(17.50 hodin)
(pokračuje Matulka)

Sdílím i ty námitky, že není možné a přípustné, aby vnitrostátní postavení ústavních činitelů podle domácího práva bylo odlišné od mezinárodněprávního postavení, a proto jsem se přihlásil. Právě z tohoto důvodu si nedovedu představit, že bychom vnitrostátní postavení ústavních činitelů v této souvislosti předělávali do ústavy nějakými pozměňovacími návrhy k tomuto tisku ve druhém čtení. To bych považoval za skutek od této sněmovny velmi nezodpovědný a z tohoto důvodu se chci jen připojit k těm, kteří podporují návrh poslance Bendy, i když často s ním nesouhlasím, ale racionálnější a střízlivější řešení bude vrátit tento tisk skutečně k dopracování vládě, neboť si myslím, že vláda tento tisk nedomyslela skutečně do všech důsledků.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem, reagovat na některé připomínky. Není tomu tak.

Poprosím tedy pana zpravodaje, aby nám zrekapituloval rozpravu a přednesl návrhy, které zazněly. Ostatní bych poprosil o klid.

 

Poslanec Miloslav Výborný: V rozpravě vystoupilo šest poslanců. V rozpravě zazněl návrh poslance Bendy podporovaný stanovisky poslanců Filipa, Payna a Matulky na vrácení tisku navrhovateli, tedy vládě, k přepracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Všechny vás odhlašuji a žádám vás, abyste se nově zaregistrovali.

Budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 454 z přítomných 148 poslanců pro 80, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Nezbývá, než konstatovat, že jsme tento návrh vrátili vládě k novému projednání a přepracování. Končím projednávání prvého čtení tohoto bodu, končím bod 103. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a přistoupíme k bodu 71, který jsme zařadili právě za bod č. 103, a to je

 

71.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1079/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Ostatní kolegy bych poprosil skutečně o klid ve sněmovně.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předkládaná novela trestního zákona nemá vlastní existenci bez předchozího bodu. Protože ten byl vrácen vládě k přepracování, beru tento vládní návrh zpět.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Jsme v prvém čtení, máte právo tento návrh stáhnout z pořadu jednání. Končím proto projednávání bodu č. 71 a přistoupíme k bodu č. 55, kterým je

 

55.
Vládní návrh zákona správní řád
/sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení

 

Tento návrh jsme přerušili v projednávání minulý týden. Já bych poprosil, zda je přítomen pověřený člen vlády pan ministr Stanislav Gross, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Tak bych požádal, jestli by jej někdo z ministrů zastoupil. Poprosil bych pana ministra Bureše, jestli by byl tak ochotný a zastoupil pana ministra Grosse v jednání o správním řádu. Budeme pokračovat pouze v návrzích na hlasování. Paní kolegyně Rujbrová jako zpravodajka zaujala místo u stolku zpravodajů.

Já bych chtěl připomenout, že v rozpravě, která byla ukončena, zazněly návrhy na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a na zamítnutí předloženého návrhu. Opakuji ještě jednou. Jsme u sněmovního tisku 1070 vládní návrh zákona správní řád, prvé čtení.

Po ukončené rozpravě budeme hlasovat o návrzích za prvé na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, poté na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 455 z přítomných 159 poslanců pro hlasovalo 50, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 456 z přítomných 162 poslanců pro 48, proti 103. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a pak zde mám ještě jeden návrh na přikázání ústavně právnímu výboru.

Paní poslankyně Rujbrová se hlásí.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vážený pane předsedající, já jsem doporučila ve svém úvodním slově, aby došlo k pozměnění rozhodnutí organizačního výboru touto sněmovnou, a to s ohledem na skutečnost, že další související normy byly přikázány ústavně právnímu výboru a že také otázka exekucí ve správním právu, která měla být řešena samostatnou normou, která byla - a teď nevím: vrácena k dopracování, nebo zamítnuta - bude muset být řešena v rámci tohoto tisku. Za těchto okolností doporučuji, aby se hlasovalo o tom, že garančním výborem pro projednání tohoto tisku bude výbor ústavně právní, a samozřejmě předpokládám, že dojde i k projednání na půdě výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní poslankyně, já nemohu sám ani vy nemůžete změnit rozhodnutí organizačního výboru. Pokud nebudeme hlasovat pro výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, samozřejmě bude se hlasovat o ústavně právním výboru, ale pokud budeme hlasovat o obou, tak samozřejmě se budou tímto tiskem zabývat oba dva potřebné výbory Poslanecké sněmovny.

 

Já nejdříve nechám hlasovat o výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 457 z přítomných 162 poslanců pro 71, proti 61. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 458 z přítomných 162 poslanců pro 141, proti 3. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP