(9.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Takže, pokud pan kolega Gongol bude souhlasit, nebudeme v tuto chvíli o jeho návrhu hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: I když zřejmě on to myslel opačně, jak vidím z pořadí hlasování, ale už se stalo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Kolega Gongol ale souhlasí, čili v tuto chvíli o jeho druhém návrhu nebude Poslanecká sněmovna hlasovat.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Pilipa, který navrhuje do bodu II doplnit nový bod: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby při konečném vypořádání ztrát vyplývajících ze špatného hospodaření IPB postupovala tak, aby maximálně snížila dopady na veřejné rozpočty ČR."

Stanovisko zpravodaje je doporučující. (Stanovisko předkladatele bylo neutrální.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 190 poslanců 109 pro, 17 proti, čili návrh byl přijat a vláda bude maximálně snižovat dopady na veřejné rozpočty.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní nám zbývají dva návrhy usnesení, které předložil pan kolega Tlustý. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o jeho prvním návrhu, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby jakékoli záruky ve prospěch ČSOB, jak v podobě nové záruční smlouvy, tak ve formě dodatků k již existujícím záručním smlouvám, předložila ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR."

Stanovisko zpravodaje je záporné. (Stanovisko předkladatele bylo nesouhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 190 poslanců 62 pro, 104 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Druhý pozměňovací návrh pana poslance zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Úřad pro vyšetřování korupce a závažné hospodářské kriminality, aby bylo prošetřeno, zda postup hlavních aktérů za stát nebyl ovlivňován zainteresovanými subjekty, tj. představiteli ČSOB." - (Poslanec Tlustý: Nikoli Úřad, ale Službu.) - Ano, tedy nikoli Úřad pro vyšetřování, nýbrž Službu pro vyšetřování.

Stanovisko zpravodaje je negativní. (Stanovisko předkladatele rovněž.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 190 poslanců 70 pro, 92 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Urban byl zachráněn kolegy z nepodpory tohoto návrhu.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Domnívám se, že jsme v tuto chvíli hlasovali o všech předložených návrzích.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Odškrtával jsem si jednotlivé pozměňovací návrhy, zdá se mi totéž.

Pan místopředseda Brožík má poznámku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nehlasovalo se o mém pozměňovacím návrhu k bodu 1a.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: My jsme hlasovali o bodu 1a jako takovém.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, myslím si především, že procedura byla schválena - to za prvé. A za druhé - žádné 1a tady není. Myslíte asi II.1a?

Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, jestli dovolíte, abych se zastal zpravodaje, v diskusi o proceduře tady padl návrh, aby byl hlasován nejprve návrh na vypuštění bodu 1a. Zpravodaj oponoval tím, že se bude hlasovat o jednotlivých bodech, to znamená, že trval na proceduře, a my jsme jeho stanovisko podpořili. Procedura tedy byla schválena a tento návrh je tudíž v tuto chvíli již nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě se hlásí pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedo, chtěl jsem jménem klubu sociální demokracie požádat před závěrečným hlasováním o desetiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, budeme pokračovat v 9.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP