(17.30 hodin)
(pokračuje Gross)

Co se týče skladů nebezpečných látek, to je trošku horší záležitost.

Pokud hovoříme o skladech nebezpečných látek v továrnách, které fungují, tam takový problém není - muničky, chemičky apod. Máme přijatý zákon - teď nevím, jestli řeknu správně jeho název - o ochraně životního prostředí, který stanoví, že každý provoz, kde je nějaká nebezpečná výroba nebo nebezpečný sklad nebezpečných látek, musí mít zvláštní režim, musí mít svůj havarijní plán, což všechno jakž takž funguje a hasičský záchranný sbor dělá v této oblasti pravidelné kontroly, zda všechno je v pořádku, popř. Inspekce životního prostředí.

Větší problém je u skladování nebezpečných látek na nějakých divokých skládkách, nebo v místech, kde dříve byla nějaká fungující právnická osoba, která zkrachovala a zůstalo po ní něco, včetně skladů nebezpečných látek apod. Tady se to řeší tak, že není-li majitel, musí to řešit okresní úřad na náklady státu, pomáhá se v mnoha případech z Fondu životního prostředí. Ale tam souhlasím, že ta situace v mnoha případech je velmi tristní, a tady se případy řeší ad hoc, čili určitý problém tady zůstává. Určitou výhodu máme v tom, že většinou o těchto skladech nebezpečných látek se ví, takže i když se nedělají akutní opatření k tomu, aby se třeba sklad nějakých sudů někam přemístil nebo zlikvidoval, dělají se pravidelná měření a v případech jakýchkoli úniků nebezpečných látek začíná záchranný systém okamžitě reagovat. Ale souhlasím, že tady systémově to problém je - ne z hlediska akutního ohrožení života nebo zdraví lidí, z hlediska nějaké náhlé exploze nebo podobně, ale je to problém třeba kontaminace spodních vod, zhoršování životních podmínek a nezbytnosti náhradního zásobování apod. Tento problém tedy tady skutečně je.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministrovi vnitra a udílím slovo poslanci Kořistkovi k interpelaci na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta. Pan ministr zde není, takže máte, pane poslanče, možnost přednést svoji interpelaci a bude vám odpovězeno písemně.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Já chápu zahraniční cestu ministra Kužvarta, ale konstatuji, že se dnes nedozvím nejen já, nýbrž ani obyvatelé našeho regionu, jak se situace kolem lyžařských vleků na Pradědu nejnověji vyvíjí. Takže přečtu zde svoji interpelaci.

Vážený pane ministře, jistě jste zaregistroval silný apel řady poslanců, rady krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, podnikatelů i starostů z této části naší země ve věci záchrany lyžařských vleků na Pradědu. Nechci zde hovořit o rozvoji cestovního ruchu, o ohrožených pracovních místech, o vztahu státní správy k podnikatelům, kteří mají zájem podnikat, vzali si úvěry a na doporučení státních orgánů vybudovali občanskou vybavenost, provedli rekonstrukci vleků a sjezdovek, a po šesti letech jim stejné orgány říkají "ukončete svoji činnost".

V této oblasti Jeseníků, kde se již mnoho let lyžuje a kde byly vybudovány vleky, infrastruktura, chaty a hotely, hrozí likvidace celého střediska. Stále se setkávám s neodbornými názory ochranářského sdružení Sojka, se kterým jsem se již utkal při prosazování silničního obchvatu u obce Mikulovice. Tam rozum nad hloupostí zvítězil, obchvat stojí a občané jsou spokojeni.

Vím, že jednání probíhají a že původní nesmiřitelná stanoviska se přibližují.

Ptám se tedy - je šance na dohodu tak, aby mohla být zahájena lyžařská sezóna a stovky turistů v důsledku nejistoty nemusely rušit své zimní rekreace? Uvědomujete si, že ochrana životního prostředí je součástí komplexního řešení problému regionu a že by například orgány kraje a samospráva měly mít možnost do věci hovořit? A jste ochoten se vy osobně zasadit o to, aby se lyžování na Ovčárně, samozřejmě za respektování rozumných a realizovatelných podmínek ochrany přírody, povolilo?

Vážený pane ministře, přestože s velkou většinou vašich názorů na ochranu přírody souhlasím a mnohdy je ve sněmovně podporuji nebo je sám prosazuji, tento případ mě ovšem velice roztrpčil, a proto chci věřit, že se na vyřešení tohoto problému nakonec všichni shodneme. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan ministr Kužvart zde není, proto na interpelaci bude podle jednacího řádu odpovězeno do 30 dnů písemně.

Dále je na řadě pan poslanec Grebeníček s interpelací na pana ministra Vladimíra Špidlu. Nicméně podle sdělení pana poslance Grebeníčka zde došlo k dohodě a na interpelaci bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Grebeníček není přítomen. Domnívám se, že tento výklad lze přijmout.

Stejná situace je u paní poslankyně Taťány Jirousové, která interpeluje ministra zdravotnictví Bohumila Fišera. I zde existuje dohoda o písemné odpovědi, a paní poslankyně tudíž není přítomna.

Slovo tedy má pan poslanec Tomáš Kvapil k přednesení interpelace na ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, pan ministr mi dopoledne oznámil, že nebude na interpelace přítomen, a předal mi písemný podklad pro své vystoupení zde ve sněmovně, který mu zpracoval jeho úřad.

Chtěl bych tu připomenout, že doba interpelací je dána zákonem. Považuji za nepřijatelné, pokud si tento čas členové vlády vyhrazují pro jiný program. Pan ministr může mít ke své nepřítomnosti samozřejmě velmi vážný důvod. To však nemohu posoudit, neboť mi ho nesdělil.

A teď k vlastní interpelaci.

Již dva roky usiluje obec Přáslavice o vyřešení chaotického dopravního značení ve své místní části Kocourovec. Tato místní úprava nutí občany Kocourovce stejně jako návštěvníky blízkého motorestu přestupovat dopravní předpisy. Cituji z písemného materiálu, který mi pan ministr dopoledne předal. Pro vysvětlenou k požadavku z obsahu dopisu pana starosty Aufarta nutno konstatovat, že dopravní značení v dodatkových tabulkách upřesňujících dopravní značky, pod kterými jsou umístěny, musí být stručné a výstižné, to znamená, že pojmem "Armáda České republiky" jsou míněni i její zaměstnanci, vojenští i občanští, zásobování kasáren, soukromé návštěvy vojáků základní služby apod. a celý tento text není možné vypisovat na dodatkových tabulkách dopravního značení.

Toto konstatování je sice hezké, ovšem problém je, že policie asi neví, že dodatkové tabulky mají tento široký význam, a perzekvuje zbytečně občany.

Cílem mé interpelace je přinutit Ministerstvo dopravy a spojů, aby problém vyřešilo ke spokojenosti občanů. Proto nepřijímám písemný podklad pro pana ministra jako odpověď a žádám, aby Ministerstvo dopravy a spojů konečně jednalo a aby mi byla v zákonné lhůtě dána řádná odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, váš čas vypršel. Máte nárok na písemnou odpověď do 30 dnů podle jednacího řádu.

Dále má slovo pan poslanec Miroslav Beneš, který interpeluje ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní místopředsedkyně, pane ministře, v pořadí osmý interpelující, v pořadí šestý interpelovaný, přičemž ze šesti pouze dva - takže oceňuji vaši přítomnost zde, pane ministře.

Já vím, že v souvislosti s regulátorem jste již byl interpelován, a proto svůj dotaz velmi zkrátím, neboť nechci stále znovu opakovat, že rozhodnutí regulátora o stanovení cen elektrické energie pro dodavatele má významný vliv na cenu tepla, resp. na hospodaření tepláren.

Moje otázka tedy v návaznosti na vaše odpovědi je velmi jednoduchá: Vážený pane ministře, uvědomujete si dopad opatření regulátora do cen tepla?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan ministr Miroslav Grégr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP