(14.03 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Já uznávám, že parlament většinou dvou hlasů rozhodl o tom, že jsme předřadili některé body programu, ale nepovažuji za nutné, abychom tolerovali jednání vlády, která ignoruje schůzi Poslanecké sněmovny, ačkoliv předkládá do této schůze návrhy, které měly být právě v tuto chvíli projednávány.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl požádat jménem poslaneckého klubu o přestávku 10 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přesto, pane kolego, musíme hlasovat o procedurálním návrhu, který předložil pan kolega Karel Vymětal, protože to byl legitimní návrh, který zněl: přerušit jednání této schůze do doby, než se dostaví potřebný počet odpovídajících ministrů vlády České republiky.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, já se domnívám, že ten návrh není podán určitým způsobem. Domnívám se, že o něm není možné v takovémto znění hlasovat, protože není zřejmé, do jaké doby by byla schůze Poslanecké sněmovny přerušena.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan kolega Vymětal Karel.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já se, pane předsedající, ohrazuji proti takovémuto výkladu, protože já jsem jasně řekl, do jaké události má být přerušeno jednání. Ta událost je, že se dostaví členové vlády, a záleží na nich, jak dlouho to bude trvat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, přesto bychom mohli diskutovat - kolik se jich má dostavit, v jakém časovém horizontu apod. Přesto o vašem návrhu dám hlasovat a rozhodneme hlasováním pořadové číslo 54.

 

Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 105 poslanců pro 49, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle předtím schváleného předřazení tří bodů, a to je bod číslo

 

40.
Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 907/ - prvé čtení

 

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo. Nejenom já jsem postřehl, že předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické požádal o desetiminutovou přestávku na klub. Já soudím, že proto, aby se snad mohli dostavit členové vlády, ale to je jen můj úsudek, nicméně, a to podotýkám, ještě se nestalo v této Poslanecké sněmovně, aby předsedající schůze naprosto oslyšel takovou žádost a nevyhověl jí. Byl bych rád, abyste žádosti předsedy poslaneckého klubu vaší vlastní strany vyhověl.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám za upozornění, pane poslanče. Já jsem předpokládal, že projde návrh, že bude schůze přerušena do té doby, než se dostaví ministři. Nestalo se tak, proto jsem pokračoval ve stálém programu.

Hlásí se pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jednak jsem chtěl upozornit na totéž a jednak jsem chtěl podotknout, jestliže poslancům sociální demokracie nevadí, že jejich vlastní ministři s nimi zacházejí jako s toaletním papírem, je to jejich věc. Sami se tak třeba rádi budou chovat vůči svým ministrům. Domnívám se, že my ostatní, kterým se tento postup nelíbí, máme možnost například se odhlásit hlasovacím zařízením a tím rozhodnout o tom, jak dlouho bude sněmovna vlastně v přestávce desetiminutové pokračovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Návrh předsedy poslaneckého klubu byl legitimní. Vyhlašuji přestávku do 14.17 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP