytiskli toto hlasování, nalepili si ho na lavice před svá místa a měli to na mysli vždy, když se dostaneme do takovéhoto procedurálního sporu. Tento návrh je - dodávám bohužel, protože alespoň pro jeden z jeho bodů bych hlasoval - skutečně nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Sobotka má slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že tento procedurální spor lze vyřešit dvojím způsobem. Tím prvním by bylo hlasování o námitce pana poslance Plevy, která zde byla vznesena.

Podle mého názoru existuje i druhý způsob, jak se z této situace dostat, a to je, že by teď hned Poslanecká sněmovna zařadila na program svého jednání bod, který by zněl "Přijetí usnesení k zařazení bodu Informace předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu". V rámci tohoto nově zařazeného bodu bych předložil ona dvě usnesení Poslanecké sněmovny s tím, že přijetím těchto usnesení by tento bod byl skončen. To je druhý návrh, který předkládám Poslanecké sněmovně jako řešení, které podle mého názoru je procedurálně čisté a splňuje ony dva požadavky, které byly vzneseny při jednání o vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny v Evropském parlamentu, tj. abychom měli k dispozici autentický text jeho vystoupení, aby se dříve, než tato věc přijde na plénum Poslanecké sněmovny, tímto vystoupením mohly v klidu a seriózně zabývat oba příslušné sněmovní výbory.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, to se ale musíte rozhodnout. Vy jste dal návrh, který jste označil za procedurální, já jako předsedající jsem souhlasila s tím, že jsem přesvědčena o tom, že jsou to procedurální návrhy. Pan poslanec Pleva s tím nesouhlasil a vznesl proti tomu námitku. Byla jsem připravena tímto způsobem postupovat. Pakliže si přejete, abychom postupovali jinak, vzneste proto prosím takovýto návrh, ale nemůžete mi jako předsedající schůze dávat na vybranou, ať se rozhodnu, který z těchto dvou návrhů je lepší. Prosím, formulujte návrh, o kterém si přejete, aby se hlasovalo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, já v tuto chvíli formuluji návrh na zařazení nového bodu, jak jsem ho navrhl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, domnívám se, že tímto modifikovaným návrhem ti, kteří sledují jistý cíl, svému úsilí nasadili korunu. Protože dokazují - a v tomto případě bych se chtěl zeptat, jak toto jednání prospívá zájmu České republiky vstoupit do Evropské unie - že tohoto mně neznámého cíle jste ochotni dosahovat za každou cenu. Zařadit bod, který je zařazován jenom proto, aby v jeho rámci mohly být odhlasovány zjevné neprocedurální návrhy, které byly původně podány jako procedurální, je opravdu velmi špatným příkladem pro občany této země. Dokazuje jim to, že obcházet je možné všechno. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Domnívám se, že v této sněmovně vedeme velmi často spory o tom, jak by měla vypadat řádná procedura našeho jednání. Návrh, který jsem předložil, je pouze snahou o to, aby Poslanecká sněmovna postupovala pokud možno nezpochybnitelným způsobem, a to způsobem takové procedury, která získá Poslanecké sněmovně pokud možno co největší podporu.

Domnívám se, že návrh, jak jsem ho předložil, tj. na zařazení nového bodu, který by obsahoval tato dvě usnesení, je plně v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Nejedná se o nějakou jeho chybnou interpretaci, nejedná se o žádné ohýbání jednacího řádu. Domnívám se, že je to postup, který je přijatelnější než silové hlasování o procedurální námitce.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, pane poslanče, procedurální poznámka.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, velmi se omlouvám, ale já jsem se zdržel hlasování a ve sjetině mám "ano". Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme tedy hlasovat o procedurální námitce pana poslance Šustra proti hlasování pořadové číslo tuším 219. Jedná se o návrh na zařazení nového bodu. To bylo poslední hlasování, které pan poslanec v tuto chvíli zpochybnil.

V hlasování pořadové číslo 220 rozhodneme o návrhu pana poslance Šustra o zpochybnění hlasování. Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zpochybnění? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 125, 12 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat poslední hlasování o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování pořadové hlasování 221. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 90 a 35 bylo proti.

 

Poprosila bych všechny, kteří by chtěli do budoucna zpochybňovat toto hlasování, aby si v tuto chvíli zkontrolovali výsledek na sjetině, abychom se nemuseli k tomuto problému znovu vracet.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Myslím, že jsem asi jediný, kdo se spletl, ale protože bylo asi šest plus, opravuji, že jsem hlasoval "ne", a mám "ano".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jak to víte, pane poslanče, když jste se ještě nedíval do sjetiny?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Protože jsem zmáčkl dvě tlačítka, rozsvítilo se mi "ano", ale už jsem nepřepnul.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže vy jste se přemáčkl. Raději chvíli počkám, abychom se nemuseli znovu k tomuto hlasování vracet.

Jestliže nejsou žádné námitky proti proběhnuvšímu hlasování, doufám, že v budoucnu proti němu žádné výhrady nebudou.

V tuto chvíli budeme hlasovat o dalších procedurálních návrzích, jak byly navrženy.

V tuto chvíli se pan poslanec Sobotka rozhodl, že si přeje, aby bylo hlasováno o jeho procedurálním návrhu na zařazení nového bodu. Prosím, pane poslanče, přečtěte ještě jednou přesné znění tohoto bodu. Slovo má pan poslanec Sobotka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP