(11.30 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Druhý důvod, který mě vede k tomuto rozhodnutí, je tento. Je skutečností, že jsem obdržel některé dopisy od mezinárodních organizací, které sdružují knihkupce, resp. vydavatele. Konkrétně jsem měl zatím možnost seznámit se s jedním dopisem, z kterého citoval pan poslanec, dnes jsem obdržel kopii druhého dopisu, který pravděpodobně mám ve své včerejší nebo dnešní poště. Tyto instituce - samozřejmě jsou to stavovské instituce, ale respektujme jejich autoritu - se odvolávají na to, že ani v jiných zemích Evropské unie nejsou tyto publikace zařazovány do té základní sazby daně z přidané hodnoty. To je tedy druhý důvod, proč jsem uložil, aby celá věc byla znovu prověřena, aby bylo zjištěno dotazem u Evropské komise a Světové celní organizace, proč některé daňové legislativy nemají položku harmonizovaného systému 4911 - to je ona položka, která zařazuje tyto materiály do turistických propagačních materiálů - a proč tedy vzniká tato diference na naše některé jiné dotazy, v jiných kauzách, zejména se jednalo o průvodce Židovským městem v Praze - bylo nám sděleno, že zařazujeme správně - proč tedy ta praxe v jiných zemí Evropské unie taková není.

Mohu tedy z tohoto místa pouze slíbit to, že pokud nebude prokázáno tímto šetřením, že bychom postupovali v rozporu s našimi mezinárodními závazky, tak jsem připraven rozhodnutí Generálního ředitelství cel změnit, resp. přijmout taková opatření, která povedou ke změně tohoto rozhodnutí. Z hlediska mezinárodní zkušenosti, kterou jsme teď nově verifikováni, a z hlediska zdravého rozumu se mi skutečně zdá, že toto rozhodnutí bylo příliš úzkoprsé a možná příliš málo zohledňovalo specifiku tohoto typu literatury.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane ministře. Slovo má pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, chtěl bych vám v prvé řadě ukázat, o jaké publikace jde. V odpovědi pana ministra bylo argumentováno publikací, resp. její anglickou verzí, Židovské město pražské, publikací, která byla vydána s naprosto jednoznačným záměrem správce této části a těchto památek, které jsou součástí Prahy jako židovské památky, k návštěvnosti těchto památek a přímým záměrem přilákat klienty k těmto památkám. Pro vaši informaci si vám dovolím tuto publikaci ukázat. (Ukazuje publikaci.)

Na druhou stranu problém, který otevřel, zjištění, kdy se zjistilo, že se začaly zařazovat průvodce do základní daně z přidané hodnoty, je např. klasický průvodce, který vypadá takto. (Ukazuje.) Je to ta zmíněná kniha Průvodce New Yorkem. Nakladatel, který tyto knihy vydává, vydal v této edici Merian Life několik desítek průvodců, které se zabývají místy na všech kontinentech této planety. Tento nakladatel jako řada dalších nakladatelů, kteří vydávají turistické průvodce, nemá žádný přímý zájem ani nijakým způsobem neovlivňuje a nemá žádné výhody z toho, jestli kupující, který si kupuje tento průvodce, skutečně New York navštíví. Pro něj je zajímavé jenom to, aby si tento průvodce koupil a nakladatel z toho měl příslušný zisk, stejně jako když vydá jakoukoliv jinou knížku. V tom je zásadní a klíčový rozdíl při posuzování. A tak to také Evropská unie posuzuje. V žádném případě a v žádné zemi Evropské unie nedochází k tomu, že by turistické průvodce, tak jak jsem je před chvilinkou popsal, byly zařazovány mezi turistický propagační materiál v tom smyslu, na který uvaluje EU základní daň z přidané hodnoty.

Jsem ochoten nenavrhnout žádné usnesení, pokud zde pan ministr slíbí, že po přezkoumání rozhodnutí, které učinil a které já jsem ve své interpelaci napadl, zruší.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedající. Snažil jsem se ve svém vystoupení vysvětlit, že pokud se neobjeví žádný relevantní argument v prověřování dosavadního postupu, který by mně neumožnil rozhodnutí změnit, že ho změním. Nevidím v tom z mé strany žádný problém, prostě to není žádný můj zájem, já nepodnikám v žádném oboru, takže s tím skutečně nemám nic společného a mám z toho spíš smutek na duši, že se tady asi postupovalo příliš byrokraticky ve věci, která mně se jeví jako selským rozumem pochopitelná, a v podstatě souhlasím s tím, co pan poslanec namítá.

Takže mohu slíbit podmíněně, že nenajdou-li se žádné argumenty, které by mi to neumožnily, to znamená nějaké mezinárodní závazky, i když pravděpodobnost je malá, ale skutečně si nedělám nárok na to, že jsem znalec všech celních sazebníků a evropských dokumentů k tomuto, tak slibuji, že tuto věc změníme, protože není důvod, aby trval takovýto nesmysl. Myslím, že jich máme dost všude jinde a je třeba je postupně odbourávat.

Takže jestli toto stačí, tak děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. O slovo se přihlásil pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Ano, přijímám tento příslib pana ministra a věřím, že dojde ke zrušení příslušného ustanovení, které zařazuje turistické průvodce do základní sazby DPH, a proto nenavrhuji v tomto okamžiku žádné usnesení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že žádný návrh nezazněl, končím projednávání písemné interpelace na ministra financí Jiřího Rusnoka.

Budeme pokračovat v dalším programu, kterým je interpelace na ministra vlády Karla Březinu. Ministr vlády České republiky Karel Březina odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Havlíčka ve věci dodržování zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při výběrovém řízení na dodávku elektrické zabezpečovací signalizace na Úřadu vlády ČR. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1117. Vzhledem k tomu, že dle § 117 odst. 6 není interpelující poslanec Jiří Havlíček na schůzi sněmovny, připomínám, že se nekoná o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Proto toto projednávání končím.

Mám tady další interpelaci. Ministr vnitra Stanislav Gross odpověděl na interpelaci poslance Vladimíra Mlynáře ve věci přešetření nakládání Policie ČR s osobními údaji. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1173. Pan ministr Gross je nyní v Senátu, kde obhajuje zákony. Táži se pana poslance Mlynáře - on žádá o přeřazení, protože zde máme ještě písemnou interpelaci na ministra životního prostředí. Případně, pokud chcete vystoupit, pane kolego, a spokojíte se s odpovědí ministra písemně, i to je podle jednacího řádu možné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP