(12.30 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Nabízím debatu o tom, zde státní dluh skutečně roste, nebo zda pouze vytahujeme kostlivce ze skříní. Jsem ochoten přiznat, že pravda bude někde uprostřed. Bezesporu deficity, které navrhla tato vláda do rozpočtu, jsou součástí růstu státního dluhu, jsou součástí zvolené strategie, jsou oním palivem, kterým vyvádíme letadlo na vzestupnou dráhu. Nechť se někteří kolegové nedomnívají, že to, že byly špatné úvěry vyvedeny na světlo, znamená lití peněz do ekonomiky; to je pouze výrazné zpřesňování evidence a nic jiného.

Kolegyně a kolegové, protože se blíží polední přestávka a já chci svého jmenovce překonat alespoň o dvě minuty ve srovnání s jeho projevem, který zde měl včera o internetu, dovolte mi, abych se chýlil ke konci a sdělil vám, že vláda podle svého nejlepšího vědomí a svědomí již nyní, ve třetím roce své existence, splnila i poslední větu ze svého programového prohlášení, to je, že předá zemi v lepším stavu, než v jakém ji sama zdědila.

Jsem si vědom toho, že se vláda pohybuje v nesnadném mediálním prostředí, které má někdy spíše dezinformační než informační charakter. Při jejím nástupu jsem si přečetl od mnoha rádoby renomovaných komentátorů, že za této vlády vzroste inflace, uprchnou zahraniční investoři a bude zastavena privatizace. Inflace se snížila z 10 na 4 procenta, objem zahraničních investic se více než zdvojnásobil a před týdnem jsme doprivatizovali poslední komerční banku. Od té doby mám k novinářům podobný vztah jako kocour Garfield k pavoukům, a právě proto se nechci na toto téma příliš rozhovořovat.

Jsme si vědomi problémů, které máme. Sám jsem zde uvedl jako problém špatný výběr daní. Domnívám se, že v příštím roce své existence bude muset vláda usilovat o to, aby tempo ekonomického růstu, které na rozdíl od kolegy Klause na tento rok odhaduji na 4 procenta - on ho odhaduje na 3,5 procenta -, bylo dále zvýšeno zhruba na pětiprocentní hranici, která je stále v reálných možnostech této ekonomiky, aby tento růst byl i nadále tažen nikoliv převážně spotřebou, i když je bezesporu důležitá, ale efektivními a racionálními investicemi.

Vláda bude usilovat o to, aby udržela inflaci přibližně na dnešní čtyřprocentní hodnotě, která je výrazně nižší, než je hodnota v zemích s tranzitivní ekonomikou, a jen o jedno až dvě procenta při současné situaci vyšší než v zemích EU. Záleží to ovšem do značné míry na již zmíněném pohybu světových cen ropy a zejména zemního plynu.

Vláda bude usilovat o snížení nezaměstnanosti pod hranici 7 procent a o uzavření přístupových jednání s EU tak, aby všech třicet kapitol bylo za podmínek výhodných pro ČR ukončeno do konce prvního pololetí příštího roku.

Budeme samozřejmě pokračovat v decentralizaci, v soudní reformě a v řadě dalších operací, kterou jsou popsány ve zprávě a které proto nechci opakovat.

Kolegyně a kolegové blíží se předvolební období. Chápu, že každé téma, tím spíše tak tučné sousto, jako je zpráva vlády, se může stát předmětem politických licitací. Ať bude přijato touto sněmovnou jakékoliv usnesení, navrhuji vám jako předkladatel, aby Poslanecká sněmovna vzala tuto zprávu na vědomí. Jestliže jakákoli opoziční skupina zatouží po tom, využít této zprávy k politickým exhibicím, respektuji, že má na to plné právo.

Závěrem bych vám chtěl připomenout slova slavného alžbětinského dramatika: Růže, byť nazvána jinak, voněla by vždy stejně. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji předsedovi vlády za úvodní slovo ke zprávě o stavu realizace programového prohlášení.

Vzhledem k tomu, že i on připomněl polední přestávku a mám před sebou program organizačního výboru, který by měl zasednout o polední přestávce, a protože je tento program dnes náročný - projednává body na druhé pololetí letošního roku, po dohodě s vedením sněmovny přerušuji projednávání tohoto bodu.

Žádám všechny členy organizačního výboru, aby se dostavili do deseti minut do místnosti číslo 106. Poté bude následovat polední přestávka. Sejdeme se ve 14 hodin, kdy otevřeme rozpravu, do které je do současné doby přihlášeno 19 lidí. Jako první bude hovořit předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus, po něm se připraví pan kolega Karel Kühnl.

Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.37 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP