(16.40 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Dovolte mi, pane poslanče Hynku Fajmone, abych vám popřál v tomto duchu mnoho dalších úspěchů na politické frontě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za vysvětlení a za celou odpověď.

Chtěl bych uvést, že pokud se týká interpelací týkajících se volebního obvodu, pane premiére, určitě si dobře vzpomínáte na to, že jsem podával písemnou interpelaci týkající se privatizace letiště v bývalém vojenském prostoru v Milovicích a stejně tak jsem podal několik dalších interpelací týkajících se volebního obvodu na členy vaší vlády, takže vaši námitku týkající se nedostatečného zájmu o volební obvod odmítám.

Pokud se týká vašeho vysvětlení, rád si ten zdroj, který jste zde uvedl k jednacímu řádu britského parlamentu, od vás vypůjčím a případně si ho nechám potvrdit z dalších zdrojů, nicméně dva na sobě nezávislé zdroje přímo v britském parlamentu mi uvedly to, co jsem říkal, a to s tím, že došlo ke změně v roce 1992. Do té doby to nebylo možné a od té doby to možné je. Nevím, co je obsahem toho, co máte vy k dispozici, ale toto mi bylo sděleno oficiálními průvodci britským parlamentem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, nevyčítal jsem vám - abychom se dobře poslouchali - že mě interpelujete jen ve věcech britského parlamentu. Konstatoval jsem, že toto téma svědčí o tom, že zdroje vašich domácích inspirací zřejmě vyschly, protože o parlamentních interpelacích, jak známo, se losuje, a kdybyste měl nějaký důležitější problém, než je britský parlament, tak byste ho bezpochyby předřadil této otázce. To za prvé.

Za druhé - nyní vám před zraky Poslanecké sněmovny předávám materiál "Jednací řád britského parlamentu", kde je na první straně uvedeno "Revised July 1999", čili adaptovaný jednací řád z července 1999. Tím vyvracím vaši námitku, že došlo ke změně v roce 1992, jak jste před chvílí uvedl.

Chcete-li si ověřit pravdivost mého tvrzení, nabízím vám internetovou stránku britského parlamentu www.parliament.uk, kde tento materiál samozřejmě můžete získat.

Třetí a poslední poznámka. Pokud vaše informační zdroje pocházely z konzervativní strany, tak se nedivím, že utrpěla tak drtivou porážku v posledních volbách.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto byla poslední odpověď na poslední interpelaci na předsedu vlády.

Přerušuji jednání do 17.00 hodin, kdy budeme pokračovat v ústních interpelacích na členy vlády České republiky.

 

(Jednání přerušeno v 16.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP