(12.00 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Dámy a pánové, nesouhlasím s odpovědí, nesouhlasím ani s výsledkem rozhodnutí ministra. Podle mého názoru došlo k diskreditaci myšlenky ochrany životního prostředí. Byla nastolena vzájemná konfrontace mezi turistikou a ekologií, byla potlačena vzájemná spolupráce a prospěšnost. Negativní důsledky toho všeho ať si přičte pan ministr sám.

Děkuji vám za pozornost a za podporu mého nesouhlasného stanoviska.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se hlásí ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a poslanci, byly tady vzneseny určité výhrady jak k procesu, tak ke konečnému výsledku. Dovolím si zde interpelujícími poslanci Hrnčířovi na ně odpovědět. Na začátku zaznělo, že zde na Jesenicku vládla pohoda a spokojenost. Chtěl bych seznámit váženou sněmovnu s tím, jaký byl stav například v oblasti nezaměstnanosti právě zde na Bruntálsku, na Jesenicku. Musím upozornit, že zde úroveň nezaměstnanosti, a při svém rozhodování jsem to velmi bedlivě zvažoval, je výrazně nad průměr nezaměstnanosti České republiky. Rozhodně představa, že než Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, vládla zde pohoda a spokojenost, je nadsázkou, která není opřena o žádné relevantní skutečnosti.

Dále bylo uvedeno, že nakonec rozhodnu podle možností daných zákonem a že rozhodnu s nadhledem politika.

Chtěl bych tady zdůraznit, že konečný verdikt, se kterým jsem seznámil veřejnost 19. listopadu, uzavřít jeden a omezit dva vleky v předmětné lokalitě, nebylo ani unáhlené, ani likvidační. Především dva nejdiskutovanější vleky označované C a A, z nichž vlek C nedostal výjimku ze zákona a vlek A byl zkrácen zhruba o 80 m, byly v minulých letech předmětem opakovaných šetření Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Výsledkem těchto šetření byla nápravná opatření ukládaná provozovateli. Vzhledem k tomu, že tato nápravná opatření, která měla vést k neničení přírody, neměla potřebný výsledek, byly ukládány pokuty.

Ano, hovoříme o Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, hovoříme o nejvyšší kategorii ochrany přírody v České republice, o Národní přírodní rezervaci Praděd. Zde je celkem šest diskutovaných vleků.

Chtěl bych upozornit, že mé rozhodnutí nepřišlo jako blesk z čistého nebe. V minulém roce došlo dokonce ke zkrácení a omezení sjezdovky označované jako C. Znovu opakuji, nešlo o unáhlené rozhodnutí.

Úvahu, že jde o snahu utlumit podnikání v této oblasti, naprosto odmítám, a to z několika důvodů. Za prvé si musíme uvědomit, v jakých dimenzích věcných, časových a prostorových se zde pohybujeme. Zde evidentně i interpelující poslanec ví, že provozování např. vleků v národní přírodní rezervaci je možné jedině tehdy, pokud je vydána výjimka ze zákona na ochranu přírody a krajiny, výjimka ze zákona 114/1991 Sb. Jinak tyto aktivity jsou na území národní přírodní rezervace zakázány. Zde při udělování výjimky se vychází z posouzení oněch zde naznačených veřejných zájmů. Zdůrazňuji, že i já mám zájem na tom, aby se v takovýchto lokalitách s jejich atributy, tzn. délka sněhové pokrývky, mohlo lyžovat.

Tady se naskýtá první otázka z mé strany a pokusím se na ni také odpovědět: Jak je možné, že šest diskutovaných vleků provozovaných čtyřmi subjekty se od sebe tak výrazně liší v naprosto totožných podmínkách, totožných z hlediska výšky, sklonu svahu, vegetace? Jak je možné, že obdobné podmínky výjimky ze zákona v uplynulých pěti letech bez výrazných problémů naplnili tři ostatní provozovatelé vleků a jeden z nich nikoli? Táži se, jak je možné, že ostatní provozovatelé mají v některých případech i několik měsíců již pravomocné rozhodnutí o udělení výjimky ze zákona na ochranu přírody a krajiny, na provozování vleků v Národní přírodní rezervaci Praděd? Jak je možné, že to někdo zvládne a někdo ne?

Z pravého politického spektra bych očekával obrovský tlak na dodržování zákonů, na rovná pravidla pro každého, na to, když jsou dány nějaké výjimky, že platí pro všechny. Proč jsou ale tolik zdůrazňovány otázky, jak je možné, že byli vzati jako rukojmí lidé, lyžaři apod.?

Musím se svěřit s jednou věcí. Když jsem se seznámil s peticí na ochranu vleků, která byla uvedena přímou větou, že mají být uzavřeny vleky v lokalitě Ovčárna v Jeseníkách, se znalostí věcí v září, říjnu bych to podepsal také. Velmi dobře jsem věděl, že řada z vleků neznamená poškození přírody v lokalitě Národní přírodní rezervace Praděd. Připojil bych se také k těm 20 500 těch, kteří podepsali tuto petici za zachování tohoto lyžování.

Často zaznívá úvaha, zda bylo rozhodováno objektivně při shrnutí všech relevantních informací. Tady bych chtěl zdůraznit, že jsem rozhodoval mimo jiné i po mé návštěvě této lokality, kdy jsem byl 24. října t. r. přizván na jednání přímo u předsedy vlády, které vyvolal předseda komise životního prostředí Moravskoslezského kraje, který je zároveň starostou obce Dolní Moravice, pan Velebný. Na tomto jednání 24. října, když jsem předložil příslušné podklady, jaké rozhodování je již ukončeno, z jakých relevantních podkladů vycházíme při konečném rozhodnutí, dostal jsem od předsedy vlády jediný úkol - abych před svým konečným rozhodnutím tuto lokalitu navštívil a poté rozhodl. Učinil jsem to. 27. října při návštěvě této lokality jsem jednal se starosty obcí i s podnikateli z tohoto regionu. Výsledek se dal očekávat, to znamená, že mají zájem na tom, aby tam tyto vleky byly.

Vyjádřil bych se k tomu, co interpelující poslanec uvedl, že mé rozhodnutí by mělo vycházet z daných zákonů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP