(16.30 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

A protože jistě v souladu se svým poslaneckým slibem respektujete i nezávislost soudních institucí, zajisté vám neuniklo, že soudy vydaly předběžné opatření, kterým zakazují paní Regecové s pozemkem jakkoli dále manipulovat s výjimkou případného prodeje tohoto pozemku městu Hranice.

Závěrem, protože jste dvakrát uvedl, pane poslanče, že paní Regecovou osobně neznáte, vám doporučuji, abyste se u ní nechal ostříhat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo vlády. Rád bych vás požádal, abyste zde přítomné poslankyně a poslance nenazýval torzem Poslanecké sněmovny, neboť podívám-li se do řad, ve kterých zasedá vláda, to, co zde zůstalo, se ani tím torzem nazvat nedá.

Dalším interpelujícím je opět pan poslanec Hynek Fajmon, interpelovaným předseda vlády, a tentokrát ve věci zvyklostí v britském parlamentu.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Druhá interpelace se týká zvyklostí v britském parlamentu. Pane premiére, při projednávání návrhu zákona o vyvlastnění půdy v průmyslových zónách, který bych pracovně nazval dekretem o půdě v průmyslových zónách, jste zde v diskusi uvedl, že v britském parlamentu je zakázáno poslancům číst projevy, a dával jste toto své vyjádření za příklad poslancům, abychom se tím do budoucnosti řídili. Já jsem o tomto vašem vyjádření měl vážné pochybnosti už v době, kdy jste je tu uváděl, ale protože jsem si tím nebyl jist, nereagoval jsem na to. Nicméně se mi naskytla příležitost ověřit si tuto věc přímo v Británii, v Londýně v parlamentu, a ze dvou na sobě nezávislých zdrojů mi bylo potvrzeno, že toto vaše vyjádření se nezakládá na pravdě.

Chtěl bych se vás proto zeptat na následující věc. Za prvé: z jakých zdrojů máte tuto informaci, kterou jste v Poslanecké sněmovně uvedl? Za druhé, zda jste ochoten tuto informaci, kterou jste v Poslanecké sněmovně sdělil, uvést při nejbližší příležitosti na pravou míru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má předseda vlády České republiky.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane místopředsedo, dovoluji si úvodem reagovat na vaši předchozí poznámku. Odkazuji na nesmrtelné dílo Ivana Vyskočila, které se jmenuje "Takové torzo, to by si žilo". Takže i torzo vlády sestávající ze dvou členů, je-li vláda dostatečně výkonná, je v duchu této povídky Ivana Vyskočila bezpochyby životaschopným torzem.

Pane poslanče Fajmone, vlezl jste do strašlivé pasti, ale jste mlád a máte před sebou perspektivy, takže se vás pokusím zadupat do země jen do té míry, abyste z ní zhruba za dva roky vylezl.

Nejdříve mi dovolte, abych ocenil vaši implicitní chválu vlády, protože poslanec, který interpeluje ve věci chování v britském parlamentu, tak může činit pouze tehdy, jestliže ve svém volebním obvodu nebo v celé České republice neshledává jiný závažnější problém, kvůli němuž by interpeloval ministerského předsedu. Protože vy zřejmě tento závažnější problém neshledáváte, což dokazuje moudrou činnost mé vlády, zalétl jste myšlenkami až do Westminsteru. Je mi líto, ale nevíte, o čem mluvíte.

Mám zde před sebou jednací řád britského parlamentu. Dovolte mi, abych vám ocitoval článek 4: "Where members sit and speak, the form and style of debate". Ocituji vám pouze jednu větu v angličtině, kterou jistě ovládáte, abyste mě neoznačil za nepřesného předkladatele, a pak i pro poslance, kteří samozřejmě rovněž brilantně rozumějí angličtině, pro jistotu přeložím: "To maintain the spontaneity of debate, reading a prepared speach is not allowed." Překládám: "Aby se udržela spontaneita debaty, je zakázáno číst připravenou řeč." Citoval jsem vám článek 5 - opravuji se, článek 4 jednacího řádu britského parlamentu. Vaše dva nejmenované informační zdroje byste měl vyhodit ze seznamu svých poradců, pokud je na tomto seznamu máte.

Dovolte mi, abych vám připomněl latinské přísloví ignorantia non est argumentum. Pro zdvořilost mně vlastní nebudu toto přísloví překládat, nicméně pojem ignorantia si dokáže každý přeložit sám.

Pane poslanče Fajmone, vzhledem k tomu, že moje odpověď byla velice stručná, neboť každý poslanec této sněmovny může na britské ambasádě - a já vám dokonce doporučuji, protože je to na internetu, si to z internetu vytáhnout, a budete-li si přát, řeknu vám i internetovou adresu pro tento jednací řád - tak protože moje odpověď je stručná, dovolte mi ještě dvě doplňující poznámky. První bude politická a druhá kulturní.

Politická poznámka říká, že je dovoleno pro poslance, kteří neumějí mluvit spatra, používat poznámek, avšak že tyto poznámky nesmějí být používány právě při interpelacích, o nichž jsem mluvil, kde se předpokládá zmíněná spontaneita.

Za druhé, až do nedávné doby, pane poslanče Fajmone, v britském parlamentu existoval zákaz tzv. přímých citací a tento zákaz byl nedávno zrušen. Dovolte mi proto, abych zakončil svoji odpověď na vaši interpelaci jednou přímou citací, a to bude ona druhá, kulturní poznámka, přímou citací z románu Milana Kundery, který se jmenuje Žert. Bude mi to trvat pouze dvě minuty:

Začátkem 50. let, pane poslanče, byla v Brně genetická laboratoř, kterou vedl stařičký profesor. A jak víte, v té době se u nás rozbíhal boj proti buržoazní genetice. Sešlo se shromáždění v kotelně, kde topič mával brožurkou, z níž se dověděl, že jakýsi pavědec jménem Mendel Morgan kazí naši pokrokovou vědu, a dožadoval se trestní výpravy. Byla tedy ustavena trestní komise vedená uklízečkou. Tato komise se vypravila do laboratoře. Stařičký profesor byl na dovolené. Komisi otevřela dveře profesorova sekretářka. Uklízečka tuto sekretářku zfackovala, když jí bránila ve vstupu do laboratoře. Potom komise postříkala sprejem DDT drosophily - to jsou, pane poslanče, banánové mušky, na nichž se vzhledem k rychlosti jejich množení zkoumají genetické experimenty -, zabila několik příliš tučně vyhlížejících morčat, uctivě se vyhnula dvěma vlčákům slintajícím přesně podle pavlovovských reflexů a odešla vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP