(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Upozorňuji na článek 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Na závěr mi dovolte už jen jednu poznámku.

Předložený senátní návrh je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, článkem 10 ústavy, ústavními zákony souvisejícími se zánikem České a Slovenské Federativní republiky. Je v rozporu i s mezinárodně platnými závazky České republiky, které jsme se zavázali respektovat. Nemohu tedy jinak, než dát návrh, bez jakéhokoli politizování, na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců klubu KSČM.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, vzhledem k tomu, že jsme odsouhlasili, že před polední přestávkou proběhne druhé kolo voleb do dozorčí rady konsolidační agentury, přerušuji projednávání tohoto bodu. Žádám pana poslance Vidíma, předsedu volební komise, aby nás seznámil s volbou, kterou budeme absolvovat, a poté vyhlásím polední přestávku do 14 hodin.

Po polední přestávce bychom měli začít ve třetím čtení zákonem pod bodem č. 131, poté převody nemovitostí z Fondu dětí a mládeže - bod 170. Po těchto dvou stanovených zákonech bychom měli pokračovat v přerušeném bodu 95, poté bodem 96, poté bodem 148, poté by mělo následovat druhé čtení smluv - 106, 107, 108, 110, a třetí čtení bodu 152.

 

Prosím, pane předsedo, otevírám bod

 

161.
Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, Poslanecká sněmovna včera zvolila v prvém kole jednoho člena dozorčí rady České konsolidační agentury, a to pana Pavla Tollnera. Do druhého kola pak postoupili pánové Petr Branný, navržený KSČM, a Miloslav Kilián, navržený ODS.

Budeme tedy volit jednoho člena dozorčí rady. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Požádám vás, pane místopředsedo, abyste vyhlásil lhůtu na vydávání hlasovacích lístků do 13.02 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Přerušuji projednávání tohoto bodu, vyhlašuji druhé kolo voleb a sděluji, že volební lístky budou vydávány do 13.02 hodin.

Polední pauza trvá do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP