(11.00 hodin)

(pokračuje Klas)

Když to stihli poslanci stálé komise pro kontrolu činnosti BIS, když to stihli poslanci stálé komise pro kontrolu činnosti vojenského obranného zpravodajství, já se ptám, pane předsedající, vaším prostřednictvím, pana minstra vnitra, jak je možné, že s nástupem ministra vnitra pana Grulicha a jeho nástupce, nového ministra vnitra pana Grosse, nebyly splněny lhůty tak jako v případě poslanců. Protože jistě všichni znáte, že na stupeň PT, popř. T jsou běžné termíny prověření maximálně 22 až 24 týdnů. Znovu se ptám, pane ministře, jak je možné, že jsou používány třikrát, čtyřikrát, pětkrát výjimky na prověření tak důležitých funkcionářů, jako je náměstek policejního prezidia. Sám jistě cítíte, bez jakéhokoli odbočování, v případě, že mi chcete odpovědět, že ke dni 24. 5. 2001 je tato pozice neobhajitelná.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Odpoví opět pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové já opravdu netuším, v čem by pozice byla neobhajitelná. O tom opravdu nemám tušení. Protože jsou-li splněny všechny podmínky ze strany orgánů, to znamená, že je stanovena příslušná systematizace, jestliže jsou splněny všechny podmínky ze strany příslušných osob, to znamená vyplnění příslušných dotazníků, zažádání o prověrku, absolvování zdravotních prověrek, psychologických vyšetření, pak už je to děj, který není v rukou ani Ministerstva vnitra, ani těch konkrétních pracovníků. Potom ta situace je na tom, jak rychle stihne věc zúřadovat Národní bezpečnostní úřad, ale ani u něj tato věc není hlavní problém, spíš jak se s tím dokáží potom utkat příslušné orgány, které dělají hloubkovou prověrku podle staré úpravy na T i PT, podle nové úpravy na PT.

Takže pokud jsem řekl, že v Policii ČR je řádově tisíc policistů, kterým zatím prověrka nebyla dokončena, tak chcete-li mi tímto říci, že těchto tisíc policistů mám ze dne na den propustit, přijměte na to usnesení, ale zajímalo by mě, kdo si pak na sebe vezme tuto zodpovědnost, protože to bude znamenat dost závažný zásah do fungování, do působení Policie ČR.

Pan místopředseda Langer se ptal na to, co se stane, když osoba, která se třeba rok seznamuje s utajovanými skutečnostmi na základě výjimky, posléze není shledána způsobilou k seznamování se s utajovanými skutečnostmi a není jí vydáno příslušné osvědčení. Odpověď zní - v souladu se zákonem se nestane nic. Je to úplně totéž, jako když osoba je prověřena na stupeň PT, seznamuje se s utajovanými skutečnostmi a v souladu se zákonem 148 jí je najednou odebráno osvědčení o seznamování se s utajovanými skutečnostmi. Jsou osoby, které získají oprávnění na stupeň PT, ale všechna lustrační místa mají ze zákona povinnost Národnímu bezpečnostnímu úřadu dávat informace o tom, zda se nedozvěděla skutečnosti, které budou znamenat změnu jejich postoje při probíhání bezpečnostní prověrky. Dám příklad. Osoba XY je prověřována na stupeň PT, řekněme třeba Útvar na odhalování organizovaného zločinu k této osobě, která má osvědčení, získá nějaké poznatky, tento útvar toto pošle na Národní bezpečnostní úřad a v souladu se zákonem je té osobě odebráno osvědčení. Je to úplně stejná záležitost. Čili v souladu se zákonem se samozřejmě nestane nic, protože zákon tento postup umožňuje.

Pokud se týká konkrétní odpovědnosti, těžko lze očekávat, že budu tak naivní politik, abych tady na sebe převzal zodpovědnost za něco, co těžko mohu ovlivnit, protože tak jak pan místopředseda Langer sám správně řekl, že nemůže své přátele, své známé prověřovat a lustrovat, tak ani já nemohu vědět o tisíci policistech, kteří v tuto chvíli mají výjimku, jestli opravdu nejsou osoby, které si nezaslouží bezpečnostní prověření. Toto je věc, která plně náleží Národnímu bezpečnostnímu úřadu a nikomu jinému, potažmo zpravodajským službám, které dělají hloubkové prověření pro stupeň PT. Víc k tomu v tuto chvíli nemohu dodat, kromě toho konstatování, že i já si nedovedu představit, že by tento způsob pokračoval třeba ještě příští rok v tomto období. To už je lhůta, která i pro mě je obtížně stravitelná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Ještě jednou se o slovo přihlásil pan místopředseda Langer. Dává přednost panu poslanci Janu Klasovi.

 

Poslanec Jan Klas: Já se omlouvám, ale když diskutujeme na toto téma, přece jenom mi nedá, abych se nezeptal na jednu věc konkrétně. Já jsem zmínil ve svém předchozím vystoupení, že zákon vstoupil v platnost 1. listopadu 1998. Pokud dobře počítám, k dnešnímu dni uplynuly od účinnosti tohoto zákona přesně dva roky a šest měsíců. Já jsem hovořil, pane ministře, pouze o špičkách policejního prezidia MV. Já jsem nehovořil o dalším tisíci policistů ve výkonu služby. Pojďme se bavit konkrétně a přesně a odpovídat si na otázky tak, jak jsou kladeny, proč za dva a půl roku mohou být poslanci - jak jsem zmiňoval - příslušných kontrolních orgánů bez problémů prověřeni, protože včas odevzdali dotazníky, absolvovali psychologická vyšetření, nemocniční vyšetření atd. a proč tomu tak není v případě špiček Policie ČR a Ministerstva vnitra, za které vy zodpovídáte. Tentokrát bych byl velice rád, kdybyste konkrétně zdůvodnil, proč za dva a půl roku tito lidé nejsou schopni se prokázat osvědčením na PT, popř. T.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Odpoví pan ministr Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se nejprve musel zeptat pana poslance Klase, o kterých lidech v množném čísle hovoří. Já nevím, o kterých lidech hovoří pan poslanec Klas, když říká, že špičky Ministerstva vnitra nemají prověření na PT. Mohu vás ujistit, že všechny osoby na Ministerstvu vnitra, i ty, které byly zpochybňovány, v tuto chvíli mají příslušné prověření, např. v případě pana náměstka Ibla na stupeň přísně tajné, v případě jiných funkcionářů Ministerstva vnitra na stupeň tajné, a to za staré právní úpravy, kdy i u nich probíhalo hloubkové prověřování. Takže nevím, o jakém množném čísle se hovoří. Jde-li o pana náměstka Jakubíka, ano, souhlasím s tím, že poslanci na to do dnešního dne měli dva roky a šest měsíců, ale musím konstatovat, že pan náměstek Jakubík neměl dva roky a šest měsíců, ale necelý rok.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nyní pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já mám pocit, že se ta debata dostává do roviny, která je těžko srozumitelná těm z vás, kteří se touto tematikou nezabývají detailněji. Já na rozdíl od předcházející interpelace, kdy z úst ministra vnitra zazněla jakási představa, jak zareagovat na nález Nejvyššího kontrolního úřadu, i s mým avizem, že se na něj s touto otázkou, jaká opatření v důsledku těch pochybení v hospodaření Ministerstva vnitra hodlá přijmout, jsem nenavrhoval žádné usnesení, v tomto případě skutečně musím s lítostí konstatovat, že postoj pana ministra pro mne je těžko akceptovatelný, a proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s jeho odpovědí na moji písemnou interpelaci nesouhlas.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení pana místopředsedy Ivana Langera: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na písemnou interpelaci Ivana Langera na ministra vnitra Stanislava Grosse."

Já vás všechny pro jistotu odhlásím a požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat - opakuji - o nesouhlasném usnesení k odpovědi na písemnou interpelaci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 146 poslanců pro 69, proti 63. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP