(18.20 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Na závěr mi dovolte konstatovat, že v prvé řadě dnes a v následujících jednáních půjde o politické rozhodnutí. Půjde o to, jak přistoupíme ke krajským samosprávám. Otázka financování je zde jistě stěžejní, a to proto, že tento zákon velmi výrazně zasahuje do systému veřejných financí. Přesto se může stát, že zde dnes zazní i návrhy, se kterými nebudu moci souhlasit nikoliv z politických důvodů, ale z důvodů čistě praktických a ekonomických. Vyzývám vás proto všechny, abychom k této problematice přistupovali se zvýšenou obezřetností, s rozvahou a s ohledem na současný stav veřejných financí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Ještě předtím, než udělím slovo zpravodaji s procedurální poznámkou, se přihlásila paní poslankyně Vlčková.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, zpochybňuji hlasování číslo 43. Hlasovala jsem proti a na sjetině mám jiný údaj.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je k poslednímu hlasování, kdy jsme zamítli zákon o přiznání k majetku. Já se pokusím vás všechny přivolat. Padla námitka na poslední hlasování č. 43 od paní poslankyně Vlčkové.

Paní poslankyně Vlčková přišla okamžitě, když zjistila sjetinu, já jsem nechtěl přerušovat úvodní vystoupení pana ministra Rusnoka. Svou vůli můžete vyjádřit v hlasování o námitce. Není k tomuto rozprava. Padl procedurální návrh a o něm se hlasuje bez rozpravy.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, žádám o desetiminutovou přestávku na jednání klubu KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vyhlašuji přestávku na 10 minut do 18.32 hodin. Pan poslanec Vymětal. Podle novely jednacího řádu při těchto hlasováních - já mu poděkuji, protože jsem se nepodíval do šuplíku.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dovoluji si vás upozornit a sněmovnu také, že usnesením č. 326 z 13. schůze 8. června 1999 sněmovna přijala usnesení, kde se hovoří, že podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že vyhoví-li Poslanecká sněmovna námitce proti hlasování, § 76 odst. 6, musí se hlasování opakovat. Přerušení jednání v okamžiku před opakováním hlasování vyhlášením přestávky na žádost klubu není možné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já si myslím, přátelé, že bychom se měli navzájem poslouchat. Nebudu vykládat jednací řád. Paní poslankyně Vlčková v momentě, když zjistila, že má špatný záznam na sjetině hlasování, mně přišla oznámit, že se hlásí s procedurální poznámkou. Opakovaně tvrdím, že již vystupoval pan ministr financí a já jsem jeho úvodní slovo nechtěl přerušit. Proto jsem dal tuto možnost vystoupit paní poslankyni Vlčkové okamžitě, jak pan ministr skončil. Paní poslankyně zpochybnila hlasování, takže o této její námitce můžeme hlasovat.

Chtěl bych sdělit, že není rozprava k tomuto bodu. Je vznesena námitka k hlasování a já o této námitce nechám hlasovat. Odhlašuji vás a žádám vás o novou registraci.

Pane poslanče nedám vám hlas, protože není rozprava. Jestli chcete vystoupit za klub, vystupte za klub.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, pan kolega Vymětal četl jednací řád a nebylo zatím vyhověno námitce. Vždyť to není pravda. Tak jak jste to přečetl, tak jednoznačně je tu právo na to, požádat o pauzu na klub. Až poté, co by bylo vyhověno námitce, není možné toto učinit. Přečtěte si tuto novelu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě se hlásí konečně řádný předseda poslaneckého klubu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vzhledem k vývoji událostí a nejasné proceduře žádám o půlhodinu na poradu poslaneckého klubu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane předsedo, ani vám nevyhovím v tomto požadavku.

Pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, velmi bych požadoval, abychom se pokusili v klidu věcně tento problém vyřešit. Myslím, že zájem na tom máme všichni. Fakta jsou jasná. Paní kolegyně vznesla námitku, nicméně bývalo zvykem, tak abychom předcházeli těmto dramatům, že bude-li námitka po zahájení projednávání dalšího bodu, nebude se přerušovat bod, dojede se rozjednaný bod bezprostředně po ukončení bodu.

Byl bych rád, pane předsedající, kdybyste mi umožnil vystoupit, aniž bych byl přerušován.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím kolegy z levé strany, aby se zdrželi hlasitých výkřiků. Já pana místopředsedu také přeruším, protože to bychom mohli jednat ještě tři dny a pak bychom vznášeli námitku. To nebylo nikdy zvykem, abychom po dojednání bodu teprve vznášeli námitky k hlasování. Pane místopředsedo, to opravdu ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je mi líto. Chtěl jsem to řešit smírnou cestou, klidně. Protože to, co citoval pan kolega Vymětal, byl postup, který znamená, že bychom se jím měli řídit v okamžiku, když byla schválena námitka, bylo vyhověno námitce. Vy jste odmítl vyhovět žádosti předsedy poslaneckého klubu ODS na poradu poslaneckého klubu v délce 30 minut a já bych v tuto chvíli vznesl námitku proti vašemu postupu, a tudíž bychom měli rozhodnout o této námitce, kterou vůči postupu z vaší strany, kterým jste odmítl vyhovět žádosti předsedy poslaneckého klubu na vyhlášení přestávky v délce 30 minut na poradu klubu ODS.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane místopředsedo, já jsem svolil s tím, že uděláme přestávku 10 minut tak, jak zazněla první námitka před hlasováním, protože se všichni pořád hlásili a dohadovali.

Ještě pan předseda poslaneckého klubu Vojtěch Filip. Skutečně vystupují jenom ti, kteří mají přednostní právo vystoupení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já děkuji panu místopředsedovi Langerovi, který umožnil hlasovat o námitce svým návrhem, kterým požaduje zpochybnit rozhodnutí předsedajícího, protože tím v podstatě zamezil tomu, aby byla vyhlášena přestávka na poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL. Jestliže to pan místopředseda sněmovny Ivan Langer myslí vážně, můžeme obojí hlasování spustit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, můžeme obojí hlasování spustit. Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych velmi rád upozornil pana předsedu poslaneckého klubu KSČM, že nerozhodnost předsedajícího v tom, kdy nejprve vyhlásil přestávku a měl stát za svým slovem, že vyhlásil desetiminutovou přestávku, dále váhání při vyhovění žádosti klubu KDU-ČSL, zda povolit přestávku na poradu klubu KDU-ČSL, a následně odmítnutí zcela legitimní žádosti předsedy poslaneckého klubu ODS, to je to, co nás uvedlo do zmatku, chaosu a nejistoty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP