(9.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Vážená paní předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, omlouvám se panu poslanci Filipovi, že jsem nestihl přijít do ukončení obecné rozpravy, ale nebudu mít žádné procedurální návrhy, které by byly hlasovatelné.

Chtěl jsem jen vysvětlit otázku Horské služby, která zde, v České republice, funguje v oblastech horských masivů, turistických tras a turistických cest již několik desítek let na bázi dobrovolnosti těchto lidí, kteří již zachránili nejeden život. Skutečně nechápu některá prohlášení, že tito lidé nejsou kompetentní, aby poskytovali první pomoc před nemocniční péčí apod. Myslím si, že dokud se takováto záležitost nedotkne osobně každého z nás nebo jeho blízkých, nepochopí, co to je, když tito lidé ve třicetistupňovém mrazu stoupají desítky a desítky kilometrů po pás ve sněhu, hledají zabloudilé turisty lyžaře, a přesto se jim daří tyto životy zachránit. Myslím si, že si Horská služba v České republice zaslouží to nejlepší uznání, ať jsou to kluci na Šumavě, v Krušných horách, Krkonoších, Jizerských horách apod.

Jen mi není pořád jasné, proč jsme za deset let nebyli schopni se dohodnout, zda resort Ministerstva vnitra nebo resort Ministerstva zdravotnictví nedají dohromady předlohu zákona takovou, která by odpovídala potřebám této služby v České republice. Proč mohou tyto organizace fungovat v Rakousku, ve Švýcarsku, ve Francii, kde mají k dispozici i veškeré letecké vybavení, helikoptéry, kde mají perfektní výzbroje, a my to máme na bázi obecně prospěšné nebo dobrovolné společnosti.

Nejsem odborník přes zdravotnictví, nechci se plést do zákona 433, do všeobecného zdravotního pojištění, co můžeme, nebo nemůžeme hradit, ale myslím si, že bychom měli propustit tento návrh zákona do druhého čtení a měli bychom skutečně najít konsensus, aby zákon o Horské službě České republiky existoval, aby to byla organizace, která bude mít místo v systému integrované záchranné služby, a je to asi skutečně jen potom na dohodě resortů, když už můžeme mít hasiče, záchranáře, proč bychom nemohli mít Horskou službu. Navíc tisíce a tisíce dobrovolníků, kteří to budou dělat stále, bez jakéhokoliv nároku na odměnu nebo na jiné materiální požitky, si nesou alespoň tu morální odměnu, že Poslanecká sněmovna má o tuto službu a o tyto lidi, kteří jsou v terénu, zájem.

Chtěl bych vás proto poprosit, abychom tento návrh propustili do druhého čtení a aby se předkladatelé zamysleli nad všemi vystoupeními, která zde zazněla. Souhlasím s názorem pana poslance Doktora i jinými, ale pojďme to, přátelé, dát dohromady, abychom do konce tohoto volebního období předložili ještě zákon, který bude funkční a bude sloužit lidu České republiky. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Rozprava byla ukončena. Prosím zpravodaje pana poslance Tomíčka.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych zrekapituloval to, co jsme vyslechli v rámci rozpravy k zákonu o Horské službě, parlamentní tisk 1030. V této rozpravě vystoupili celkem čtyři poslanci, z toho kolega Vymětal s faktickou poznámkou, dva kolegové navrhli zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Ve své podstatě to je vše, nyní bychom měli přistoupit k samotnému hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S procedurální poznámkou se hlásí paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážená paní předsedající, já jsem se hlásila s faktickou poznámkou, ale čas pro ni už uplynul a je mi líto, že jste mě neviděla. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, s faktickou poznámkou se můžete hlásit pouze v rozpravě a rozprava není.

Pane zpravodaji, předneste tedy prosím návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Budeme tedy hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna zamítá návrh zákona o Horské službě České republiky, parlamentní tisk 1030, v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 71, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 71 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 59 a 73 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, padl ještě nějaký jiný návrh?

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Nepadl žádný jiný návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Žižka, potom pan poslanec David.

 

Poslanec Jan Žižka: Paní předsedající, vážení kolegové, doporučil bych tento návrh projednat i ve výboru pro obranu a bezpečnost, protože už tu padlo z úst pana místopředsedy, že se to dotýká i integrovaného záchranného systému, a to je ten důvod, proč to navrhuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, bohužel vás vůbec nebylo slyšet. Výbor pro obranu a bezpečnost. Pan poslanec David má slovo.

 

Poslanec Ivan David: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby tento návrh zákona byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jsou ještě nějaké další návrhy? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 72. Ptám se, kdo je pro přikázání předloženého návrhu k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 120 a 9 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 73, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 81 a 36 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 74 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 152 vyslovilo 73 a 52 bylo proti.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru pro obranu a bezpečnost. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP