(12.50 hodin)

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále doporučuji hlasovat o návrhu C2. Jedná se o nové znění článku 2 bod 4. Zpravodajka doporučuje.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Nepřijali-li jsme to pod bodem 9, je stanovisko doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 233 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 byl tento návrh přijat, když z přítomných 161 se 106 vyslovilo pro a 14 proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Tím se stal nehlasovatelným návrh B9, protože byl totožný. Dále doporučuji, abychom hlasovali v orientačním hlasování mezi dvěma daty, která se váží k přechodným ustanovením. Tato dvě data jsou uvedena pod písmeny B8 a C1. Navrhuji orientační hlasování. Jen připomínám, že B8 určuje lhůtu, kdy je povinnost svolat společenství a provést následné kroky 30. června 2002. Varianta C1 je delší - 31. 12. 2003.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid! Vzhledem k tomu, že jednací řád hovoří jasně o orientačním hlasování, budeme v orientačním hlasování rozhodovat mezi datem 30. 6. 2002 a 31. 12. 2003.

 

V hlasování 234, které zahajuji, se ptám, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 bylo pro 9 poslanců.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 235 a ptám se, kdo podporuje datum 31. 12. 2003.

Pro tento návrh se vyslovilo 72 poslanců. To znamená, že budeme nejprve hlasovat o bodu C1.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Bod C1 je pozměňovací návrh k usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je to datum, které je delší než datum obsažené v usnesení výboru. Tento návrh doporučuji. (Navrhovatelka nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 236 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 nebyl tento návrh přijat, když z přítomných 160 se 68 vyslovilo pro a 88 proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Tím jsme vyčerpali samostatné body usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a můžeme hlasovat o zbylých bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nemůžeme, paní zpravodajko. Nyní musíme hlasovat o bodě B8.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobře, budeme tedy pokračovat. Budeme pokračovat body B.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní zpravodajko, ne. My jsme v orientačním hlasování rozhodli o dvou bodech. Zatím jsme hlasovali o jednom, ten přijat nebyl. Nyní budeme hlasovat o druhém.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Ano. Stanovisko zpravodajky je záporné, stanovisko navrhovatelky je rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 237 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 nebyl tento návrh přijat, když z přítomných 160 se vyslovilo 6 pro a 138 proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále navrhuji hlasovat o usnesení výboru pro veřejnou správu pod bodem A jako o celku. Zpravodajka doporučuje, navrhovatelka doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 238 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 byl tento návrh přijat, když z přítomných 160 se vyslovilo 150 pro a jeden proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále doporučuji hlasovat o bodu B1. Stanovisko zpravodajky je doporučující, stanovisko navrhovatelky je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 239 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 byl tento návrh přijat, když z přítomných 160 se vyslovilo 129 pro a 17 proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále doporučuji hlasovat o upraveném návrhu B2, tak jak byl přednesen panem poslancem Chobotem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní navrhovatelka má slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Já se domnívám, že o tomto návrhu nemůžeme hlasovat dříve, než rozhodneme o schválení legislativně technických úprav, které se vztahovaly právě k tomuto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, to je pravda. Mám pocit, paní zpravodajko, že ve schválené proceduře bylo hlasovat o legislativně technických úpravách na začátku. Tento návrh jste nepřednesla. Myslím, že by bylo nejjednodušší, jak se to stalo u minulého zákona, legislativně technické úpravy odhlasovat nyní a pak pokračovat.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Souhlasím. Dávám návrh na hlasování o přednesených legislativně technických úpravách. Stanovisko zpravodajky je doporučující, stanovisko navrhovatelky rovněž doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 240 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 byl tento návrh přijat, když z přítomných 160 se vyslovilo 157 pro a nikdo proti.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dále navrhuji hlasovat o B2, upraveném tak, jak byly nyní schváleny legislativně technické připomínky. Stanovisko zpravodajky je doporučující, stanovisko navrhovatelky je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pravděpodobně s procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Obávám se, že po legislativně technické změně není možné hlasovat, protože o bodu 9 jsme už hlasovali a už jednou jsme o něm rozhodli.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O bodu 9 pod bodem A. K němu se vztahovala legislativně technická změna. To je bezesporu problém. Byla chyba, že nebyl předložen návrh na legislativně technické změny na začátku. Jsem přesvědčena o tom, že tato věc se dá opravit, že můžeme dohlasovat veškeré pozměňovací návrhy, pak se vrátit k bodu 9, bod 9 revokovat a hlasovat o něm znovu ve znění legislativně technické úpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP