(Jednání pokračovalo v 11.53 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání bodu písemné interpelace.

Ministr životního prostředí Miloš Kužvart odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hrnčíře ve věci neudělení výjimky pro provoz lyžařských vleků na Pradědu - Ovčárně v Jeseníkách. Interpelace spolu s odpovědí je předkládána jako tisk 1174. Otevírám rozpravu a udílím slovo panu poslanci Pavlu Hrnčířovi.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vážení páni ministři, dne 16. 11. jsem odeslal panu ministru Kužvartovi interpelaci ve věci neudělení výjimky na provoz lyžařského vleku na Pradědu - Ovčárně v Jeseníkách. Chtěl jsem v této interpelaci seznámit pana ministra s problematikou Jesenicka a Bruntálska a poukázat na význam těchto lyžařských vleků na celou oblast cestovního ruchu v tomto regionu postiženém nezaměstnaností a malými pracovními příležitostmi.

Dovolte, abych vám dnes, těm z vás, kteří nejste s touto problematikou blíže seznámeni, tuto záležitost stručně představil. V lokalitě Ovčárna pod nejvyšší horou Moravy a Slezska Pradědem, nadmořská výška 1495 m nad mořem, v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, také dílem v národní přírodní rezervaci, se nachází na vrcholu televizní vysílač, několik horských chat a penzionů a šest lyžařských vleků. Z těchto šesti vleků jsou tři menší, takové ty pro začátečníky, které najdete na každém větším kopci za městem, a tři velké pro náročnější lyžaře, tedy takové, kvůli kterým se v podstatě na Praděd jezdilo.

Zajímavou otázkou je, proč vleky tak důležité pro široké okolí, pro obce pod Pradědem, jsou důležité i pro jiná okolní lyžařská střediska. Tyto vlivy jsou trojí. Za prvé. Vleky na Ovčárně zatraktivňují pobyty lyžařů i v jiných lyžařských střediscích - Malá Morávka, Karlova studánka apod., protože jim umožňují v rámci týdenního pobytu odskočit si na den nebo dva na tu náročnější sjezdovou trať, je to takový jakýsi magnet lyžařů. Druhým podstatným vlivem je to, že dobré sněhové podmínky v této vysoko položené lokalitě prodlužují zimní turistickou sezónu ze tří měsíců běžných až na pět měsíců. A podstatným vlivem je také to, že Praděd přináší všem jistotu. Pokud totiž nikde sníh není, tak na Pradědu na 99 procent sníh bude.

Vážené dámy a pánové, na Jesenicku vládla pohoda a spokojenost. Penziony v zimě naplněny týdenními pobyty dětských lyžařských kursů, základních a středních škol, rodičů s dětmi na jarních prázdninách. Vyskytovala se zde i zahraniční klientela z Polska, Maďarska a dokonce i z Holandska. Předpokládal jsem, že tohle všechno pan ministr pochopí a v rámci odvolacího řízení podle možností daných mu zákonem s nadhledem moudrého politika rozhodne ve prospěch lidí a přírody. Prásk! Takový blesk a hrom na Pradědu ještě nikdy neudeřil jako rozhodnutí pana ministra. Ze tří velkých vleků zkrátit dva a jeden zrušit. To je opravdu rána pro všechny a místní lidé se zcela oprávněně zlobí.

Podívejme se na to, jak mi pan ministr písemně odpověděl dne 6. 11. 2001 na otázky položené v interpelaci.

Na otázku "Jste si vědom závažnosti vašeho rozhodnutí na životní úroveň obyvatel?" mi pan ministr odpověděl, že žádosti provozovatelů vleků jsou zájmem podnikatelským a lyžování je zájmem určité skupiny obyvatel. S tím opravdu nemohu souhlasit. Toto lyžování je v zájmu daleko širšího spektra obyvatel, je v zájmu samosprávy obcí i krajů, je zdrojem obživy velké části občanů.

Na další otázku - "Pane ministře, berete v úvahu otázku zaměstnanosti a připomínky samospráv?" - odpověděl mi pan ministr životního prostředí takto: "Ministerstvo životního prostředí bralo v úvahu i souvislosti lyžařského využívání národní přírodní rezervace se zaměstnaností a finančními toky v této části regionu a rozhodlo se za veřejný zájem považovat rozumnou míru rekreačního a turistického využívání." Nesouhlasím. Omezení způsobené rozhodnutím je tak závažné, že v podstatě výrazně tlumí lyžařské aktivity a vytváří podmínky pro budoucí možné úplné zrušení. Pan ministr dokonce tvrdí, že zimní aktivity mohou mít nepříznivý dopad na cestovní ruch v ostatních obdobích roku. No to už vůbec nechápu.

Ze zjišťovacích protokolů po zimní sezóně vyplývá, že byla zjištěna některá menší nebo větší poškození přírody. Ale proč nebyli skuteční viníci potrestáni? Proč nebylo přistoupeno k účinným sankcím a k uložení nápravných opatření? Pan ministr se rozhodl potrestat svým rozhodnutím všechny. Všechny najednou a definitivně. Všechny lyžaře, vlekaře, provozovatele penzionů a restaurací, všechny školáky a rodiče s dětmi. Všechny ty, kteří se těší na zimní radovánky. Ale ti všichni přece mají přírodu rádi, nejsou jejími nepřáteli. Podle mého názoru byl nastaven princip kolektivní viny a kolektivního trestu. Mám tomu snad rozumět tak, že objeví-li se příště nějaký přestupek - vysypané odpadky, ulomený strom - zakáže pan ministr vstup do národní rezervace úplně a všem?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP