(Jednání pokračovalo ve 13.49 hodin.)
 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, kteří jste mimo jednací sál, budeme pokračovat v odpoledním jednání naší schůze. Máme zařazen bod č. 31, kterým je

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb.,
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh má uvést její první místopředseda, ministr práce a sociálních věcí pan Vladimír Špidla, kterého bohužel nevidím.

Vzhledem k tomu, že pan místopředseda vlády Vladimír Špidla je v současné době na Úřadu vlády a potřebujeme si vyjasnit body, které budeme projednávat, vyhlašuji přestávku do 14.00 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.51 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP