(14.20 hodin)

Poslanec Pavel Němec: Nyní navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu B1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 164 bylo 67 pro, 84 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, v tuto chvíli si troufnu tvrdit, že pozměňovací návrh pod písm. B2 je nehlasovatelný vzhledem k tomu, že neprošel pozměňovací návrh pod písmenem B1, pokud pan poslanec Matulka nemá námitky. Nemá. Proto navrhuji, abychom nyní hlasovali o pozměňovacím návrhu C. Tím upozorňuji, že se stane nehlasovatelný pozměňovací návrh A14, který se rovněž týká účinnosti.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 165 bylo 158 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní můžeme přikročit, jestli tomu dobře rozumím, k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Poslanec Pavel Němec: Ano, je tomu tak. I podle mých záznamů byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili vyslovíme souhlas s vládním návrhem zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 247 z přítomných 166 bylo 162 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu 136. Nejdříve dám slovo panu ministru zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, ctěná sněmovno, žádám sněmovnu, aby vyslovila souhlas se stažením pořadového bodu 164 - návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 2001, sněmovní tisk 997. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, slyšeli jsme návrh. Je to bod 164, sněmovní tisk 997, návrh na stažení.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 248 z přítomných 165 bylo 152 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k bodu 136 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., tzv. atomový zákon, a doprovodné zákony, sněmovní tisk 951 - třetí čtení.

Než poprosím pana ministra a místopředsedu vlády, prosím pana poslance Exnera, aby uplatnil svou poznámku.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, já bych vás poprosil, jestli byste posoudil nebo nechal posoudit, zda jsme se právě nedopustili procedurální chyby.

Navrhovatel předchozího návrhu pro hlasování nebyl poslanec. Nerozuměl jsem, jestli přímo stahuje tisk, nebo jenom bod z této schůze, ale ať už tisk, který není zákonem, nebo bod schůze, tak se domnívám, že to na schůzi sněmovny nemůže neposlanec navrhnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanče, já jsem tomu vždycky rozuměl, a tak jsem také podvědomě reagoval, že ministr má právo, aby vzal svůj návrh. Nebo už nemá? Má právo vzít zpět svůj návrh? Prosím, pane poslanče. Ne zrušit bod. Já vám rozumím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, je to pravda, ale týká se to jen zpětvzetí návrhu zákona. Tady došlo k něčemu úplně jinému. Obávám se, že je potřeba to procedurálně napravit. Není v tom asi žádný zvláštní problém, ale neměli bychom se dopouštět procedurálních chyb.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Já se přiznávám, že pořád ještě žiji v půvabném jednacím řádu, který jsem zažíval ve Federálním shromáždění, kdy ministři měli právo cokoli do posledního hlasování vzít zpět, což už tady bohužel není, a to je velká chyba.

Pan poslanec Koháček chce k tomu říci něco formálního?

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, když jsem slyšel tento návrh, tak jsem se domníval, že jde o vzetí zpět, pak jsem se u pana ministra Fencla informoval, a bohužel, tento bohulibý návrh nepodal, on to jen chtěl stáhnout z této schůze. Pak je pravda, že neměl právo takový návrh podat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumíme, že nám jde o formální stránku. Pan místopředseda Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, abychom dali zadostiučinění našemu jednacímu řádu, dovolte mi, abych navrhl procedurální návrh, a to vpustit z programu této schůze bod 164 - návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 2001, sněmovní tisk 997.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já dám neprodleně o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 249 z přítomných 165 bylo 147 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji za toto řešení.

 

Nyní prosím místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu a zpravodaje hospodářského výboru poslance Vojíře, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů, abychom se mohli věnovat bodu

 

136.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání
jaderných elektráren a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 951/ - třetí čtení

 

Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 951/3. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování. Prosím zpravodaje, aby navrhl postup při hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP