(15.40 hodin)
(pokračuje Matulka)

Ale vládní návrh ve znění ústavně právního výboru nemáme k dispozici. Skutečně nemáme.

Proto tedy doplňuji svůj návrh o odročení do chvíle, než nám bude doručen vládní návrh ve znění pozměňovacích návrhů předložených ústavně právním výborem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení páni poslanci a paní poslankyně, chtěl bych připomenout, že nikoho nechci mást a nechci, abych byl podezírán, že snad bych chtěl nadržovat panu kolegovi Matulkovi proti kolegovi Bendovi, ale jestliže tu je tisk 884/2, který jasně hovoří ve svém záhlaví "po odůvodnění..." atd., doporučuje, aby k návrhu zákona byly přijaty tyto změny a doplňky, pak jsou to změny a doplňky k textu 884 vládního návrhu tohoto zákona. Nejedná se a nebyl zde skutečně předložen komplexní pozměňovací návrh ústavně právního výboru, který by zavrhl původní text vlády a přijal usnesení ústavně právního výboru jako komplexní návrh. Považuji to za jeden z prvních pozměňovacích návrhů, který jsme obdrželi písemně, a podrobná rozprava může být podle mého názoru vedena jak ke sněmovnímu tisku 884, tak i ke sněmovnímu tisku 884/2, ale ne pouze ke sněmovnímu tisku 884/2, protože ten nezahrnuje celý vládní návrh.

Pojďme si tedy vyjasnit tyto záležitosti, ale pak je tady procedurální návrh na odročení k vyjasnění. Poté se hlásí fakticky pan poslanec Exner, poté pan poslanec Výborný - pane poslanče (k poslanci Výbornému), já jsem viděl nejprve pana poslance Exnera, který má také faktickou poznámku. Nezlobte se.

Poté pak budeme hlasovat o návrzích pana poslance Matulky, pana poslance Bendy a možná, že padnou ještě jiné návrhy.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, za prvé mě překvapuje, že zde vlastně vedeme rozpravu, protože některá vystoupení nebyla označena jako technické nebo procedurální poznámky, a vedeme je tedy k procedurálnímu návrhu.

A za druhé se domnívám, že poslanci by měli mít právo přednést svůj pozměňovací návrh k původnímu tisku i k navrženému znění ústavně právního výboru, protože na konci budeme hlasovat tím způsobem, že v pořadí první z hlediska času byl přednesen návrh ústavně právního výboru, a bude-li přijat, může se stát, že některé návrhy, které byly předneseny k vládnímu návrhu, už potom budou nehlasovatelné.

Bylo by ale skutečně nekorektní, kdyby poslanci museli vystupovat s tím, že nejdříve navrhují vypustit část textu z usnesení ústavně právního výboru, navrhnou ho ve znění, které předložila vláda, a k tomu budou mít pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hovoří pan poslanec Miloslav Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedající, zpravodaj přednesl procedurální návrh. Ačkoli jednací řád zcela jasně říká, že o procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy, připustil jste jako řídící schůze rozpravu, do které jste třikrát sám vstoupil, aniž jste opustil své místo.

Dejte prosím hlasovat nejprve o procedurálním návrhu poslance Bendy a vzápětí o procedurálním návrhu poslance Matulky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, od toho jsem řídící schůze, abych podle jednacího řádu měl právo hodnotit proceduru, která tu funguje. Máte-li námitku, můžete dát opět návrh na vystřídání řídícího schůze.

Jasně jsem řekl, že dám hlasovat o návrhu poslance Bendy, poté budeme pokračovat podle toho, jak... - (Poslanec Matulka podotýká, že vznesl námitku.)

Ano, pan poslanec Matulka námitku vznesl, takže nejprve budeme hlasovat o námitce pana poslance Matulky. - Ale, pane poslanče, nezlobte se, prosil bych vás, abyste svoji námitku zopakoval ještě jednou na mikrofon, aby všem bylo zřejmé, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vznesl jsem námitku proti procedurálnímu návrhu pana zpravodaje Bendy, poněvadž postup jím navržený znemožňuje podat pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu tak, jak na to má poslanec právo.

Vznáším tedy námitku proti tomu a navrhuji, aby poslanec mohl v podrobné rozpravě předkládat pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu, popř. i k pozměňovacím návrhům vzneseným ústavně právním výborem.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dále pan zpravodaj, který samozřejmě má právo vystoupit k procedurálnímu návrhu.

 

Poslanec Marek Benda: Prosil bych pana kolegu Matulku aby si uvědomil, že nelze vznést námitku proti mému procedurálnímu návrhu. Námitku lze vznést proti rozhodnutí předsedajícího schůze, jestli o takovém návrhu dá hlasovat, nebo nedá hlasovat. Nelze ale vznést námitku proti mému procedurálnímu návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení kolegové, jsem teď na rozpacích, zdali mohu formulovat, nebo nemohu formulovat jako řídící schůze, o čem v této chvíli budeme hlasovat. Proto vyhlašuji dvouminutovou přestávku a prosím všechny zúčastněné, abychom se zde sešli ke krátké poradě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP