(12.20 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Považuji za neskutečný populismus začít nás brát jako rukojmí jednoho podnikatele, všechny, celou lyžující veřejnost.

Ještě bych si dovolil upozornit na jednu věc. Ano. Jednáme o tom, že tato lokalita je výjimečná z hlediska zasněžení, je to jakýsi magnet - když jinde již sníh není, tam evidentně bude. Ale uvažujme nejen o zimních měsících. Uvažujme o tom, že od jara do podzimu právě tyto lokality jsou předmětem zájmu našich turistů, nelyžující veřejnosti. A já si dovolím odhadnout, že v situaci, kdy by konec jedné sjezdovky vypadal - a teď cituji jeden článek z časopisu Květy - jako tankodrom, že možná dojde k úbytku návštěvníků právě od jara do podzimu. Čili bude finanční dopad na podnikatele, na obslužné služby také.

Úvaha, že bychom počítali s naprostou likvidací těchto aktivit, je naprosto nemístná. Pokud by tomu tak bylo, evidentně by nedošlo k tomu, že již několik měsíců jsou pravomocná rozhodnutí o udílení výjimky na ostatní sjezdovky u podnikatelů, kteří zvládli plně podmínky výjimky ze zákona na ochranu přírody a krajiny.

Co se týče interpelace, já chci zdůraznit, že odpověď, se kterou pan poslanec Hrnčíř nesouhlasí, byla datována 6. listopadu, 19. listopadu jsem oznámil konečné rozhodnutí a zdůrazňuji, rozhodoval jsem maximálně kompromisně v zájmu ochrany přírody i v zájmu lyžující veřejnosti i v zájmu zaměstnanosti v tomto regionu.

To je odpověď na tuto interpelaci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do této rozpravy. Pan kolega Karel Vymětal, poté pan kolega Hradil.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, v prvé řadě bych chtěl říci, že bychom si měli uvědomit, o čem mluvíme, že se jedná o lyžařské svahy, nikoliv o profesionální sjezdovky, kde by se pořádaly závody. Jde o rekreační lyžování v Jeseníkách, o kterém se bavíme.

Chtěl bych také říci, že jde samozřejmě o poskytování služeb občanům, to znamená nejde tady pouze o vztah k podnikateli, ale podnikatel poskytuje služby občanům, to znamená samozřejmě jakýkoliv zásah do tohoto procesu podnikání znamená dopad na občany, spotřebitele služeb. Samozřejmě to má dopady daleko větší, než když zrušíme nějakou výrobu.

Jsem přesvědčen o tom, že je možné Jeseníky a jejich krásnou přírodu využívat k turistice a k turistickému rekreačnímu lyžování. Jsem přesvědčen o tom, že Ministerstvo životního prostředí a správa chráněné krajinné oblasti má všechny možnosti k tomu, aby stanovily zcela přesně podmínky pro provozování rekreačního lyžování, ať z hlediska síly sněhu, možnosti zatížení sněhu atd. atd. Měla by následovat činnosti dodržování těchto podmínek a při nedodržování těchto podmínek vyvozování sankcí, a nikoliv sankcí symbolických, ale sankcí tvrdých. Kdo není schopen dodržet podmínky, tak nechť toho nechá a převezme provozování těchto zařízení někdo jiný, kdo je schopen tyto podmínky dodržet.

Mám pocit, že v tomto procesu jsou nedostatky. Pan ministr zde hovořil o pokutách, které se ukázaly jako právně procesně špatně uložené, tedy jejich účinnost se neprojevila, takže si myslím, že i v tomto směru má Ministerstvo životního prostředí a jeho zařízení dost velké rezervy.

Pan ministr zde říkal, že v žádném případě nejde o omezování podnikání a turistiky. Já si to nemyslím a řekl bych k téže oblasti případ z jiného soudku. Dámy a pánové, v národní památce Praděd je na jeho vrcholu také radiokomunikační vysílač - určitě ho znáte - a v rámci jeho výstavby uvnitř je vybudovaná ubytovací kapacita pro 40 pracovníků radiokomunikací. Jak se zlepšovala a rostla technika, tak samozřejmě radiokomunikace nepotřebují využívat toto ubytování pro své pracovníky, protože těchto pracovníkům tam tolik není, a proto radiokomunikace nabídly tuto ubytovací kapacitu pro turistiku. A co se stalo. Správa chráněné krajinné oblasti s tím vyslovila nesouhlas. A tak se nabízí otázka: když tam budou spát pracovníci radiokomunikací, tak to nikomu nevadí, a když by tam měli spát milovníci přírody, tak jim to vadí. Tak já nevím, jestli jde, nebo nejde o omezování turistiky, o omezování rekreace. Možná že by bylo řešením, kdybychom změnili zákonem statut správy chráněné krajinné oblasti a mohl by tento orgán začít podnikat a provozoval by vleky, ubytovací kapacity, tak snad by potom byl už pořádek. Pak už by si asi sami sobě nemohli stěžovat na nic.

Mám informace a proběhlo to i tiskem, že Ministerstvo životního prostředí se nevydalo jenom do Jeseníků, ale že připravuje obdobné zásahy i v Beskydech, a tak mě napadá, že Jeseníky a Beskydy jsou nejvzdálenější oblasti od Prahy, a já se těším, že Ministerstvo životního prostředí najde tolik odvahy, aby se vydalo i cestou do Krkonoš. To ovšem se bude dotýkat Prahy a občanů Prahy, a přesto si myslím, že snad tu odvahu najde.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Hradil, připraví se pan kolega Švrček.

 

Poslanec Vladimír Hradil: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych se k tomuto problému také vyjádřil, protože se domnívám, když v této oblasti žiji více než 30 let, tak o této problematice také něco vím.

Chtěl bych něco říci také o střetu zájmů, protože jsem lyžař celou dobu, co tam žiji, přes 30 roků, a jako bývalý učitel přírodopisu mám také vztah k přírodě a samozřejmě okolí a jde mi o zachování životních podmínek, které se v Pradědu a okolí nacházejí. Tuto problematiku vidím trochu z jiného hlediska. Nedomnívám se, že sjezdové lyžování je to pravé, co by mělo být v okolí Pradědu, a že bez něho tam vlastně pomalu bude končit turistika a vlastně příliv nějakých aktivit. Domnívám se, že je třeba posilovat nabídku běžeckého lyžování v podhorských lokalitách, zejména Malá Morávka, Karlov, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Bělá pod Pradědem atd., případně vybudování nových běžeckých okruhů se zpevněným povrchem v nižších polohách, lze využít zanedbanou zemědělskou půdu, pastviny, louky. Cílem je provoz i v době mimo zimní sezónu formou užitím kolečkových lyží a bruslí. Takovýto okruh lze navrhnout prakticky u každé podhorské vesnice plus doprovodný servis. Půjčovny, doprava atd.

S ohledem na připravovanou novelu zákona č. 114/1992 Sb., která uvažuje s výjimkami z ekonomických a sociálních důvodů, je třeba mít na paměti, že na Pradědu nyní bojujeme o výchozí postavení pro mnoho příštích let. Výchozí pozice bude též směřovat pro další pokusy pro výstavbu lanových drah a dalších sjezdovek, kteréžto návrhy jsou aktuální a nyní již obsaženy v územních plánech Malé Morávky, Karlova, Bělé pod Pradědem. Víte, že se tam nachází přes třicet vleků, a nakonec není zase tak velké omezení. Některé obce to schválně přehánějí, např. Bělá původně požadovala přes 40 vleků, nakonec to snížila na osm, potom na pět atd. Kolikrát oči jsou - jak se říká - daleko větší než hlad ve skutečnosti.

Pro efekt v cestovním ruchu je důležitý finanční dopad, profit zvoleného využití krajiny do místních ekonomik, nikoliv počet turistů, nýbrž kvalita poskytovaných služeb a náročnější zákazník ubytovaný v regionu na delší dobu. To nakonec tady v Praze víte velmi dobře, jaká byla turistika v prvních letech po převratu, kdy sem jezdili turisté na jeden den, a jak se ekonomika zlepšila, když začali jezdit turisté na více dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP