Začátek schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 2001 v 9.30 hodin

Přítomno: 194 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Udeřilo 9.30 hodin, a proto dovolte, abych z pověření předsedy Poslanecké sněmovny zahájil 40. schůzi Poslanecké sněmovny, a všechny vás srdečně vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 31. října tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána tentýž den.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty mají vydány pan poslanec Švrček č. 2, Skopal č. 3, Kapoun č. 4 a Šustr č. 6.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Olgu Sehnalovou a Miroslavu Vlčkovou. Zatím tady ani jednu ze jmenovaných dam nevidím. Paní poslankyně Vlčková již přichází. - Kolegové z klubu ČSSD, moravské větve, nemáme omluvenku paní poslankyně Sehnalové? Tento návrh nemáme, tento návrh nechám. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k prvnímu hlasování.

Technická poznámka - paní poslankyně Jungová má náhradní kartu č. 8.

 

Budeme hlasovat o ověřovatelích 40. schůze, kterými jsou navrženy paní poslankyně Sehnalová a Vlčková.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 122 poslanců pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že ověřovateli 40. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili paní poslankyni Olgu Sehnalovou a paní poslankyni Miroslavu Vlčkovou.

Dále sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Jaroslav Perger - studijní důvody, pan poslanec Pavel Svoboda - služební cesta delegace Parlamentního shromáždění NATO, předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus, který se vrací v této době ze služební cesty z Varšavy, na dobu nezbytně nutnou z přejezdu Ruzyně - parlament. Z vlády se omlouvají předseda vlády Miloš Zeman - oficiální návštěva USA a pan Jan Kavan od 11 hodin - účast na zasedání Valného shromáždění OSN, dále se omlouvá pan ministr Miloš Kužvart - účast na konferenci o změně klimatu v Marrákeši.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce. O slovo k tomuto návrhu programu se přihlásil pan poslanec Miloslav Vlček.

Prosím o zklidnění atmosféry. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl za stávající bod pořadu navrhnout další bod pořadu, a to je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb. - celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 887, třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí k programu pořadu? Pokud nikdo, přistoupíme nejprve k hlasování o návrhu pana poslance Vlčka zařadit třetí čtení vládního návrhu zákona č. 13, ve zkráceném znění tzv. celní zákon. Prosím všechny příchozí, aby zaujali svá místa a přihlásili se svými kartami. Budeme hlasovat o rozšíření programu o jeden bod.

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 166 poslanců pro 143, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní schválíme celý pořad dnešní 40. schůze, který má dva body. První je vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2002 a druhý bod třetí čtení novely celního zákona.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 174 poslanců pro 162, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní požádám všechny přítomné, aby mi věnovali ještě chvíli pozornost. U řečnického pultu je nově nainstalovaná sada mikrofonů. Pracovníci technického zabezpečení žádají všechny poslance, aby při úpravě těchto mikrofonů nebrali mikrofony takto, ale chytali za hrazdu nebo za krk. Jsou vypalovány konektory, kterými jsou mikrofony připojeny do tohoto zařízení. Ještě jednou opakuji: buď za hrazdu, nebo za krk. (Potlesk.) Děkuji a doufám, že jsme to všichni pochopili.

 

Přistoupíme k prvnímu schválenému pořadu dnešního jednání, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2002
/sněmovní tisk 1060/3/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády předstoupil opět před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu a zdůvodnil nový, v pořadí druhý návrh státního rozpočtu na rok 2002.

První verzi rozpočtu projednávala Poslanecká sněmovna dne 18. října. Neschválila jej s tím, že ve svém usnesení číslo 1742 formulovala konkrétní doporučení, které parametry rozpočtu by měla vláda pozměnit. Tato doporučení vláda přijala jako projev snahy Poslanecké sněmovny o konstruktivní přístup k základnímu ekonomickému zákonu, kterým se bude řídit hospodaření státu v roce 2002. Proto také všechny návrhy poslanců zakotvené ve zmíněném usnesení sněmovny vláda ve své přepracované verzi akceptovala. Zároveň jsme však usilovali o to, aby zůstala zachována vnitřní konzistence, funkčnost a programové zaměření rozpočtu, tak aby vyjadřoval cíle vládní fiskální politiky a i cíle celkové hospodářské politiky.

Změny v návrhu rozpočtu nebyly kosmetické, nebyly pouze formální. Měly za následek snížení celkového schodku rozpočtu, omezení přerozdělovacích procesů v oblasti veřejných financí prostřednictvím státního rozpočtu. Vedly na jedné straně k úsporám ve výdajích, na druhé straně k zajištění nově vzniklých potřeb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP