Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. října 2001 v 9.04 hodin

Přítomno: 170 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, dovolte mi, abych zahájil čtvrtý jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všem vám popřál krásné páteční ráno.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo má vydánu náhradní kartu nebo o ni požádá. Pan poslanec Tom Zajíček má náhradní kartu č. 23, pan poslanec Miloslav Ransdorf náhradní kartu č. 25, pan poslanec Jaroslav Gongol náhradní kartu č. 26 a pan poslanec Hynek Fajmon náhradní kartu č. 27.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Pavel Hrnčíř rodinné důvody, pan poslanec Miloslav Kučera ml. nemoc, pan poslanec Karel Kühnl nemoc, pan poslanec Ivan Langer rodinné důvody, pan poslanec Tomáš Teplík úmrtí v rodině a ze zdravotních důvodů se ještě omlouvá pan poslanec Petr Matějů.

Z vlády se dnes omlouvají předseda vlády Miloš Zeman - lékařský zákrok v nemocnici, místopředseda vlády Miroslav Grégr - kontrolní den v Jaderné elektrárně Temelín, pan ministr Miloš Kužvart - zasedání generální konference Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu v Paříži a pan ministr Jaromír Schling - účast na jednání ministrů visegrádské čtyřky odpovědných za dopravu.

Dnes projednáme nejdříve pevně zařazené body č. 31 a č. 26 a poté budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve druhém čtení, tzn. body č. 32 až 35.

O slovo se k pořadu schůze přihlásil jako první předseda klubu ČSSD Bohuslav Sobotka, poté vystoupí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o souhlas se změnou pořadu jednání v tom smyslu, že bych navrhoval zařadit stávající bod č. 35, sněmovní tisk 959 - vládní návrh zákona o státní pomoci - jako třetí bod dnešního jednání, to znamená jako třetí pevně zařazený bod po dvou již zařazených bodech. Je to na žádost zástupce předkladatele, ministra pro místní rozvoj.

A za druhé si dovoluji navrhnout přesunutí projednávání bodu č. 38, což je vládní návrh zákona o České národní bance, za bod č. 45, tak aby pokud možno při projednávání tohoto bodu zde mohl být přítomen guvernér České národní banky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Poprosil bych pana poslance Karla Vymětala, aby přednesl také své návrhy, a potom podrobíme tyto návrhy hlasování. Slova se ujme pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, děkuji za slovo.

Jménem svým a jménem pana poslance Exnera navrhuji Poslanecké sněmovně zařadit nový bod programu s názvem "Chování předsedy vlády při odpovědích na ústní interpelace poslanců" se zařazením ihned. Odůvodnění: Předseda vlády České republiky Miloš Zeman se včera při ústních interpelacích s drzostí a nadutostí sobě vlastní choval jako hulvát. Několikrát mě obvinil z neskutečné drzosti a že řvu jako dinosaurus vylézající z páchnoucích bažin. (Smích - potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, měl jste možnost navrhnout zařazení nového bodu. Máte právo na jeho odůvodnění, jenom bych byl nerad, aby toto odůvodnění vyznělo tak, jak by potom měl vypadat celý váš projednávaný bod.

Děkuji vám za shovívavost a prosím ostatní o klid.

 

Poslanec Karel Vymětal: Přitom pan předseda vlády řval u mikrofonu sám a málem rozbil řečnický pultík. Navíc při své inteligenci by mohl vědět, že dinosauři byli plazi a ti nebyli a nejsou vybaveni žádným hlasovým aparátem, takže řvát nemohou.

Poslance Exnera poslal do pražských Bohnic, aby se tam nechal do konce volebního období hospitalizovat. (Smích - potlesk.) Opakovaně vyhrožoval, že si měl přinést do sněmovny kulovnici. Poslance Filipa označil jako právníka, za kterého se považuje, přitom kolega Filip právníkem na rozdíl od předsedy vlády je. Některé lidi označil za novinářský póvl, případně televizní veřejně právní sebranku. Prohlásil, že poslanec Langer by neprošel absolvováním Vysoké školy ekonomické, což on sám zvládl. (Oživení v sále.) A poslanci Doležalovi popřál, aby mu zůstalo zachováno paroží. (Smích - potlesk.)

Protože, dámy a pánové, řídící schůze místopředsedkyně Buzková nevolala předsedu vlády k pořádku a nenapomenula jej, jsem přesvědčen o tom, že by Poslanecká sněmovna měla svým usnesením vyzvat předsedu vlády Zemana, aby se choval při jednání sněmovny slušně a nezneužíval svého postavení daného jednacím řádem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP