(9.20 hodin)

(pokračuje Hojdar)

Stanovisko pana místopředsedy je neutrální, stanovisko zpravodaje také neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 171 poslanců pro 54, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali veškeré návrhy i doprovodná usnesení. Jak jsem konstatoval, zákon jako celek byl schválen a přijat. Končím proto bod číslo 60 a děkuji panu místopředsedovi vlády i zpravodaji.

Pan ministr žádá o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dovolím si poděkovat, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za schválení tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil předseda volební komise pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky včerejších tajných voleb. V první volbě v prvém kole členů dozorčí rady České konsolidační agentury (bod 102) bylo vydáno 166 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 164 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Petra Braného bylo odevzdáno 24 hlasů, pro pana Michala Doktora bylo odevzdáno 112 hlasů, pro pana Vladimíra Doležala bylo odevzdáno 105 hlasů, pro pana Josefa Hojdara bylo odevzdáno 111 hlasů, pro pana Libora Ježka bylo odevzdáno 112 hlasů, pro pana Miroslava Kalouska bylo odevzdáno 70 hlasů, pro pana Ivana Pilipa bylo odevzdáno 74 hlasů, pro pana Vladimíra Tlustého bylo odevzdáno 94 hlasů, pro pana Milana Urbana byl odevzdán 101 hlas a pro pana Miloslava Vlčka bylo odevzdáno 100 hlasů.

V prvém kole tedy byli zvoleni pánové, Michal Doktor, Libor Ježek, Josef Hojdar, Milan Urban, Vladimír Doležal, Vlastimil Tlustý a Miloslav Vlček. Do druhého kola postupují pánové Ivan Pilip, Miroslav Kalousek a Petr Braný.

 

V prvé volbě v prvém kole členů dozorčí rady Grantové agentury (bod 80) bylo vydáno 166 hlasovacích lístků a odevzdáno bylo 166 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jarolíma Bureše bylo odevzdáno 32 hlasů, pro paní Lenku Deverovou 105 hlasů, pro pana Jiřího Fance bylo odevzdáno 109 hlasů, pro pana Stanislava Fischera bylo odevzdáno 22 hlasů, pro pana Eduarda Gombára bylo odevzdáno 89 hlasů, pro pana Borise Kreuzberga bylo odevzdáno 35 hlasů, pro pana Huberta Kříže bylo odevzdáno 119 hlasů, pro pana Miroslava Máčeho bylo odevzdáno 98 hlasů, pro pana Michala V. Marka bylo odevzdáno 107 hlasů, pro pana Antonína Sochora bylo odevzdáno 103 hlasů a konečně pro pana Augustina Svobodu bylo odevzdáno 116 hlasů.

V prvém kole tedy byli zvoleni pánové a paní Hubert Kříž, Augustin Svoboda, Jiří Fanc, Michal V. Marek, Lenka Deverová, Antonín Sochor, Miroslav Máče a Eduard Gombár. Do druhého kola pak postupují pánové Boris Kreuzberg a Jarolím Bureš.

 

Ve třetí volbě, první kolo, člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (bod 81) bylo vydáno 166 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 166 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslankyni Miroslavu Vlčkovou 28 hlasů, pro poslance Tomáše Kvapila bylo odevzdáno 28 hlasů a pro poslance Jiřího Drdu bylo odevzdáno 96 hlasů.

V prvém kole tedy byl zvolen Jiří Drda. Tím tato volba končí.

 

Současně chci sněmovnu požádat, aby hlasováním rozhodla o tom, že obě druhá kola tajných voleb proběhnou bezprostředně po projednání pevně zařazených bodů dnešního jednacího dne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Slyšeli jste výsledky prvého kola voleb i procedurální návrh, abychom po pevně zařazených voleb, které nás ještě čekají, a to je bod 61 a 89, provedli druhé kolo voleb, které jsou připraveny a mohou proběhnout.

Dále se s procedurálním návrhem hlásí pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si požádat, aby před volby za pevně zařazené body - máme ještě dva - byl zařazen bod 65, návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona o vyřizování a přijímání stížností. Důvodem tohoto návrhu je, že tento návrh by měl být dnes ve třetím člení projednán. Je nekonfliktní, velmi krátký a měl by být projednán dnes, protože na zítřejší zasedání se zpravodaj z naléhavých důvodů musí omluvit. Domnívám se, že nás to příliš nezdrží a že tím projednáme ve třetím čtení důležitý zákon.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Je to bod 65. Tento návrh je možné uskutečnit, přesto o něm musíme nechat hlasovat.

Nejprve dám hlasovat o návrhu pana poslance Křečka, protože požaduje ještě před blok voleb zařadit bod číslo 65, a poté bychom odhlasovali že provedeme druhé kolo voleb. Jsou námitky k této proceduře? Nejsou.

Zahajuji hlasování a ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 173 poslanců pro 147, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat podle tohoto schváleného programu. Nyní budeme projednávat třetí čtení bodu 61, poté bod 89, poté třetí čtení bodu 65 a pak bude následovat druhé kolo tajných voleb.

 

Otevírám tedy bod 61, kterým je

 

61.
Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 875/ - třetí čtení

 

Na místo u stolku zpravodajů již zasedl místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu pan Miroslav Grégr a nyní přichází i zpravodaj hospodářského a ústavně právní výboru pan poslanec Martin Starec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 875/5.

Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj, po něm pan Doležal, poté pan místopředseda vlády. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přečetl bych tři drobné pozměňovací návrhy legislativně technického typu, to znamená legislativně technické úpravy. První by byla k písmenu A, to je k návrhům rozpočtového výboru, k bodu 6. Tam prosím doplnit takto: v § 4 odst. 2 písm. d) slova "na spotřebitelský úvěr" nahradit slovy "souvisejících se spotřebitelských (?) úvěrem". To znamená slovo "související" doplnit o "ch".

Dále hned další řádek je pochopitelně bod 7, jinými slovy A7. Text potom pokračuje dál v § 4 odst. 2 písm. f) a dále. A dále u A 13 § 9 zní -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vás zarazím. Požádám opět sněmovnu o klid.

Pokud máte před sebou, přátelé, pozměňovací návrhy, tisk 875/5, tak já zde nemám bod číslo 7, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP