(16.10 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Za druhé, nejde o jedinou část nebo o jedinou formu splácení ruského dluhu, který jste vy, resp. vaše politická strana v době, když jste vládli, vyvolali. Kromě toho jsou zde ještě další formy a dovolte mi, abych je alespoň stručně vyjmenoval. Druhou takovou formou je tzv. garanční fond, který jsem navrhl panu premiérovi Primakovovi při své návštěvě Moskvy. Bohužel, ruská politická scéna byla v té době v té situaci, že premiéři se měnili rychleji než počasí, a 14 dní poté, co jsem z Moskvy odejel, pan Primakov rezignoval. Nicméně s radostí konstatuji, že tato myšlenka zakořenila a že se nyní o ní velmi vážně jedná. Jednal jsem o ní nedávno při své návštěvě Petrohradu s premiérem Kasjanovem, jednal jsem o ní předtím s panem ministrem financí Kudrinem i s dalšími ruskými představiteli. O co jde?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane premiére, mohu vás s prominutím přerušit? Kolegové, mohli byste odstranit ten pípající počítač, kterému se zřejmě nedostává elektrického proudu?

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane kolego, nehodlám odstranit pípající počítač, protože žádný vlastní počítač nevlastním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane premiére, k vám jsem nehovořil, hovořil jsem ke kolegům, tak aby ten počítač nerušil vás.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Ano, ale já jsem slyšel oslovení "pane premiére", takže promiňte, že jsem reagoval. Nicméně pravda je, že když jsem byl předsedou parlamentu, tak jsem zakázal mobily, ale nenapadlo mě, že poslanci jsou tak kvalifikovaní a tak pracovití, že budou pracovat s počítači i během zasedání Poslanecké sněmovny. Takže to jsem zakázat zapomněl a děkuji vám za toto vaše upozornění.

A nyní dovolte, abych pokračoval.

Jaké je tedy jádro myšlenky garančního fondu, pane poslanče Fischere? Vycházíme z toho, že narůstá náš deficit v obchodní bilanci s Ruskou federací. Základní příčiny tohoto narůstajícího deficitu samozřejmě spočívají v růstu světových cen ropy a zemního plynu. Přesto naše podniky se dostávají do obtížné situace, protože chtějí-li vyvážet do Ruské federace, nemají záruku, že jim ruské podniky, ruští odběratelé zaplatí. Aby tomu předešly, vyžadují někdy platby předem, ale jistě uznáte, že to omezuje objem obchodní výměny. Garanční fond by měl v podstatě nahradit jinak vysoké pojištění, pokud vůbec je přípustné, našeho vývozu do Ruské federace, měl by být zřízen v rozměru přibližně 300 mil. dolarů, což je necelých 10 % celkového objemu ruského dluhu, a měl by tedy sloužit k tomu, aby se zvýšil náš export do Ruska. Považuji to samozřejmě z hlediska některých tradičních komodit včetně nákladních automobilů Tatra za pro nás výhodné.

Třetí forma je odběr hotových výrobků. Těmi hotovými výrobky může být např. jaderné palivo, ale také náhradní díly - zdůrazňuji: náhradní díly - k existující dosluhující sovětské vojenské technice, nikoliv tedy např. nová letadla typu MIG-29, ale skutečně pouze náhradní díly, a mohou to být také např. přístroje, protože uznávám, že v oblasti vědeckého výzkumu, díky striktní segregaci tzv. vojensko-průmyslového komplexu od civilního sektoru v tom prvním segmentu Rusko či bývalý Sovětský svaz dosahovaly docela pozoruhodných výsledků. A tedy i dodávky vědeckých přístrojů by např. prospěly naší Akademii věd. To je tedy třetí forma.

Čtvrtá forma, o které vážně uvažujeme, jsou dodávky některých dalších výrobků. Naším tiskem nedávno proběhla možná operace, která se týká lodí typu "řeka-moře", a já tuto operaci osobně podporuji, protože poté, co pan Viktor Kožený dokázal prodat naše námořní loďstvo za bezmocného přihlížení minulé vlády, bychom snad měli opět šanci, aby pod českou vlajkou tyto lodě opět pluly, a co je ještě důležitější, aby vydělávaly, aby nebyly neproduktivní. A totéž samozřejmě můžeme říci i o dalších komoditách.

Dovolte mi, abych se závěrem své odpovědi vyjádřil k páté formě, tzn. k vašemu návrhu, abychom kapitalizovali vlastnické podíly v Ruské federaci. Upřímně řečeno, nemohu tento návrh a priori vyloučit, ale chtěl bych varovat před jeho příliš univerzálním použitím. A koneckonců německý pokus - a uznejte, pane poslanče, že Německo je ekonomicky i politicky daleko silnější země než ČR - v této oblasti, jemně řečeno, nebyl příliš úspěšný. Nebyl ostatně příliš úspěšný ani pan Kožený, byť nepodnikal přímo na území Ruské federace, ale jeho ázerbajdžánský pokus s obnovou kuponové privatizace, jak víte, totálně ztroskotal. Nejsem si proto zcela jist, zda by našim podnikatelům byly nabídnuty ty nejperspektivnější podniky. Nejsem si - jemně řečeno - zcela jist, zda podniky, které bychom takto kapitalizovali, by vzápětí nezkrachovaly, nikoliv díky úsilí českých manažerů, ale díky obecným makroekonomickým podmínkám v této zemi. A proto dávám možnost prvním čtyřem jistějším cestám, které jsem právě vyjmenoval.

Budu velmi rád, když požár, který jste způsobili únikem téměř 4 mld. dolarů, tj. zhruba 160 mld. korun, mimo území ČR, se této vládě podaří uhasit, a prosím, abyste otázky průměru hasičské hadice nechal na těch, kdo hasí, nikoliv na těch, kdo požár založili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi vlády. Pan kolega Fischer má možnost položit doplňující dotaz.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane premiére, děkuji vám za vaši odpověď, kterou zčásti přijímám, zčásti s ní nemohu souhlasit. Já jsem přesvědčen o tom, že narůstání dluhu Ruské federace vůči tehdejšímu Československu neskončilo v listopadu 1989, ale že dluh narůstal ještě v dalších letech za jiných vlád. To je za prvé.

Z metod, které jste vyjmenoval, jistě některé budou úspěšné a přeji vládě, aby tento úspěch dosáhla co největší, a myslím, že je na nás všech, pokud můžeme, abychom toto úsilí vlády podporovali. Nicméně mně jako nikoliv ekonomovi se zdá, že lepší by bylo pracovat těmi jinými metodami, které jste vyjmenoval, než prodejem pohledávek někdy pochybné firmě, o které se neví, jak a zda skutečně splatí státu to, co má, a obávám se, aby ani zde nedošlo k nějakému tunelování.

Jinak přeji vládě, aby dosáhla umoření co nejvíce z toho dluhu, přál bych si, aby i naše ekonomické styky se dále rozvíjely. A domnívám se, že kdyby na kapitalizaci pohledávek se věnovalo tolik úsilí jako na jiné cesty, že i to by mohlo být pro naši budoucnost zásobování surovinami třeba slibnější.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste mě nenutil brát vám slovo, abyste sám sledoval časový limit, který je vyhrazen doplňující otázce, protože jste ho překročil.

Slovo má předseda vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP