(17.50 hodin)

(pokračuje Kavan)

Naopak připomínám, že v prosinci 1996 všechny členské státy aliance jasně prohlásily, že nemají žádný úmysl, žádný plán a žádný důvod rozmístit jaderné zbraně na území nových členských států aliance. A od té doby, co jsme do aliance vstoupili v březnu 1999, ani žádný takový pokus, ani ústní debata, ani návrh nám učiněn nebyl. Čili já nevidím skutečně žádný důvod spekulovat o tom, že by aliance na půdu ČR rozmístila jaderné zbraně. Jistě by o tom, pokud by nějaký takový návrh vznikl - a znovu konstatuji, o žádném takovém nevím, ani o úmyslu nějaký takový návrh předložit - jistě by o tom rozhodovaly suverénní orgány ČR. Nedovedu si přestavit, že by k takovému rozmístění došlo.

Čili o čem jsem já hovořil, to jsem se snažil odpovědět na přímou otázku týkající se vytvoření bezjaderné zóny ve střední a východní Evropě. A tady ano, naše závazky některé kroky skutečně neumožňují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto byla poslední odpověď na poslední interpelaci, tím tento bod končím a končím i dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Pokračovat budeme zítra, tj. v pátek, v 9.00 hodin.

 

(Jednání skončilo v 17.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP