(16.20 hodin)

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče Fischere, vzhledem k tomu, že vaše reakce byla poměrně vstřícná, dovolte mi, abych středně vstřícný byl i já. Souhlasím se základní orientací vaší odpovědi, to znamená, že bychom se měli snažit zvětšovat obchodní výměnu s Ruskou federací, a již zmíněný garanční fond je jedním z nástrojů pro stimulování zvýšení této obchodní výměny.

Nicméně mi dovolte, abych vás seznámil s poměrně vcelku triviální informací, že po roce 1989 se ruský dluh nezvyšoval. Samozřejmě že rostl jeho objem, a tato zdánlivá kontradikce je vysvětlitelná velice snadno. Jistina zůstávala konstantní a to, co nabíhalo, byly úroky, pane poslanče. A jestliže přičtete kumulované úroky k této jistině, je naprosto evidentní, že se dluh zvyšuje. Omlouvám se, že mluvím o ekonomické abecedě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším interpelujícím je pan poslanec Hynek Fajmon, a to ve věci paní Markéty Regecové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, nedávno jsem četl v novinách vyjádření pana premiéra, že nedostává dostatek interpelací. Chtěl bych mu dnes udělat radost a položit dvě interpelace.

První se týká věci paní Markéty Regecové. Nedávno jsem četl v novinách, pane premiére, vaše vyjádření týkající se paní Markéty Regecové, kterou osobně neznám. Toto vyjádření znělo následovně: "Více Philipsů, méně Regecových." Domnívám se, že toto prohlášení je potřeba vysvětlit.

Marně jsem si lámal hlavu nad tím, jaký je jeho smysl, a nedokázal jsem přijít na žádné jiné vysvětlení, než že to je prohlášení velmi urážlivé na adresu bezúhonné občanky České republiky. Paní Regecovou osobně neznám a nikdy jsem s ní nehovořil. Nicméně konstatuji, že se jedná o bezúhonnou občanku České republiky a o občanku, která žije shodou okolností v Severomoravském volebním kraji, kde jste, pane premiére, kandidoval do této sněmovny. Chtěl bych také poukázat na skutečnost, že se jedná o ženu, a vyjadřovat se takto vůči ženě považuji za velkou hrubost.

Nicméně to hlavní, na co se chci zeptat, je to, co souvisí s plněním poslaneckého slibu, který obsahuje závazek každého poslance hájit zájmy všech občanů České republiky, a to se také týká Markéty Regecové. Vážený pane premiére, chtěl bych vám proto položit následující tři otázky:

Za prvé. Domníváte se, že tímto svým prohlášením hájíte zájem paní Markéty Regecové?

Za druhé. Domníváte se, že toto prohlášení je v souladu se zněním poslaneckého slibu?

Za třetí. Jste ochoten se za toto prohlášení omluvit?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane poslanče Fajmone, milé torzo Poslanecké sněmovny, dovolte mi, abych navázal na vaše úvodní prohlášení, že vůči ženě se vystupuje jemně, protože nepochybuji o tom, že jste muž, i když ve vašem prohlášení vidím jisté rysy mně nemilé pozitivní diskriminace. Jistě pochopíte, že v dikci tohoto vašeho prohlášení se ode mne asi nedočkáte jemné odpovědi.

Ptal jste se mne, jak si vysvětlit moje prohlášení "více Philipsů, méně Regecových". Zatím mně nikdo nevyčítal nejasnost mých prohlášení, třebaže je mně vyčítáno mnohé, ale jsem ochoten akceptovat, že vaše vnímací schopnost je normální a že zřejmě v příležitosti tohoto prohlášení moje vyjadřovací schopnosti poněkud poklesly, a pokusím se tedy ještě jednou interpretovat toto prohlášení v duchu vašich tří otázek.

Za prvé část tohoto prohlášení obsahující slova "více Philipsů", je do jisté míry pars pro toto - zaměnění části za celek, která znamená, že tato země by potřebovala více a více zahraničních investic, nikoliv ovšem jakýchkoliv zahraničních investic, například Nomur, Aires Company, TVX Gold a dalších, ale více zahraničních strategických investorů, kteří jsou zde ochotni dlouhodobě podnikat a produkovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou a s moderní technologickou úrovní. Myslím si, že nyní, po tomto mém vysvětlení, je první část mého prohlášení i vám jasná.

Co se týká druhé části onoho prohlášení, to znamená "méně Regecových". Dovolte mi, abych stručně popsal kauzu Hranice. Nebyl jste tuším ještě v Parlamentu, pane poslanče, když tato Poslanecká sněmovna schvalovala státní rozpočet, ve kterém mj. byla uvedena částka 79 milionů korun na podporu průmyslové zóny v Hranicích. Musím konstatovat, že jako člen tohoto Parlamentu plním svůj slib poslance tím, že respektuji oprávněné - zdůrazňuji oprávněné - zájmy občanů, neboť zájmem občana může být, dovedeno ad absurdum, i zavraždit druhého občana, a jistě pochopíte, že tento zájem poslanec nesmí respektovat a že nerespektování takového zájmu není v rozporu s jeho poslaneckým slibem. Ale je bezesporu v souladu s poslaneckým slibem, jestliže se snažím, aby státní prostředky získané od daňových poplatníků, v tomto případě téměř 80 milionů korun na průmyslovou zónu v Hranicích, byly vynaloženy co nejefektivnějším způsobem.

Pozemek paní Regecové má tu vlastnost, že je to hektarová nudle, která diagonálně protíná veškerou stavební plochu. A to dává paní Regecové jistou možnost vydírat. A jistou možnost požadovat cenu, která je výrazně nepoměrná ve srovnání s cenou, za kterou dobrovolně městu Hranice v rámci projektu této průmyslové zóny prodali své pozemky všichni ostatní občané Hranic. A já musím, pane poslanče Fajmone, hájit i zájmy všech ostatních občanů Hranic a musím se ptát, proč by zrovna oni měli být znevýhodněni tím, že tyto pozemky prodali městu za nižší cenu, než prodávala paní Regecová. Zajisté ale uznáte, že kdyby tyto pozemky byly prodávány za takto vyděračskou cenu, tak by - když to domyslíte do konce - v Hranicích žádná průmyslová zóna nevznikla, protože město ani státní rozpočet by na to neměly.

Nevím, jestli uniklo vaší pozornosti, že tento projekt zahrnuje vytvoření 3250 nových pracovních míst, což je v regionu, který je zasažen vysokou nezaměstnaností, nesporně velice výrazná a vysoká hodnota, a požadavek paní Regecové, ač nemohu vyloučit, že inspirován jejími advokáty, a my občas víme, co advokáti dokáží a co dokáží udělat kvůli palmáre, v podstatě brzdí a v extrémním případě znemožňuje realizaci výstavby této průmyslové zóny.

Kromě toho bych vám, pane poslanče, doporučoval, abyste si přečetl několik rozhodnutí soudních instancí, které zamítly podání a následně odvolání paní Regecové vůči územnímu rozhodnutí, kterým se povoluje firmě Philips stavět na tomto pozemku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP