(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 578. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 85, proti 78. Návrh byl přijat.

 

F20.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: U bodu 20 bych poprosil o souhlas zpravodaje klubu ČSSD s hlasováním zároveň o bodu F21. Opět spolu souvisí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: F20, F21. Pan poslanec Kapoun souhlasí se společným hlasováním? Nesouhlasí. Takže nejprve F20. Stanoviska souhlasná.

 

Zahájil jsem hlasování 579. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 přítomných pro návrh 90, proti 78. Návrh byl přijat.

 

F 21. Stanoviska doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování 580. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 140, proti 24. Návrh byl přijat.

 

F22.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tam budeme hlasovat ve smyslu již přijatého pozměňovacího návrhu I2, který z něj vypustil písmeno b).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování 581. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 117, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Asi bychom potom měli hlasovat o legislativně technické úpravě, která by znamenala přepísmenkování tohoto bodu, takže by to bylo A, B, C.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Nyní můžeme hlasovat o bodu F23.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování 582. Kdo je pro F23? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 85, proti 74. Návrh byl přijat.

 

K předchozímu návrhu F22 sděluji, že součástí návrhu vypustit písmeno b) bylo také i přepísmenkování tohoto odstavce.

 

F24. Stanoviska doporučující.

Kolega Martínek zpochybňuje předchozí hlasování o F23.

 

Zahájil jsem hlasování 583. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Martínka? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 147, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Budeme ještě jednou rozhodovat o F23. Stanoviska byla doporučující.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Rád bych řekl, že ho musíme přijmout, neboť jsme přijali velký blok o vyřazení trvalém a dočasném, který byl na začátku pod bodem F4, takže by byla hloupost to teď nepřijmout.

Ještě jednou opakuji, že jsme odhlasovali bod F4 - trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel. Tento bod s ním úzce souvisí a byla by hloupost ho teď nepřijmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prohlašuji předcházející hlasování za zmatečné. Nehovořil bych o hlouposti, ale o legislativním nedorozumění.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Správně, nejsem diplomat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud by tento bod nebyl přijat, budeme hlasovat ještě jednou o návrhu F23 s tím vysvětlením pana zpravodaje, že by bylo vhodné, aby tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování 585. Kdo je pro F23? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 88, proti 76. Návrh byl přijat.

 

F24. Stanoviska doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování 586. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 169 pro návrh 160, proti 4. Návrh byl přijat.

 

F25. Stanoviska doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování 587. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 156, proti 3, návrh byl přijat.

 

F26. Stanoviska doporučující.

 

Zahájil jsem hlasování 588. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 93, proti 73. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Tím jsme se vyrovnali podle mých análů se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím, pan kolega Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, mám jeden logický problém, to se přiznám. Před námi bude hlasování o novele zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Právě proto mám jeden logický problém. My jsme neodhlasovali F1, čímž jsme vypustili návětí, a jestliže si představíte, jak bude vypadat seznam přijatých pozměňovacích návrhů, pak F2, který hovoří o nějakém paragrafu a odstavci, se podle mě logicky váže k základnímu zákonu, nikoli k tomu druhému.

Já se omlouvám, ale já jsem se snažil na to upozornit zpravodaje, bohužel sněmovna začala hlasovat, hlasovali jsme až po F26, ale obávám se - nejsem legislativec - tyto body visí ve vzduchu, protože podle mne směřují k původnímu zákonu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chtěl bych jen připomenout, že poté, co jsme odhlasovali bod F1, tak jsem se výslovně ptal, zda má někdo námitku proti tomu, abychom hlasovali dále, abychom odhlasovali jednotlivé body, s tím, že měníme další zákon. Nikdo tuto námitku nevznesl. Teď prosím pana navrhovatele Němce. Nevedeme rozpravu, bavíme se o proceduře.

 

Poslanec Pavel Němec: Já jsem rád, že pan kolega Macháček pečlivě sleduje odhlasované pozměňovací návrhy, nicméně zapomněl si všimnout, že jsme odhlasovali pozměňovací návrh pod písmenem H, který vlastně návětí již obsahuje, takže procedurální námitka je zcela irelevantní.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD.

Vážené kolegyně a kolegové, uvědomme si jednu věc: že jsme tu strávili 20 minut nebo půl hodiny za peníze daňových poplatníků, a byl bych velmi nerad, abychom tu půlhodinu prohlásili za absolutně zmatečnou.

Prosím, pan poslanec Sobotka má slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP