(16.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že neuplynuly lhůty k projednávání bodu "Změny v orgánech Poslanecké sněmovny", ani lhůty k návrhům zákonů, které máme projednávat ve třetím čtení, končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Připomínám, že jsme se usnesli, že přerušujeme toto jednání do pátku 9.00 hodin, kdy začneme pevně zařazenými body s tím, že prvním bodem bylo třetí čtení zákona o církvích, druhým bodem potom zákon o myslivosti, s tím, že jednání v pátek bylo stanoveno ve lhůtě od 9.00 hodin do 13.00 hodin.

 

(Jednání skončilo v 16.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP