(15.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené kolegyně a kolegové, zaujměte svá místa. S procedurálním návrhem se ještě přihlásil předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Bohumil Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové vzhledem k tomu, že se již blíží čas, kdy by měla začít příprava na interpelace, rád bych navrhl v tuto chvíli procedurální návrh, a to abychom přerušili projednávání tohoto bodu a pokračovali v něm zítra jako čtvrtým bodem zítřejšího jednání.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já mám smůlu se zákonem o dráhách, ale jak říkal pan předseda parlamentu když to čekalo jedenáct let, věřím, že to ještě počká. Já bych chtěl, aby tyto tři body, které měly být projednávány dnes po tomto bodu, byly zařazeny na pátek za první dva body přesně určené, nebo - upravím to - po dojednání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, na pátek dopoledne jsou tři body, bod 29, 30, 21, případně i pokračování dnešního bodu č. 9.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: To znamená projednávání po ukončení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec František Vnouček.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych měl také procedurální návrh, požádal bych o zařazení nového bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vás přeruším. Já jsem netušil, s čím přijde pan poslanec Kapoun. Já bych rád dokončil bod 9, který máme rozpracován a rozjednán, a dal bych hlasovat prvně o procedurálním návrhu pana poslance Sobotky na odročení projednávání tohoto zákona do zítřka po pevně stanovených bodech 29, 30 a 21. Myslím, že to je základ před interpelacemi. Poté můžeme hovořit o dalších procedurálních návrzích, než začneme projednávat ústní interpelace.

 

Pan poslanec Sobotka navrhl odročit tento návrh zákona do doby zítřejšího dopoledne po projednání tří pevně stanovených bodů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 z přítomných 150 poslanců pro 101, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Tím končím bod č. 9 a odročuji jeho dojednání na zítřek jako čtvrtý bod dopoledního jednání.

 

Dále zde zazněl procedurální návrh pana poslance Kapouna, abychom body, které jsme měli dnes pevně zařazeny - bod 23, 24, 25 - které již nestihneme projednat, projednali zítra po stanovených čtyřech bodech dopoledního jednání. Poté se hlásil pan poslanec František Vnouček, kterému dám teď slovo, abychom o procedurálních návrzích hlasovali potom dohromady.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám procedurální návrh. Požádal bych o zařazení nového bodu - projednání sněmovního tisku č. 955, kterým se mění zákon 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů - na úterý odpoledne 3. 7. 2001 po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Chtěl bych vás opravit, přestože budu možná trochu znásilňovat jednací řád - stanovisko vlády, které jsme obdrželi dnes k tomuto bodu, by mělo být rozdáno minimálně 10 dní, proto bych vás žádal o úpravu, kdy bychom tento návrh zákona projednávali po 10 dnech od rozdání stanoviska vlády, abychom alespoň částečně splnili jednací řád Poslanecké sněmovny. Myslím si, že tento bod můžeme zařadit nejdříve 9. července na pokračování naší schůze.

 

Nejdříve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Kapouna.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 z přítomných 142 poslanců pro 90, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o zařazení nového bodu, tisku 955, ve zkráceném znění zákon o silniční dani, do programu nejdříve 9. července 2001.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 z přítomných 143 poslanců pro 78, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že za čtyři minuty nastane 16. hodina a na programu jsou ústní interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana, od 17. hodin na ostatní členy vlády, vyhlašuji čtyřminutovou přestávku do 16.00, poté budou projednány zmíněné body - interpelace na předsedu vlády a členy vlády České republiky. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP