(11.30 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: V tomto případě budeme hlasovat o alternativním návrhu k tomuto pozměňovacímu návrhu. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 172 poslanců pro 32, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní pozměňovací návrh C7. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 172 poslanců pro 26, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh C8. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 172 poslanců pro 25, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh C9. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 172 poslanců pro 25, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní alternativní návrh k C9, jak je uveden na straně 10. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jsem přesvědčen, že tento návrh je nehlasovatelný, že jsme o něm jednou hlasovali pod alternativou C5.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ne, to se týká jiného odstavce.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 172 poslanců pro 29, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní přicházíme k pozměňovacímu návrhu C10. Pane předsedající, domnívám se, že jsem možná já se dopustil chyby, že jsme nejprve nedali hlasovat o legislativně technických návrzích, které jsem přednášel v úvodu. Nyní bychom měli hlasovat o C10 ve znění legislativně technických připomínek. Myslím, že bychom to mohli vyřešit, kdybychom teď odhlasovali legislativně technické připomínky, a pak by tento návrh byl ve znění legislativně technických připomínek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já s vámi souhlasím. Legislativně technické připomínky, které zazněly v průběhu rozpravy ve třetím čtení, podrobíme nyní hlasování. Týká se to i bodu 10, kde místo písmena m) bude písmeno c) a nahrazeno bodem d). Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Payne: Já bych se chtěl zeptat, v čem legislativně technické připomínky jsou základní koncepční změnou zákona. Zpravodaj nám říkal, že napřed budeme hlasovat o koncepčních změnách a pak o ostatních. Já skutečně protestuji proti tomuto vedení zpravodaje, který manipuluje sněmovnou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, tady nejde o žádnou manipulaci ve vašem bodě č. 10, kdy legislativa zaměnila písm. c) a písm. m) a písm. m) za písm. d). Pokud chceme hlasovat seriózně o vašem návrhu pod bodem 10, nejdříve musíme napravit chybu, která vznikla v přepisu vašeho pozměňovacího návrhu.

 

Poslanec Jiří Payne: Přesto se domnívám, že legislativně technické připomínky nejsou koncepční změnou. Zpravodaj tady s námi provádí nepěknou hru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že v tomto případě, pokud bychom nezměnili legislativně technicky tyto dvě písmena, byl by váš takto napsaný pozměňovací návrh nehlasovatelný, protože neodpovídá novele zákona.

 

Já dávám hlasovat o legislativně technických podmínkách.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 172 poslanců pro 153, proti 3. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o písm. C10.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ano. Pozměňovací návrh C10 zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje. )

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 171 poslanců pro 29, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Přicházíme k pozměňovacímu návrhu C11. Zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 171 poslanců pro 27, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh C12 zpravodaj nedoporučuje. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 171 poslanců pro12, proti 141. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní přicházíme k pozměňovacím návrhům, které jsou obsaženy v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jsou na straně 2. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 171 poslanců pro 118, proti 41. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh A2 zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel ponechává na rozhodnutí sněmovny.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 170 poslanců pro 91, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh A3 zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 171 poslanců pro 146, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pozměňovací návrh A4 zpravodaj doporučuje. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 171 poslanců pro 125, proti 33. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP