Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. října 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 198 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, členové vlády, zahajuji třetí den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám a přeji dobré ráno. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně požádali o vydání náhradních karet.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Kučera Miloslav pro nemoc, pan poslanec Karel Kühnl také pro nemoc. Z vlády se na dnešní den omlouvá pan ministr Karel Březina - přednáší na dvou seminářích na veletrhu Invex Brno, pan ministr Jan Fencl - jednání desáté schůze Senátu. Pan ministr Bohumil Fišer zastupuje místopředsedu Vladimíra Špidlu na jednání v Českých Velenicích a Gmündu. Pan ministr Miloš Kužvart - účast na zasedání generální konference OSN pro výchovu, vědu a kulturu v Paříži. Pan místopředseda Pavel Rychetský - účast na desáté schůzi Senátu a pan ministr Jaromír Schling - účast na jednání ministrů zemí visegrádské čtyřky odpovědných za dopravu.

Pan poslanec Miloslav Ransdorf má náhradní kartu č. 2.

Vzhledem k tomu, že je omluven pan ministr Březina, nebude dnes projednávána jeho odpověď na písemnou interpelaci a začneme projednávat přerušený bod, což je bod č. 2, návrh státního rozpočtu na rok 2002. Poté budeme pokračovat podle schváleného programu, tzn. body 28, 29, 30, 32 a 37. Jedná se o návrhy zákonů ve druhém čtení.

Pokud nejsou žádné procedurální připomínky, dovolte mi, abych otevřel bod jednání, kterým je státní rozpočet České republiky pro rok 2002, bod 2, který jsme včera vpodvečer přerušili po ukončení obecné rozpravy.

Nyní bych požádal ministra financí o závěrečná slova, poté se přihlásí zpravodajové pan poslanec Tlustý a pan poslanec Václavek. Prosím pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pouze stručně shrnul proběhnuvší debatu v prvním čtení nad vládním návrhem státního rozpočtu pro rok 2002. Chtěl bych se nejprve vyjádřit k debatě nad očekávaným schodkem letošního roku.

Plně podporuji stanovisko, které zde zaznělo z úst předsedy klubu sociální demokracie pana poslance Sobotky. Všechny dodatečné výdaje státního rozpočtu v rozsahu cca 46 mld., to jsou výdaje na dluhopisové programy, pro připomenutí náhradu škod způsobených suchem, náhradu výplat ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen a na úhradu ztráty Konsolidační banky za rok 1999, jsou hrazeny z výnosů emisí státních dluhopisů. Podle platných rozpočtových pravidel tyto emise schválila Poslanecká sněmovna, stejně tak Senát. Rovněž zákonem tyto komory stanovily, že výnosy z prodeje dluhopisů mohou být v roce 2001 použity jako dodatečné výdaje státního rozpočtu pro rok 2001. Čili znovu opakuji, bez těchto dodatečných dluhopisů by schodek skončil o cca 10 mld. Lépe, na úrovni 39 mld. korun. Včetně těchto dluhopisů jsme někde na úrovni 85 mld. Zaznívala zde kritika na zvyšování deficitu veřejných financí, na prohlubování státního dluhu. Já jsem ve své úvodní zprávě otevřeně a myslím že férově řekl, že ano, jsme si vědomi problému deficitu veřejných financí a jistého prohlubování státního dluhu.

Myslím, že tuto věc nelze posuzovat vytrženě z kontextu ostatních makroekonomických indikátorů, z kontextu celkového vývoje. Je třeba vnímat, že ty deficity mají v podstatě dva zdroje. Jeden zdroj jsou ony transformační náklady spojené zejména s očištěním bankovního sektoru a druhý zdroj jsou strukturální problémy českého státního rozpočtu. Ty spočívají v podstatě v nevyrovnanosti příjmové kvóty, tzn. kvóty daňové, kvóty pojistného a výdajové kvóty. Tento problém zde existuje a bude vyžadovat dlouhodobé řešení. Znamená to, že musíme řešit obě tyto složky tohoto deficitu zvlášť.

Ta první složka - zaplacení starých dluhů - je řešena tím, že např. v tomto roce platíme ztrátu Konsolidační agentury, respektive banky za dva roky - 1999 a rok 2000 - protože v minulých letech se to neudělalo. V příštím roce budeme platit již pouze za rok 2001 a v následujících letech postupně by měly tyto schodky vymizet. Odhad máte v podkladu o rozpočtovém výhledu. Očekáváme, že v podstatě v letech 2003, 2004 by měly výrazně klesnout tyto náklady a měly by uvolnit ruce budoucím rozpočtářům.

Pokud jde o strukturální deficit, ten, jak jistě uznáte, a bylo to tady mnohokrát komentováno, má hlubší charakter. Má charakter nesouladu mezi příjmovou a výdajovou stranou. Vyžaduje změny řady zákonů, změnu koncepce některých politik a bude trvat nějakou dobu, než k této změně dojde. Je to otázka velmi širokého politického konsensu. Nicméně pohybujeme se dnes na úrovni schodku, který je srovnatelný s maastrichtským kritériem řádově okolo 5 až 6 %.

To znamená, máme téměř dvojnásobné schodky. Upozorňuji na to, že velmi podobné schodky, jaké máme dnes my, měla ještě téměř polovina zemí EU v polovině 90. let, to znamená téměř na sklonku vstupu do Evropské měnové unie.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte pane ministře. Já bych poprosil levou část sněmovny, i pana poslance Kapouna. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji pane předsedající.

…měla řada zemí EU ještě v polovině 90. let. Pod tlakem vážných okolností, zejména v zájmu vstupu do EU, byla schopna provést taková opatření, a to jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, to bych chtěl zdůraznit, která vedla k tomu, že příslušné schodky jsou podstatně nižší. Jinak s problémem deficitu bojuje řada jiných tranzitivních zemí. Domnívám se, že jsme zahájili etapu oživení ekonomiky, etapu vybudování nových fundamentů ekonomiky jako otevřené a konkurenceschopné ekonomiky a stojíme na začátku etapy konsolidace veřejných financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP